Microservice архитектура

Платформата NEXT BASKET е изградена на основата на микросървиси, които се отличават с по-висока производителност на сайтовете и онлайн магазините, които обслужват. 

Микросървисите представляват набор от отделни услуги и процеси, които функционират автономно, без зад тях да има тежък централизиран софтуер.

Бързина, сигурност и еластичност с микросървиси

Микросървисната архитектура (Microservice Architecture) е иновативен тип софтуерна технология, в която отделните малки модули (микросървиси) са свързани услуги, които комуникират помежду си ефективно. 

По този начин те осигуряват: 

  • Бързина и сигурност – фактори от ключово значение за подобряване на потребителското изживяване, класирането в търсачките, органичния трафик към сайта и финансовите резултати на бизнеса
  • Гъвкавост – възможност за модифициране на отделните услуги, неограничено добавяне на нови, както и цялостно управление на процесите. 

Гъвкави решения според нуждите на бизнеса

Платформата функционира върху ново поколение облачни сървъри и хостинг, които в комбинация с микросървисна архитектура, предоставят решение за: 

  • Гъвкаво адаптиране според нуждите на сайта (извънреден трафик), респективно към индивидуалните бизнес нужди на всеки от нашите Партньори
  • Дори и при значително увеличаване на натоварването към сайта/е-магазина (напр. поради промоции или кампании), сървърът остава технически изправен, функционален и бърз, за да се гарантира непрекъсваемост на работата
  • В същото време, когато трафикът и цялостното натоварване към сайта са по-малки, разходите за хостинг се понижават, тоест налице е адаптивност към нуждите на бизнеса. 

100% скалируемост на сървърните ресурси

Всички сайтове върху Платформата са с автоматизирана функция за скалируемост на сървърните ресурси. 

Това означава, че броят на сървърите, които ще се ангажират с предоставянето на услугата на Потребителя, се променя (намалява или увеличава) според натоварването. То от своя страна  зависи от броя клиенти, посетили на сайта в даден момент. 

В зависимост от набора от различни процеси, изпълнявани от сървъра в конкретния момент, скалируемостта дава възможност да се ангажират толкова ресурси, колкото е необходимо, за да се гарантира непрекъсваемост на услугата.

Ниски разходи за хостинг

Облачният хостинг позволява разполагането на сайта или е-магазина ти не върху един (при конвенционалната услуга), а върху няколко сървъра, свързани помежду си

Така хостинг пространството се адаптира автоматично спрямо текущите промени. Ако имаш малко на брой посетители в сайта се ангажират по-малко сървърни ресурси и обратното – когато трафикът е засилен, се ангажират по-голям брой ресурси. 

Инвестицията в облачен хостинг сама по себе си е гарант за оптимизиране на разходите за услугата именно поради възможността да се адаптира към актуалните нужди на бизнеса в съответния момент. 

Неограничен брой продукти и неограничен трафик

NEXT BASKET предоставя възможност за продажба на неограничен брой продукти. Платформата осигурява неограничен трафик към е-магазина ти, без това да влияе на скоростта на зареждане или на функциите му. 

Микросървисната технология гарантира, че Платформата е устойчива на всякакви натоварвания, за да отговори на търсенията на малки и големи търговци, които: 

  • Биха искали да оперират на много пазари;
  • Търсят надеждно софтуерно приложение, което да им осигури устойчивост дори и при екстремен трафик;
  • Търсят възможност да продават много и различни продукти. 

Бързо добавяне на функционалности и интеграции

Друг важен аспект на микросървисните архитектури са предварително дефинираните функционалности, както и възможностите за интеграция с други видове софтуер.

Всеки от модулите на платформата NEXT BASKET е с предварително зададена функционалност.

Това гарантира, че при възникване на проблем в различните компоненти на приложението изправността на останалите модули няма да бъде компрометирана. 

Разделянето на модулите в различни слоеве (монолити), т.нар. монолитна архитектура, предотвратява разпространението на проблема в цялата система. 

Софтуерна архитектура за ново поколение електронна търговия

nb software

NEXT BASKET е платформа от най-ново поколение, чието софтуерно проектиране е реализирано с мисъл за осигуряване на гъвкавост, бързина и непрекъсната функционалност на услугите в твоя сайт. Предлагаме ти платформа, разработена по проект, който отговаря на най-съвременните изисквания за надеждност на софтуерните системи, за да продаваш сигурно и безпроблемно у нас и в 28 страни в Европа.

Често Задавани Въпроси

Защо скалируемостта е важен фактор за създаването и развитието на сайт и онлайн магазин днес?

Защото гарантира бързо и лесно адаптиране на различните системи и софтуер към бизнес нуждите, а не обратното – адаптиране на бизнеса към условията и възможностите на системата.

Защо микросървисната архитектура е най-добрата основа за изграждане на сайт за онлайн търговия?

Микросървисната архитектура дава възможност за ефективно, бързо и лесно управление на онлайн магазини с множество функции, разновидности от артикули, езикови версии и други специфики.

Какво е многопластова архитектура?

Това е вид разработка на софтуер, при която интерфейсът, обработката на приложения, съхранението и обработката на данни са логически разделени на отделни модули (пластове). 

Многопластовата архитектура предоставя гъвкавост и адаптивност, тъй като разработчиците на приложенията могат да модифицират, надграждат и/или коригират всеки слой поотделно. 

По този начин отпада нуждата от преработка на цялото софтуерно приложение, спестяват се усилия и време.

Каква е разликата между API и микросървисна архитектура?

API (от англ. Application Programming Interface) или интерфейс за програмиране на приложения е вид софтуерен посредник, чрез който се дава възможност на две или повече програми да осъществяват комуникация помежду си. 

Микросървисната архитектура е вид софтуерна архитектура, която разделя приложенията на по-малки и независими един от друг компоненти (модули).

API се използва, за да могат отделните модули да комуникират помежду си.