бързи анализи

Успехът на всеки бизнес, включително на неговия уеб сайт или електронен магазин, се измерва чрез постигнатите резултати.

За да разполага с подобна информация обаче, бизнесът се нуждае от данни, които отразяват точно аспектите от неговата дейност. 

С NEXT BASKET получаваш не просто платформа, с която да изградиш собствен сайт или електронен магазин. Ние ти предлагаме цялостни решения и интелигентна система, която може да генерира различни видове бизнес анализи, справки и отчети. 

По този начин получаваш следните възможности:

 • Извършваш пълен мониторинг на представянето на бизнеса 
 • Вземаш точните решения за неговия растеж 
 • Имаш достъп до всички документи, анализи и данни за управлението на бизнеса 
 • Използваш финансови анализи (приходи, разходи, печалби), маркетингови анализи, посещаемост, покупки, анализ на продажби и много други.

Анализирай резултатите, за да ги оптимизираш

Знаем, че анализът на резултатите е от решаващо значение, за да бъдат предприети стъпки в правилната посока – оптимизация на ресурсите и печалби за бизнеса.

Ето защо създадохме многофункционална система с модули за автоматично генериране на отчети и измерване на ключови показатели, свързани с продажби, потребители и много други. 

С NEXT BASKET получаваш бързи и структурирани анализи на бизнеса и на сайта си само с няколко клика.

Структурирани отчети за представянето на магазина в NEXT BASKET

Генерирай всички видове отчети, свързани с представянето на магазина ти, структурирани в детайли. 

С NEXT BASKET имаш възможност за създаване на отчети в различни направления: 

 • За продажбите – справка за продажбите за определен период по различни критерии: държави, категории продукти, клиенти и клиентски групи и други 
 • За приходите – детайлна справка за приходите на електронния магазин за фиксиран период по групи разходи или по-детайлно
 • За разходите – детайлна справка за нуждите на бизнес планирането и счетоводството на магазина за определен период по групи приходи или по-детайлно 
 • За брутния марж по категории – визуализация на процентния марж за всяка категория или подкатегория продукти, предлагани в онлайн или във физическия ти магазин
 • За върнати поръчки в склада – документална справка за върнатите поръчки в склада на магазина за конкретен период, както и информация за причината за връщането
 • За незавършен чекаут – информацията за броя на изоставените кошници в електронния ти може да ти даде отговорите, които търсиш, за да подобриш този аспект от дейността на бизнеса
 • За отказани поръчки – от кои категории или видове продукти и услуги се отказват от потребителите и какви са причините за това 
 • Брой регистрирани потребители в електронния магазин или сайта ти за определен период от време и др.

Отчет за продажбите по канали и обекти

В NEXT BASKET можеш да генерираш справка с данни за продажбите в различните ти обекти (физически и онлайн магазини) или канали за продажби (онлайн и офлайн).

Това включва: 

 • Отчет по магазини с възможност за визуализация на данни за всеки търговски обект или електронен магазин поотделно
 • Сегментирана справка за броя на поръчките в определена държава или търговски канал за България, Румъния, Гърция и още 26 европейски държави, в които можеш да търгуваш.

Анализ на трафика на сайта

Посещаемостта на сайта ти (или генерирания трафик) е фактор за успеваемост на бизнеса, който не бива да се пренебрегва. 

NEXT BASKET ти предоставя информация за посещаемостта на сайта, например общ брой на посетителите; общ брой на сесиите в електронния магазин и други.

Ще можеш да видиш и данните за всички начални точки, от които потребителите влизат в сайта ти. Това могат да са органични резултати в търсачките, социални мрежи, реклами, имейл бюлетин и други.

Всички тези показатели могат да бъдат ключова отправна точка за това доколко аудиторията ти се ангажира със съдържанието на сайта и с продуктите, които предлагаш.

Анализът помага на бизнеса ти да се справи с множество предизвикателства, както и да идентифицира нуждата от различни дейности за промяна в посока оптимизация на представянето. 

Анализ на най-търсени продукти и услуги

В онлайн търговията най-търсените продукти и услуги са показател за посоката, в която  би следвало да насочиш своите усилия. 

С функцията Анализ на продажбите по продукти получаваш структуриран отчет за броя на поръчките и общата стойност на продажбите, разделени продукт по продукт.

Тази информация е ключова за маркетинга на магазина, тъй като инструментите в Платформата предлагат визуализация на най-търсените продукти или услуги в отделните страници и категории. 

Данните ще ти послужат за различни изчисления, както и за бъдещо планиране за осигуряване на наличности.

Анализ на продажбените фунии

Екипът на NEXT BASKET ще ти помогне да анализираш фазите, през които клиентите ти преминават, за да завършат поръчка в електронния ти магазин. 

Анализът на продажбените фунии показва: 

 • Каква част от посещенията на сайта завършват с покупка 
 • Каква част от потребителите напускат сайта, без да направят покупка
 • Коя е изходната точка, от която потребителите най-често напускат сайта

Данните ще ти помогнат да предприемеш действия за промяна в стратегията за съдържанието, техническите функционалности и чекаут процеса на сайта с една крайна цел – ръст в процента на конверсиите. 

Анализ на потребителското поведение

Как потребителите взаимодействат със сайта е въпрос, който си задават много от онлайн търговците. 

Многофункционалните опции за отчитане и анализиране на данните в NEXT BASKET дават отговорите. 

В Платформата можеш да генерираш детайлен отчет за това как потребителите взаимодействат с различните елементи на сайта ти (формуляри, бутони с изскачащи прозорци и други). 

С тези данни можеш лесно да определиш кои кампании, решения и подходи са успешни, и кои – не толкова. 

Защото само ако познаваше своите потребители, ще можеш да им предложиш онези функции и съдържание на сайта, с които да постигнеш по-ефективно взаимодействие. 

Анализи и отчетност на плащанията

В нашата Платформа получаваш пълна отчетност на различните видове плащания, включително: 

 • В брой (за физически магазини)
 • С дебитни и кредитни карти
 • По банков път
 • С наложен платеж
 • С други платежни системи. 

Анализите от този тип могат да се структурират по обект (физически и онлайн магазин) и за конкретен период.  

ERP система за планиране на ресурсите

NEXT BASKET идва със собствена ERP система с множество модули  и функции.

Системата ти помага в следните направления:

 • Синхронно планиране на ресурсите
 • Управление на доставките и складовете
 • Счетоводството и финансова отчетност
 • Множество дейности, свързани с електронната търговия 

Правилни бизнес решения, базирани на данни

бизнес решения

С NEXT BASKET имаш всички шансове да успееш, защото решенията, които вземаш за бизнеса си, са основани на реални данни.

Нашият експертен екип е насреща, за да ти съдейства във всеки един етап от развитието ти в NEXT BASKET.

Често Задавани Въпроси

Защо бизнесът ми се нуждае от структурирани анализи и отчети за дейността си?

Данните  от различните отчети и справки, относими за твоя бизнес, са предпоставка за определяне на точните приоритети, идентифициране на проблемните аспекти от дейността ти и ефективно планиране на стратегиите за бизнес развитие.

Какво е ключов показател за ефективност (KPI)?

KPI (от англ. Key Performance Indicators) е ключов показател за ефективност, чрез който се измерва успеваемостта на бизнес представянето.

Мога ли сам да генерирам отчети, справки и данни в NEXT BASKET или ще ми е нужно съдействие?

Платформата предоставя интуитивен интерфейс, в който всеки Партньор би могъл сам да генерира различни видове справки и анализи за дейността си. В случай на нужда от професионален анализ и планиране можеш да се обърнеш за съдействие към нашите експерти.