Складови услуги

Услуга(*част от услугите са в процес на разработка) Цена SELFСам управляваш онлайн магазина си Цена NB 360˚NEXT BASKET управлява онлайн магазина

* Предоставяне на складово пространство за стоките * Предоставяне на складово пространство за стоките/продуктите, обект на продажба

Можеш да съхраняваш продуктите си в склад, осигурен от NEXT BASKET. Предлагат се както палетоместа, така и фулфилмънт складиране на продуктите в кутии или малки клетки, наречени адреси.
Покажи повече Покажи по-малко
юни очаквайте юни юни очаквайте юни

* Предоставяне на всички складови услуги * Предоставяне на всички складови услуги, вкл. приемане на върнати онлайн поръчки

Можеш да ползваш пълната гама складови услуги, вкл. следене на срока на годност на продуктите (когато е приложимо), инвентаризация веднъж годишно, разделяне на върнатите продукти на три групи: годни за продажба, с дефекти и негодни за продажба, с цел по-нататъшното им управление.
Покажи повече Покажи по-малко
юни очаквайте юни юни очаквайте юни

* Оптимизация със складов фулфилмънт софтуер

Фулфилмънт софтуерът, предлаган от NEXT BASKET, е специализиран за складове, в които се обработват поръчки за онлайн магазини – чертае маршрут на пикъра (човека, събиращ поръчките); „складира“ често поръчваните артикули на няколко складови позиции едновременно и така намалява времето за събиране; следи за правилното окомплектоване на поръчките и др.
Покажи повече Покажи по-малко
юни очаквайте юни юни очаквайте юни

* Опаковане и предаване на пратките на куриер

Продуктите от онлайн поръчките се опаковат няколко пъти дневно, приготвят се товарителници за пратките и се предават на куриер за доставка на клиента.
Покажи повече Покажи по-малко
юни очаквайте юни юни очаквайте юни

* Годишна инвентаризация на склада

Веднъж годишно се извършва инвентаризация на продуктите в склада, която е безплатна за всички, които ползват складовите услуги на NEXT BASKET.
Покажи повече Покажи по-малко
юни очаквайте юни Безплатно

* Изпращане на върнат продукт в гаранционен сервиз

Когато клиент на онлайн магазина върне продукт за ремонт, NEXT BASKET изпраща продукта в съответния гаранционен сервиз или го складира, за да ти даде възможност да се разпоредиш с него.
Покажи повече Покажи по-малко
юни очаквайте юни юни очаквайте юни

Връзка с куриери

NEXT BASKET има изградени връзки с множество куриерски фирми, което позволява на крайния клиент на онлайн магазина да избира на коя от тях да бъде предадена пратката и къде да бъде доставена – до посочен от него/нея адрес или до офис на куриера.
Покажи повече Покажи по-малко
Безплатно Безплатно

* Приемане и етикетиране на продуктите в склада

При приемането им в склад на NEXT BASKET всички продукти получават етикет с баркод. Това спомага за оптималното им проследяване и управление в рамките на склада и извън него, до момента, в който стигнат до крайния клиент.
Покажи повече Покажи по-малко
юни очаквайте юни Безплатно

* Следене на срока на годност на продуктите

Фулфилмънт софтуерът на Платформата следи срока на годност на продуктите (когато е приложимо), като за целта следва да подадеш файл с информация за продуктите.
Покажи повече Покажи по-малко
юни очаквайте юни Безплатно

* Уведомяване за доставка на изчерпващи се продукти * Уведомяване относно предстояща доставка на изчерпващи се продукти

Въз основа на анализ и прогнозиране на продажбите ERP системата на NEXT BASKET те уведомява относно предстоящи доставки (количество на продуктите, дата на доставка и др.).
Покажи повече Покажи по-малко
юни очаквайте юни Безплатно

* Застраховане на продуктите в склада

Продуктите в склада се застраховат срещу всички стандартни рискове, за да бъдеш спокоен за активите си, съхранявани в складове на NEXT BASKET.
Покажи повече Покажи по-малко
юни очаквайте юни юни очаквайте юни

* Съхранение на продуктите в склада * Безплатно съхранение на продуктите за посочен в договора период

Безплатно складиране на продуктите за 30-дневен период, след което се удържа магазинаж на база зает складов обем или складова клетка.
Покажи повече Покажи по-малко
Безплатно Безплатно

* Депониране на негодни продукти

По твое желание NEXT BASKET депонира на сметище бракувани или върнати продукти, негодни за последваща продажба.
Покажи повече Покажи по-малко
юни очаквайте юни юни очаквайте юни