SEO оптимизация на онлайн магазина за търсачките

Единични цени за SEO* на онлайн магазина

* Search engine optimization – оптимизация за търсачките.

Услуга (*част от услугите са в процес на разработка) Цена SELFСам управляваш онлайн магазина си Цена NB 360˚NEXT BASKET управлява онлайн магазина

Проучване за ключови думи за целите на SEO

Изследване на потребителските търсения в Google, свързани с продуктите или услугите, предлагани от съответния бизнес. Извършва се поотделно за всички държави и езици, в които се планира SEO оптимизация. Цената включва проучване на до 200 думи за един пазар.
Покажи повече Покажи по-малко
600 лв./държава 600 лв./държава

Формиране на едно семантично ядро

Процес по събиране и групиране на всички ключови думи (до 200 думи за един пазар), с които потребителите търсят предлаганите от бизнеса продукти и/или услуги. Включва различни показатели за всяка дума, като обем на месечното търсене, изследване на конкуренцията, сезонност и други фактори с важно значение от гледна точка на SEO.
Покажи повече Покажи по-малко
600 лв. 600 лв.

Клъстеризация на ключови думи и семантични ядра Клъстеризация на ключови думи и семантични ядра(нов подход в SEO при който посланията в сайта се разделят на различни видове (клъстери) според търсенето на клиентите в Google)

Процес по смислово групиране и планиране на взаимовръзки между различните групи от продукти/услуги, предлагани от бизнеса на един пазар. Помага при изготвяне на правилната архитектура на онлайн магазина и съответните му категории, подкатегории и филтри, както и при оптимизация на сайта за SEO.
Покажи повече Покажи по-малко
От 600 лв. От 600 лв.

Изготвяне на маркетингова стратегия за съдържание (CMS) Изготвяне на маркетингова стратегия за съдържание (CMS) за целите на SEO(за 6-месечен период)

Определя каква ще бъде политиката в областта на SEO оптимизацията на определен пазар през следващите 6 месеца по отношение на темите на статиите в блога, външните медии, съдържанието в сайта, описанието на продуктите и други показатели, свързани с контент маркетинг стратегията на онлайн магазина ти.
Покажи повече Покажи по-малко
от 1 000 лв. от 1 000 лв.

Професионална оценка и препоръки Професионална оценка и препоръки за подобряване на съществуващо съдържание

Еднократна оценка на наличното съдържание на сайта (например при миграция към NEXT BASKET) с цел адаптирането му към настоящата стратегия за съдържание. Помага за избягване на технически и семантични грешки, напр. „канибализация“ на ключови думи, ниско качество на съдържанието и други, които могат да се окажат пречка за доброто класиране на сайта при търсене. (Цената се формира в зависимост от обема на съдържанието.)
Покажи повече Покажи по-малко
от 500 лв. Безплатно

Локализация на сайт за различни държави и пазари

Поставяне на правилни технически маркери за сайтове с няколко езикови версии и подаване на нужната информация към търсачките, така че всяка езикова версия да се визуализира на правилната аудитория според местоположението ѝ.
Покажи повече Покажи по-малко
120 лв./час 120 лв./час

Настройки на картата на сайта

Конфигуриране на картата на сайта (sitemap.xml) в съответствие с добрите практики и приоритетите на бизнеса с цел правилно индексиране на страниците на сайта/онлайн магазина при обхождането му от ботовете на търсещите машини.
Покажи повече Покажи по-малко
421 лв. Безплатно

Оптимизиране на изображения

Промяна на размери, формати, алтернативни тагове и други технически параметри на изображенията, налични в сайта/е-магазина ти, в съответствие с добрите практики и изискванията на търсачките.
Покажи повече Покажи по-малко
160 лв./час Безплатно

Добавяне на структурирани данни в сайта

Определяне и интегриране на правилния вид структурирани данни, необходими за категоризиране на отделните страници на сайта, и визуализиране на обогатени резултати при търсене в Google и другите големи търсачки.
Покажи повече Покажи по-малко
160 лв./час Безплатно

Локална SEO оптимизация за физически локации

Създаване и управление на Google Business Profile за бизнеси с една или повече физически локации с цел повече посещения на място, включително като част от стратегията за омниканална търговия.
Покажи повече Покажи по-малко
720 лв. 720 лв.

Линк билдинг за съдържание в медии Линк билдинг за медии; създаване на редакционен календар и публикуване на статии във външни медии

Медиен календар: Планиране и написване на максимум 6 статии с дължина до 3000 символа всяка, които отговарят на изискванията на стратегията за съдържание на онлайн магазина, и публикуване във външни медии с цел изграждане на мрежа от линкове (линк билдинг). (Цената не включва сумите, заплащани на медиите за публикуване на статиите.)
Покажи повече Покажи по-малко
120 лв./час 120 лв./час

Линк билдинг за съдържание в сайта Линк билдинг за сайтове; публикуване на статии в блога на сайта

Услугата включва създаване на статии за публикуване в други сайтове, в блогове на партньори и т.н. с цел по-добра SEO оптимизация (off page). Възможност за ползване на месечен абонамент за една държава. (Цената не включва сумите, заплащани на блогъра за написване на статиите.)
Покажи повече Покажи по-малко
120 лв./час 120 лв./час

Създаване на съдържание за сайта

Изготвяне на текстове за категории, подкатегории, продуктови и бранд страници, съобразени с клъстеризацията и създадената цялостна стратегия за съдържание (CMS) за целите на SEO.
Покажи повече Покажи по-малко
500 лв./страница 500 лв./страница

Създаване на статииза блога на сайта 500 думи Създаване и публикуване на статии в блога на сайта За български езикНад 500 думи + изображения

Въвеждане на блог календар: написване на статии, които отговарят на изискванията на стратегията за съдържание на онлайн магазина (CMS), и публикуване в блога на сайта. Блог статиите имат за цел да дадат добавена стойност на потребителя, от една страна, и да подобрят класирането на сайта/е-магазина при търсене по ключови думи в търсачките, от друга.
Покажи повече Покажи по-малко
80 лв. 80 лв.

Създаване на статии в блога на сайта 800 думи Създаване и публикуване на статии в блога на сайта За български езикНад 800 думи + изображения

Въвеждане на блог календар: написване на статии, които отговарят на изискванията на стратегията за съдържание на онлайн магазина (CMS), и публикуване в блога на сайта. Блог статиите имат за цел да дадат добавена стойност на потребителя, от една страна, и да подобрят класирането на сайта/е-магазина при търсене по ключови думи в търсачките, от друга.
Покажи повече Покажи по-малко
125 лв. 125 лв.

Създаване на статии в блога на сайта 1 200 думи Създаване и публикуване на статии в блога на сайта За български езикНад 1 200 думи + изображения

Въвеждане на блог календар: написване на статии, които отговарят на изискванията на стратегията за съдържание на онлайн магазина (CMS), и публикуване в блога на сайта. Блог статиите имат за цел да дадат добавена стойност на потребителя, от една страна, и да подобрят класирането на сайта/е-магазина при търсене по ключови думи в търсачките, от друга.
Покажи повече Покажи по-малко
180 лв. 180 лв.

Създаване на вътрешни връзки в сайта

Хармонично разпределение на вътрешни връзки (линкове) с подходящ текст с цел придаване на по-голяма тежест на основните бизнес страници чрез смислови препратки в рамките на семантичната карта на сайта/е-магазина.
Покажи повече Покажи по-малко
160 лв./час Безплатно

Превод на чужд език и публикуване на статия Превод на чужд език и публикуване на статия в блога(не се използва изкуствен интелект)

Превод на вече написани статии на български език и публикуването им в съответните чуждоезикови сайтове, поддържани от търговеца.
Покажи повече Покажи по-малко
+50% за чужд език плюс 50% за всеки чужд език +50% за чужд език плюс 50% за всеки чужд език

Кратък SEO одит на онлайн магазин

Изготвяне на бърз SEO одит на е-магазина (3 категории и подкатегории и 20 продукта). Включва всички типове страници, за да се определи дали и доколко сайтът/е-магазинът ти отговаря на актуалните изисквания за SEO.
Покажи повече Покажи по-малко
Безплатно Безплатно

Коригиране на грешки в самата платформа Коригиране на грешки от самата платформа, като 404, 403, 5хх и други, идващи от вътрешен софтуер, който сканира сайта (crawler)

Коригиране на грешки с код 404 (липсваща страница) и реализиране на пренасочване с код 301 към релевантна такава с цел осигуряване на непрекъсната наличност на сайта и достъп до съдържанието му.
Покажи повече Покажи по-малко
160 лв./час Безплатно

Коригиране на грешки, свързани със скоростта Коригиране на грешки, свързани със скоростта, дължащи се на действието на вътрешен софтуер, който сканира сайта (crawler), или на ъпдейт на Google. Google дава предимство на сайтове, които зареждат бързо и предлагат стойностно потребителско изживяване.

Откриване и поправяне на грешки, свързани с Core Web Vitals (основни уеб показатели) – скорост на зареждане, достъпност и добри практики при оптимизация за търсачки. Google дава предимство на бързи сайтове, които предлагат стойностно потребителско изживяване, а откриването и коригирането на подобни грешки гарантира по-доброто им представяне.
Покажи повече Покажи по-малко
160 лв./час Безплатно

Коригиране на грешки, свързани с метаданни Коригиране на грешки, свързани с метаданни (скрита информация), и пренаписване на съдържание в сайта, предизвикани от вътрешен софтуер, който сканира сайта (crawler)

Автоматично пренаписване на метаданните на магазина с формули, които съответстват на SEO стратегията, изготвена персонално за сайта и/или онлайн магазина ти.
Покажи повече Покажи по-малко
160 лв./час Безплатно

Коригиране на грешки, свързани с Rich Snippets Коригиране на грешки, свързани с обогатени резултати (т.нар. Rich Snippets), или показване на повече информация при търсене в Google

Отстраняване на грешки, свързани със съществуващи Rich Snippets, и създаване на нови, които отговорят на нуждите на магазина.
Покажи повече Покажи по-малко
160 лв./час Безплатно

Коригиране на грешки от „счупени“ линкове Коригиране на грешки от „счупени“ вътрешни линкове, идващи от вътрешен софтуер, който сканира сайта (crawler)

Коригиране на източника, който прави връзка към страница с код на отговор (response code), различен от 200 – т.е. такъв, който идентифицира грешка и невъзможност да се достъпи съдържанието му.
Покажи повече Покажи по-малко
160 лв./час Безплатно

Коригиране на дублирано съдържание Коригиране на дублирано съдържание, идващо от вътрешен софтуер, който сканира сайта (crawler)

Установяване на дублирано съдържание, пренаписване и/или пренасочване към релевантна страница с оглед постигане на по-добро SEO класиране на сайта и/или онлайн магазина ти.
Покажи повече Покажи по-малко
160 лв./час Безплатно

Поддържане на техническо SEO състояние Поддържане на техническо SEO състояние на онлайн магазин

Грижим се твоят сайт да отговаря на всички технически изисквания на Google за онлайн магазините, за да се идентифицира и класира от търсещите ботове като полезен за потребителите ти.
Покажи повече Покажи по-малко
от 300 лв./месец Безплатно

Създаване на SEO Friendly филтри

Изграждане и контрол на структура, която е оптимизирана за търсачките, в съответствие с нуждите на магазина и преконфигуриране чрез автоматичен SEO спинер.
Покажи повече Покажи по-малко
от 800 лв. Безплатно

Интеграция с Google Search Console Интеграция с Google Search Console (програма на Google, която дава информация за търсенето)

Свързване на Google Search Console с информация като географско покритие, резултати от търсенето, трафик и други, за да се вземат точните решения и да се постигнат резултатите за SEO.
Покажи повече Покажи по-малко
300 лв. Безплатно

Интеграция с инструменти на трети страни

Интеграции с други софтуери, които подобряват SEO оптимизацията на онлайн магазина ти.
Покажи повече Покажи по-малко
160 лв./час 160 лв./час

Изтриване на зловредни линкове към сайта Изтриване на зловредни линкове, създадени с цел да навредят на твоя сайт(извършва се веднъж на 3 месеца)

Създаване на линкове (безплатни или платени) от външни сайтове към твоя сайт с цел по-доброто му класиране при търсене.
Покажи повече Покажи по-малко
120 лв. Безплатно

Отстраняване на неработещи връзки Отстраняване на неработещи връзки и други грешки в онлайн магазина

Преглед (автоматичен или от човек) на онлайн магазина за неработещи връзки, „счупени“ URL адреси, снимки без ALT тагове и други пропуски и недостатъци, които влияят негативно върху SEO. Последващо отстраняване на бъговете.
Покажи повече Покажи по-малко
160 лв./час Безплатно
Пакети за SEO

*Базов

Покажи повече Покажи по-малко
май очаквайте май май очаквайте май

*Разширен

Покажи повече Покажи по-малко
май очаквайте май май очаквайте май

*Про (препоръчителен)

Покажи повече Покажи по-малко
май очаквайте май май очаквайте май

*Експертен

Покажи повече Покажи по-малко
май очаквайте май май очаквайте май

*МАКС

Покажи повече Покажи по-малко
май очаквайте май май очаквайте май

Печелившите онлайн магазини привличат клиенти по четири основни начина:

 1. Платена реклама в онлайн търсачките като Google, YouTube, Bing и Yahoo 
 2. Платена реклама в социалните медии като Facebook, Instagram, Tik Tok и други
 3. Инвестиция в PR и конвенционална реклама за директно бранд търсене в мрежата
 4. SEO оптимизация за органичен трафик без разходи за реклама

Сред тези четири алтернативи именно SEO се отличава с най-видими и дългосрочни бизнес резултати.

Какво е SEO оптимизация на онлайн магазин как помага в продажбите?

SEO, или Search Engine Optimization, означава оптимизация за търсачки като Google, Bing, Yahoo и други.

Целта на SEO е да повиши видимостта на твоя онлайн магазин в търсачките и по този начин да увеличи органичния трафик от посетители и клиенти към него. 

Органичният трафик е този, който Google изпраща към даден сайт или онлайн магазин без плащане за реклама. 

SEO оптимизацията в Google може да се постигне при следните условия:

 • При добро познаване на постоянно еволюиращите алгоритми на търсещите машини
 • Чрез оптимизиране на ключови думи за сайт, маркетинг чрез съдържание, мета описания, заглавия, линкове и други фактори, които могат да повлияят на показването, авторитета и ранга на онлайн магазина в търсачките.

SEO маркетингът е задължителен елемент от онлайн маркетинговия микс и може да допринесе съществено както за растежа на бизнеса, така и за увеличаването на трафика и продажбите на всеки онлайн магазин.   

Всеки онлайн бизнес иска органични резултати за органичен трафик

Защото продуктите на оптимизирания онлайн магазин имат най-голям шанс да излязат на първа страница или на първо място в Google.  

Проучванията показват, че тези, които излизат на първа страница в Google, получават над 90% от общия брой търсения. Останалите 10% се разпределят между следващите страници. 

И точно както при физическите магазини – има ли трафик, има и продажби. 

Кои 5-те големи ползи от SEO оптимизацията на интернет магазини? 

Популяризиране на бранда

Ако твоят онлайн магазин има качествена SEO оптимизация за търсачки и онлайн позициониране, това носи осезаеми ползи на твоя бранд.

Престиж

Силният бранд дава и висок престиж, което позволява на бизнеса да продава на премиум цени и да има завиден марж на печалба, с който да се развива.

Значително конкурентно предимство

Всеки онлайн бизнес има много конкуренти. Но тези, които излизат на първите страници в Google, освен популяризиране на бранда и престиж получават и значително конкурентно предимство.

Причината е, че клиентите приемат, че щом Google е гласувал доверие на твоя онлайн магазин и го показва на първите си страници, значи това е стойностен бизнес, на който и те могат да се доверят.  

Качествен трафик 

Когато е планиран и реализиран правилно, SEO маркетингът привлича таргетиран трафик от клиенти, които търсят точно това, което онлайн магазинът предлага. 

Качествено съдържание и добро потребителско изживяване

Клиентите се привличат от стилната визия, бързата скорост на зареждане, тематичното и интересно съдържание, професионалните снимки, интуитивната навигация и лесния начин на пазаруване. 

Те харесват онлайн магазините, които им предлагат това потребителско изживяване и затова често се връщат да пазаруват от тях.

Какво включва оптимизацията за търсачки?

При SEO оптимизацията за търсещи машини се преминава през серия подобрения, касаещи техническото състояние, качеството на съдържанието и споменаванията на даден сайт в интернет.

За целта може да се премине през персонализирана комбинация от следните елементи:

 • Пълен SEO одит и проверка за класиране на сайта
 • Анализ на конкуренцията по ключови думи
 • Определяне на нуждите на съответната аудитория и ниша
 • Измерване на сигнали, критерии и показатели за доверие
 • Одит и подобрения в архитектурата на онлайн магазина 
 • Препоръки за изготвяне на продуктови описания
 • Оптимизация на категории, подкатегории и продукти
 • Подбор на подходяща семантика от думи и фрази
 • План за маркетинг чрез съдържание (content marketing) 
 • Публикуване на статии в блога на онлайн магазина
 • Изготвяне на стратегия за линк билдинг
 • Пълна техническа оптимизация на уеб сайта
 • SEO оптимизация за локално търсене и др.

Но целта е една – когато клиент търси даден продукт или услуга, да получи точно това, което търси. 

В идеалния случай пред погледа му ще се покаже точно твоят онлайн магазин.  

Вградени SEO инструменти в NEXT BASKET

Автоматизираният онлайн магазин от NEXT BASKET ти дава всичко това и МНОГО повече.

С вградените SEO инструменти в платформата на NEXT BASKET автоматично получаваш:

 • Професионална SEO оптимизация на Платформата
 • Зареждане на сайта под 1 секунда
 • Достигане на 95% Performance при тестовете
 • Автоматично създаване на SEO заглавие след въвеждане на наименование на продукт (може да бъде редактирано)
 • Автоматично попълване на SEO описание на продукт (може да бъде редактирано)
 • Оптимизиране и метаданни с уникално съдържание за конкретна категория продукти
 • Масово обновяване на SEO тагове и свързани продукти
 • SEO оптимизация на изображения
 • Кръстосано свързване (крослинкинг) със SEO тагове в продуктово описание
 • SEO за брандове – създаване и оптимизиране на съдържание, което съдържа уникален текст за твоя бранд
 • И още МНОГО автоматични SEO оптимизации, вградени в платформата на NEXT BASKET

Разбира се, можеш да ползваш и нашите професионални SEO услуги.

SEO услуги от екипа на NEXT BASKET

 • Създаване на цялостна SEO стратегия
 • Техническа оптимизация на сайт
 • Стратегия за създаване на съдържание (SEO статии) 
 • Стратегия за изграждане на линкове
 • Стратегия за повишаване на онлайн репутацията на бранда
 • Текущ мониторинг и поддръжка от SEO експерти

Ако имаш въпроси за безплатния маркетинг и безплатните SEO консултации, включени в твоя план, обади ни се още сега на телефон

0999 222 222

Често Задавани Въпроси

Защо е важна SEO оптимизацията на сайт?

Опцията за оптимизиране на сайт за търсачките дава възможност на онлайн магазина да излиза на първите страници и дори на първо място в Google.

Резултатът от това са много нови клиенти с нулев разход за реклама.

Каква е цената за SEO оптимизация на сайт?

Цената за SEO на сайт зависи от много фактори.

 

Причината за това е, че услугата включва множество параметри, като анализ, ключови думи, архитектура, семантика и много други. 

Накратко – цената за SEO оптимизация се определя на базата на целите, които си е поставил твоят онлайн магазин.

Какви вградени SEO инструменти получавам от NEXT BASKET?

С NEXT BASKET получаваш много повече вградени SEO инструменти, които автоматично оптимизират твоя онлайн магазин, за да излизаш на първите страници в Google.

Освен това NEXT BASKET ти дава възможност да ползваш пълен пакет професионални SEO услуги на преференциална цена към твоя план за ползване на Платформата.