неограничен уеб трафик

NEXT BASKET е една от малкото платформи в глобален план, които са технологично проектирани да работят бързо и безпроблемно при неограничен уеб трафик и брой продукти. 

Какво представлява уеб трафикът? 

Уеб трафик (web traffic) е количеството данни (входящи и изходящи), които се обменят при комуникацията между сървърите на сайтовете и устройствата на потребителите. 

Големината на трафика се определя от броя посетители и посетените страници в сайта ти.

Трафикът е показател за популярността на даден уеб сайт или онлайн магазин като цяло и на отделни негови страници в частност. Той измерва посещаемостта на дневна база, на месечна база или за по-дълго периоди назад във времето.

Следенето на този показател, както и събирането на данни за различните източници на трафик е важно за всеки онлайн бизнес, тъй като позволява да се правят и оптимизации и промени в стратегията за развитие

Рискове при засилен трафик 

Привличането на трафик е цел на всеки онлайн бизнес, но ако платформата, върху която е изграден не е достатъчно стабилна, големият трафик може да се превърне в проблем. 

По време на промоции и големи намаления (например Черен петък) в онлайн магазините има голяма посещаемост, тоест трафикът осезаемо нараства. 

При недобре функциониращ сайт могат да се получат технически бъгове – срив на определени функции, забавяне в други и т.н. 

Това води до негативи за бизнеса ти, тъй като посетителите най-вероятно ще се откажат от пазаруването и ще предпочетат услугите на конкуренти.

От какво зависи стабилността на сайта при голям трафик? 

Осигуряването на добра работа на сайта при висок трафик зависи от два основни фактора: 

  • Сървъри – NEXT BASKET е изградена върху скалируеми сървърни ресурси, което позволява автоматичното им разширяване (ангажиране на по-голям брой сървъри) при нарастване на трафика към сайта и обратното – намаляване на техния брой при липса на подобна необходимост. 
  • Техническо състояние на Платформата – NEXT BASKET се поддържа и актуализира постоянно както автоматично, така и от технически екипи, които извършват денонощен мониторинг на представянето (24/7) и се намесват своевременно при възникнали грешки. 

NEXT BASKET ти гарантира, че онлайн магазинът ти ще работи бързо и без прекъсване дори при изключително висок трафик към него. 

Сигурност и надеждност на Платформа (тестване)

Сигурност и надеждност на Платформа

Провеждаме периодични тестове, за да следим функционалността на NEXT BASKET.

Актуалните тестове на Платформата показват, че тя е 100% сигурна и надеждна при: 

  • Трафик към електронния ти магазин на 50 000 посетители едновременно 
  • Осъществяване на 5000 трансакции (чекаут) в един и същи момент.