brand-nb-1 bg

Търсиш начин да утвърдиш своята търговска марка и да се превърнеш в добре познато име в своята пазарна ниша? 

В NEXT BASKET знаем колко важна роля има успешната марка за бизнес развитието на твоята компания. 

Затова създадохме платформа, която ти дава всички възможности за създаване на собствена търговска марка, която продава. 

Избери име на твоята марка с помощта на инструмента на NEXT BASKET

От фирма към бизнес и от бизнес към търговска марка с NEXT

Всяка фирма може да развива успешен бизнес и всеки бизнес може да утвърди своето име и да го направи разпознаваемо – такова, което привлича и задържа клиенти. 

С NEXT BASKET получаваш не само иновативни решения за създаване и развитие на бизнес с е-търговия, но и съдействие от специалисти, които ще те напътстват и подкрепят в изграждането на търговска марка и търговска марка. 

Изграждане на търговска марка и култура

Успешната марка следва собствена визия и създава своя уникална култура, която привлича последователи. 

Изгради търговска марка и визия на твоя бизнес с NEXT BASKET

 • Запознай се със своята аудитория и нейните търсения 
 • Определи набора от продукти и услуги, както и какви проблемите на потребителите решават те
 • Реализирай правилната рекламна кампания на търговската марка
 • Следвай единна стратегия и постигни разпознаваемост

Как ще помогнем ние в създаването на силна идентичност?

 • Ще дефинираме ценностите и мисията на твоята компания и как те кореспондират с концепцията ти за бизнес развитие в дългосрочен план
 • Ще дадем отговори на въпроса как ценностите на твоята компания резонират спрямо групата на потенциалните ти клиенти и партньори 
 • Ще направим стратегия за успешно позициониране на търговската марка и ще планираме диалога между нея и потребителите

Визуални елементи на търговската марка

Елементите, които присъстват във всяка силна марка, и за създаването и подбора на които NEXT BASKET ще ти съдейства, са: 

 • Лого – основният символ на марката, който е уникален, лесно запомнящ се и разпознаваем
 • Цветова палитра – важна част от изграждането на една стратегия за създаване на търговска марка
 • Типография – наборът от шрифтове, които ще използваш във всички визии и комуникационни канали
 • Графичен език – комбинацията от всички визуални елементи, създаващи визуалната идентичност на бизнеса

Всички тези елементи, както и начинът, по който ще бъдат съчетани и използвани, са неизменна част от т.нар. бранд бук на бизнеса.

Бранд букът (или книгата на търговската марка) е вид наръчник, който съдържа описание на всички елементи, които един бизнес ще използва за целите на изграждане на своята идентичност. 

Език и комуникационен стил на тъговската марка

Езикът и комуникационният стил са начина, по който бизнесът ти ще комуникира с аудиторията. 

От това зависи с какво твоето име ще се асоциира в съзнанието на потребителите. 

Не знаеш как да планираш това важно решение?

Екипът ни ще ти съдейства за формиране комуникационен стил, който е силен, разпознаваем, изгражда доверие и гради имиджа ти.

PR стратегия и връзки с клиенти

В последните години развиваща се дигитална среда утвърди нови канали и инструменти. 

Независимо дали става дума за онлайн магазин, или за друг вид бизнес, всички те по един или друг начин присъстват в интернет – в социалните мрежи, в онлайн медии, на уеб платформи или сайтове с различно предназначение. 

Ето защо PR стратегията на търговската марка трябва да бъде внимателно обмислена и да включва набор от дейности за изграждане на позитивен образ на съответния бизнес.

За да изпълни тази си цел, PR стратегията следва да бъде разработена и реализирана от експерти – на такива можеш да разчиташ в наше лице. 

brand-nb-2 bg

Развитие, адаптация и оптимизация на стратегиите на търговската марка 

Изграждането на марката не е еднократен процес, а резултат от непрекъснато развитие и оптимизация на стратегиите на марката спрямо променящата се среда, конкуренцията и пазара. 

Само когато тази динамика е обект на постоянно отчитане и наблюдение, марката ти има възможност да запази конкурентното си предимство и да продължи да се развива успешно. 

Често Задавани Въпроси

Какво е бранд?

Брандът е широко понятие в областта на маркетинга, което включва множество елементи, сред които: търговска марка, лого, дизайн, стил и език на комуникация, ценности, мисия, визия и цели на компанията. Тези елементи създаванет идентичността на продукта или услугата и като цяло имиджа, с който се ползва дадена компания.

Има ли разлика между бранд и марка?

Да, има разлика, макар че двете понятия често се използват като синоними. Най-просто разликата помежду им може да бъде обяснена така: търговската марка е най-разпознаваемият елемент на бранда. 

Какво означава изграждане на бранд?

Изграждането на бранд, познато още като бранд билдинг (от англ. brand building), е процесът по създаване на уникална идентичност, свързана с продукт, услуга, компания или личност.

Чрез бранда съответните продукти, услуги, компании или личности стават разпознаваеми, установяват силна връзка с аудиторията и заемат трайно място в съзнанието ѝ, като целта на успешния бранд билдинг е създаването на позитивна асоциация.

Какво е бранд мениджмънт?

Бранд мениджмънтът е комуникационна функция на маркетинга, насочена към планиране и анализиране начините на позициониране на даден бранд на пазара. Той има за цел да изгради силна връзка с целевия пазар и съответните аудитории. Успеха на процеса трябва да се ръководи от специалист в областта на маркетинга, наречен бранд мениджър.