Вградена складова програма

С платформата на NEXT BASKET продаваш повече с по-малко разходи, тъй като ти предлага онлайн магазин с вградени складови системи и технологии.

Нуждата от склад е неразделна част от дейността на всеки електронен магазин, затова складовата програма е от голямо значение.

NEXT BASKET e първата компания в света, която комбинира софтуер за онлайн магазини със собствени складове.

С нас имаш възможност да управляваш собствен електронен магазин, интегриран със складова програма. 

Това всъщност е фулфилмънт софтуер, който се различава от стандартните складови програми.

Фулфилмънт складов софтуер за безпроблемно протичане на бизнес процесите

Фулфилмънт складовият софтуер (модул за склад онлайн) на Платформата е специално проектиран за складове, в които се обработват поръчки за онлайн магазини. 

Той е част от ERP системата NEXT BASKET.

Складовата програма не е просто онлайн складов софтуер, който играе ролята на програма за складова наличност, тъй като се отличава с широк набор от функции: 

 • Чертае маршрута на човека, който събира поръчките.
 • Складира често поръчвани артикули в няколко позиции едновременно, като по този начин намалява времето за тяхното събиране.
 • Следи за правилното окомплектоване на поръчките и т.н.

Многоскладов режим

NEXT BASKET е една от малкото платформи в света, която предоставя възможност за работа както с малки търговски обекти, така и с големи търговци, опериращи с множество складове. 

Многоскладовият режим позволява да се осъществява складово управление на неограничен брой складове, включени в единна интегрирана система. 

Онлайн магазин за съществуващ физически обект

С NEXT BASKET можеш да създадеш онлайн магазин при вече съществуващ физически обект с пълна интеграция помежду им. 

Така управляваш собствен електронен магазин с интегрирана пълнофункционална ERP система във физическия търговски обект. 

Подготовка на пратки за 28 държави

Складовата програма на NEXT BASKET предполага възможност за управление на складови наличности на търговци, които оперират на много пазари и разполагат с множество складове. 

Фулфилмънт складовият софтуер служи като складов и производствен софтуер, основан на автоматизирани складови системи, за подготовка на пратки в до 28 държави в Европа. 

Управление на складови наличности

Фулфилмънт софтуерът на NEXT BASKET е подходяща складова програма за малък магазин или такъв с множество продукти и продуктови групи. Той ти позволява да осъществяваш ефективно управление на складовите си наличности. 

Техническият отдел на NEXT BASKET извършва постоянна поддръжка и обновяване на складовия модул, за да гарантира, че имаш надежден и навременен достъп до информация за складови наличности по всяко време.

Синхронизиране на поръчки с ERP и складова програма

ERP системата на NEXT BASKET автоматично следи за продукти с намаляваща складова наличност и изтичащ срок на годност.

Функционалностите на Платформата предполагат пълна синхронизация на данни от ERP системата и интегрираната складова програма за магазин.

Счетоводно отчитане, управление и контрол – складова и счетоводна програма от NEXT BASKET 

Складовият софтуер на NEXT BASKET може да изпълнява и ролята на търговски софтуер.

 • Установява връзка с касови апарати за следене на наличности в реално време при покупка и генериране на касов бон за покупка.
 • Генерира различни справки и отчети, свързани с наличности.
 • Създава файл с електронна таблица-справка по артикули, консолидиран отчет, справки за доставки и продажби, фактури и стокови разписки при изписване на стоки от склада и много други.

В случай на нужда от професионални услуги по счетоводство на онлайн магазини, не се колебай да се обърнеш към екипа ни. 

Готово складово решение за бързи резултати от NEXT BASKET

Готово складово решение за бързи резултати от NEXT BASKET

NEXT BASKET идва с интегрирано складово решение за управление на складови наличности за различни видове артикули, продавани онлайн. 

Софтуерът предлага иновативни функции и услуги, свързани с управление на стока, импорт и експорт на бази данни за артикули и др. 

С фулфилмънт складовия софтуер на NEXT BASKET следиш стоковите си наличности по серийни номера и генерираш справки и отчети за счетоводни и други цели само с няколко клика.

Често Задавани Въпроси

Как да избера добра складова програма?

При избора на складова програма за твоя бизнес имай предвид следните няколко аспекта:

 • Набор от  функционалности
 • Цена на софтуера, пряко свързана с функциите и възможностите; 
 • Възможност за интеграция с други системи и/или софтуер; 
 • Сигурност на данните, които ще се съхраняват в софтуера; 
 • Интуитивен интерфейс и функции за бързо и лесно боравене с програмата.

Какво е складова програма за онлайн магазин?

Складовата програма за електронен магазин е специализиран софтуер, който може да включва модули за счетоводно отчитане, управление и контрол на складове и магазини.

Мога ли да използвам безплатна складова програма с платформата NEXT BASKET?

Да, можеш. В случай че си Партньор на NEXT BASKET, който НЕ желае да използва нашата система за складово управление, можем да интегрираме използваната от теб складова програма (в режим NB управлява твоя онлайн магазин).

Защо ми е нужен складов софтуер?

Функциите на складовата програма са необходимост за всеки микро, малък или голям бизнес, който извършва електронна търговия. С помощта на подобен софтуер можеш да се възползваш от множество функции: 

 • Следене на складовите наличности на магазина в реално време; 
 • Въвеждане на база данни за доставна цена, издаване на поръчки, клиенти и други детайли в програмата;
 • Управление на складовите наличности и поръчки онлайн – изписване на стоки и други;
 • Изготвяне на различни видове отчети, които отразяват реалното състояние на наличностите, в т.ч. за фиксиран период;
 • Повишаване на удовлетвореността на клиента – използването на складова програма с баркод четец оптимизира процесите по финализиране на продажбите.