brand-identitiy bg

Името е първата асоциация на клиента с твоя бизнес и продуктите или услугите, които предлагаш.

Онлайн магазинът ти се нуждае от уникално, запомнящо се и въздействащо име – увери се, че твоето отговаря на тези изисквания за успех. 

Бизнес име, търговска марка, слоган и лого – какво представляват тези елементи? 

Бизнес име, търговска марка, лозунг и лого са елементи от ключово значение за всеки бизнес, независимо от неговата големина и индустрията или сектора, към които принадлежи. 

Бизнес име 

Може да се отнася до търговското име (името на онлайн магазина) или до официалното име на фирмата, с което е регистрирана като търговско дружество.

Изборът на бизнес име е важен, тъй като чрез него се установява търговска идентичността и се създават бъдещи взаимоотношения с клиенти и партньори. 

Бизнес името ти следва да е уникално – законът не ти позволява да регистрираш име, което вече е заето. 

Ако избереш бизнес име, което твърде много прилича на името на твой конкурент, рискуваш да се бърка с него, което не е добре за представянето на бизнеса ти. 

Търговска марка

Търговската марка е съвкупността от име, символи, дизайни, цветове и всички останали елементи, които идентифицират предлаганите от теб продукти или услуги като уникални. 

Търговската марка е важена за бизнеса, защото помага на потребителите да различават една марка от друга и да запомнят лесно името ѝ.

Всеки бизнес се стреми да изгради силена марка, която с времето да започне да работи сама за себе си и да продава с лекота стоките или услугите. 

Лозунг

Лозунгът е кратък рекламен израз, който насочва към дейността, продукта или услугата на твоята марка или бизнес. 

Лозунгът трябва да е лесно разбираем и запомнящ се, да предизвиква емоции и да се асоциира с марката ти. 

Лого

Логото е графичният знак или изображението, с които се идентифицира дадена марка – емблемата, която те прави разпознаваем. 

Дизайнът на логото трябва да бъде добре обмислен, за да представя оригинално и по запомнящ се начин всички символи, букви, цветове и други елементи, които определят фирмената идентичност. 

Бизнес името дава информация за компанията

Една от основните цели на бизнес името е да насочва към дейността на компанията или с други думи – да дава информация на потребителя за нея. 

В бизнес името следва да бъде представена най-важната стойност или мисия на бизнеса, да дава ясна идея кой си и да утвърждава търговската марка. като такава. 

Уникалност на бизнес името

Бизнес името ти помага да утвърдиш своя търговска марка. 

Уникалното бизнес име има следните характеристики: 

  • Трудно е за имитиране. 
  • Кратко е и се запомня лесно.
  • Отличава те от конкуренцията.
  • Прави те разпознаваем сред потребителите.

Бизнес името НЕ трябва да бъде твърде общо.

domain-name bg

Домейнът трябва да съответства на бизнес името

Избраният домейн, чрез който потребителят ще взаимодейства с твоя електронен магазин, трябва да съответства на бизнес името ти. 

За да се регистрира домейн, който да кореспондира с името на бизнеса ти, трябва да бъде свободен. Тоест – да не е зает от друг бизнес. 

Препоръчително е, когато имаш идея за име на домейн, да пристъпиш към регистрацията му, за да си гарантираш, че няма да бъде заето от някой друг. 

Ако домейнът, който съответства на бизнес името ти, вече е зает, следва да се насочиш към алтернативен, който е максимално близък до името и дейността ти. 

Домейнът трябва да е кратък и лесен за запомняне и изписване. 

NEXT BASKET може да ти предложи име на домейн, което отговаря на всички изисквания. 

Ако се затрудняваш да измислиш име за своя бизнес, използвай генератора за бизнес имена на NEXT BASKET!