Сегментиране на потребителите в твоя онлайн магазин

Нито един бизнес, дори с пълния си набор от продукти, услуги и прочее, не може да бъде всичко за всички. 

Казано с други думи, ако не предлагаш на отделните си потребителски групи това, което търсят (целенасочено и само на тях), няма как да имаш успех.

Тук ключова е ролята на потребителското сегментиране.

Какво е сегментиране на потребители?

Сегментирането на потребителите (аудиторията) представлява маркетинг стратегия, при която се прави разделяне на клиентите на групи и подгрупи по определени критерии. 

Така например потребителските групи на бизнеса ти могат да бъдат разделени въз основа на това: 

 • колко често пазаруват от магазина
 • колко често го посещават
 • стоки от какъв ценови диапазон купуват
 • какви марки предпочитат и т.н.

Сегментирането има за цел да дефинира характерни потребителски групи, чиито членове споделят общи потребности и имат сходни желания, за да бъдат насочени към конкретни продукти или услуги.

Защо сегментирането е важно?

 • Позволява ти да създаваш персонални маркетинг стратегии, които да отговарят на специфичните нужди на всяка клиентска група.
 • Помага ти да реализираш повече продажби и съответно бизнесът ти да отчита по-големи печалби.
 • Минимизира риска от грешки при реализирането на различни маркетинг стратегии, като например рекламиране на неподходящи за съответните клиенти стоки. 

Какви ползи ти носи сегментирането на твоите клиенти? 

 • Успешно достигаш до клиента и изграждаш доверие в търговската марка.
   
 • Имаш ефективен маркетинг и реклама на отделни категории продукти към потребители с потенциал да взаимодействат с бизнеса ти.
   
 • Постигаш по-висока ефективност на финансовите и човешките ресурси, използвани за популяризиране на предлаганите продукти или услуги.
 • Получаваш сериозна предпоставка за създаване на конкурентно предимство пред другите в сектора.