systemcore технилогии

В днешния свят, в който информационните технологии добиват все  по-голямо значение, софтуерните решения са ключови за успешното развитие и конкурентоспособност на всеки онлайн бизнес. 

В този контекст NEXT BASKET предлага най-съвременните и иновативни софтуерни решения, базирани на технологии и инструменти от най-висок клас.

Основните компоненти на софтуерните решения от NEXT BASKET използват технологии като Google Cloud Platform (GCP), PHP 8.1, Symfony, Doctrine Project, Composer, RabbitMQ, Kafka, Kong API Gateway, Docker и Kubernetes (K8S) и много други, които ще разгледаме по-долу в детайли.

System Core технологии

 • GCP: сигурна и скалируема облачна сървърна услуга с покритие в цял свят, предоставена директно от партньорите на NEXT BASKET от Google. Тя  осигурява надеждност и безопасност на услугите, базирани на платформата, както и лесна мащабируемост.
 • PHP 8.1: един от най-широко използваните програмни езици за уеб разработка, който е залегнал в основата на повечето от софтуерните решения на NEXT BASKET. След версия 8.0 навлизат допълнителни оптимизации в производителността и сигурността, както и нови модели на работа, които значително подобряват качеството на кода.
 • Symfony: една от водещите РНР рамки за създаване на сигурни и скалируеми приложения за бизнес цели.
 • Doctrine Project: PHP библиотека, фокусирана основно върху съхранението на база данни и картографирането на обекти (ORM). Осигурява лесен достъп, както и по-ефективно управление на данните.
 • Composer: мениджър за управление на зависимостите за PHP, който улеснява процеса на интеграция и поддръжка на различните компоненти в една система.
 • RabbitMQ: брокер за разпространение на съобщения в приложение, който позволява поддържане на асинхронна комуникация между различните услуги с възможност за проследяване на изпратените съобщения и адаптиране към широк спектър от области на разпространение.
 • Kafka: популярна платформа за обработка на потоци от данни в реално време с огромен капацитет за скалиране, висока производителност, ниска латентност при обработката на голям брой емисии и възможност за свързване с огромен брой външни системи.
 • Kong API Gateway: изцяло облачно базирана агностик платформа за управление на микросървиси. Скалируем API портал, който се отличава с висока производителност. Базирана на Nginx, платформата Kong служи за маршрутизиране, разпределяне на натоварването, удостоверяване на входящите заявки и др., като централен слой за оркестриране на различните компоненти при микросървисни приложения.
 • Docker: набор от PaaS продукти, използващи виртуализация на ниво операционна система (контейнеризация), които предоставят софтуерни пакети, наречени контейнери. По отношение на допълнителната сигурност, контейнерите са изолирани един от друг и съдържат определен софтуер, библиотеки и конфигурационни файлове.
 • Kubernetes (K8S): платформа с отворен код, която дава възможност за разполагане, скалиране и поддръжка на приложения, работещи в контейнери.

Database технологии

 • MySQL: най-популярната система с отворен код за управление на SQL бази данни (основни в нашата Платформа) с цел атомизиране, структуриране и цялостно съгласуване на данните.
 • Redis: инструмент с отворен код, широко популярен избор за управление и съхранение на данни. С негова помощ имаш възможност да увеличиш производителността на сайт посредством допълнително кеширане на данни.
 • PostgreSQL: мощна обектно-релационна база данни с отворен код, която се развива активно повече от 30 години, в резултат от което се ползва с отлична репутация за надеждност, стабилност на функциите и производителност.
 • Elasticsearch: търсеща машина с отворен код, която позволява съхраняване, търсене и анализ на огромни бази данни бързо и почти в реално време, както и връщане на отговор за хилядни от секундата. Капацитетът за бърз отговор при търсене се дължи на факта, че търси не в текста, а в индекс. Използва структура, базирана на документи вместо на таблици и схеми. Предлага се с обширни REST API за съхранение и търсене на данни.

Фронтенд технологии и рамки

 • NextJS: рамка за софтуерна разработка на React (JavaScript) софтуерни приложения с отворен код. Позволява базирани на React функционалности на уеб приложения, но има някои практически преимущества, свързани с осигуряването на повече възможности в програмирането.
 • React (ReactJS): библиотека с отворен код за изграждане на потребителски интерфейси чрез конкретни UI компоненти. Чрез нея могат да се програмират както уебсайтове, така и мобилни софтуерни приложения.
 • Redux & Toolkit: JavaScript библиотека с отворен код за управление и централизиране на състоянието на приложението. Тя улеснява писането на добри Redux приложения и ускорява разработката, като използва най-добри практики, осигурява добро поведение по подразбиране, хваща грешки и позволява писането на по-прости кодове.

Технологии за тестване и мониторинг на системата

 • Grafana + Prometheus системи, които се използват за анализ и наблюдение на услугите в платформата NEXT BASKET.
 • Blackfire: решение за наблюдение на производителността на кода, което помага за подобряване на производителността на уеб приложенията на всяка стъпка от техния жизнен цикъл: от разработката до тестването и пускането в употреаба.
 • Selenium Grid: портативна структура за тестване на софтуер при уеб приложения. Представлява набор от софтуерни инструменти, всеки с различен подход за поддържане на автоматизацията на тестове, които предоставят множество функции за тестване на различни видове уеб приложения. Позволява сравняването на резултата от теста с актуалното поведение на приложението.
 • ESLint: инструмент за анализ на статичен код за идентифициране на проблемни модели, открити в JavaScript код.
 • Jest: рамка за тестване, предназначена да гарантира коректността на всеки код, базиран на JavaScript.   

Други софтуерни решения

headless cms
 • Headless CMS: тип софтуерна архитектура, която осигурява на сайтовете множество предимства, сред които:
 • скорост на зареждане на страниците под 1 секунда
 • подобрена SEO оптимизация
 • автоматична скалируемост при пикови натоварвания
 • 99,9% гаранция за наличност на услугата и на базата данни
 • неограничена гъвкавост при интеграция на нови функционалности и услуги 
 • оптимизирани разходи за цялостно управление
 • Микросървисна технология: архитектура, базирана на много малки модули, наречени микросървиси, които се свързват помежду си и се самоуправляват. Най-модерната технология, която има множество предимства и се използва от всички големи платформи (Amazon, Uber, Netflix и други). 
 • Еластично скалиране на сървърните ресурси: опция, чието използване спестява на бизнеса пари за сървъри и хостинг.
 • Автоматизиран процес на непрекъснато внедряване (continuous deployment): подход в софтуерната индустрия, който позволява безпроблемно автоматизирано пускане на нови функционалности. Постига се чрез използване на автоматизирани тестове, контрол на версиите и автоматично разгръщане на кода в реална среда. Този метод на работа дава възможност за по-бързо и ефективно разработване и пускане на софтуерни продукти.

Ако имаш въпроси по тази тема или искаш да попиташ за различните планове и безплатните услуги, включени в тях, свържи се с нас още сега.