Можете да складирате всички продукти, незабранени от закона и отговарящи на нашите изисквания. 

Изисквания към продукта

Изисквания към продукта

Максималното реално или обемно тегло трябва да бъде в размер на 10 кг, изчислено по следната формула: дължина х ширина х височина / 5000 кг.

Максималният реален обем (ширина х височина х дължина) не бива да превишава 50 000,00 куб. см и нито един от параметрите не бива да превишава линейната дължина от 60 см.

Какво не може да се складира в склада в гр. Русе

За складиране и фулфилмънт не се приемат следните групи продукти:

 • Едрогабаритни продукти с размер над допустимия
 • Продукти с температурен режим
 • Бързоразвалящи се продукти
 • Пари, ценни метали и финансови деривати
 • Опасни за здравето продукти
 • Забранени от закона продукти или такива, изискващи специален режим

Подробен списък на забранените за складиране продукти

Има няколко категории стоки, които не се приемат за съхранение и менажиране в склада – това са всички, забранени със закон: 

 • Наркотични, упойващи, психотропни и отровни вещества;
 • Оръжие, боеприпаси, пиротехнически изделия, взривни, запалителни или други опасни вещества и предмети; 
 • Противоречащи на нравствените норми предмети; 
 • Предмети и вещества, които поради своето естество или опаковка представляват опасност за живота или здравето на служителите или на други лица или могат да замърсят или да повредят други пратки и съоръжения; 
 • Религиозни материали на забранени или нерегистрирани в страната секти и организации; 
 • Движими паметници на културата, за които няма издадено разрешение или сертификат; 
 • Акцизни стоки и отпадъци от тютюн, чието държане, пренасяне, превозване, предлагане и продажба са забранени от Закона за акцизите и данъчните складове
 • Монети, банкноти, парични знаци и чекове за пътуване;
 • Предмети, представляващи ценност за подателя – платина, злато, сребро, обработени или необработени скъпоценни камъни и други ценни предмети. 

Относно стоките, подлежащи на изпращане в чужбина, освен веществата и предметите от предходния текст, не могат да се поставят и други вещества и предмети, посочени в международни договори, както и предмети, внасянето или разпространяването на които е забранено в страната на местоназначение.