В платформата на NEXT BASKET създаването на клиентски групи е лесно и удобно. 

Клиентите могат да бъдат групирани по различни критерии, като се използват данните от тяхната профилна информация. 

Обособяването на клиентски групи може да послужи на компаниите за персонализиране на техните маркетингови кампании и управление на продажбите.

Възможността за създаване на клиентски групи е една от важните функционалности на електронната търговия, която ти позволява да управляваш и оптимизираш продажбите на твоя онлайн магазин. 

Как се създават клиентски групи в NEXT BASKET

Създаването на клиентски групи може да бъде направено по два начина: автоматично и ръчно.

Автоматично сегментиране на клиентски групи

Автоматичното сегментиране на клиентски групи е процес, при който компютърната система автоматично анализира данни за клиентите, след което ги групира по определени критерии. 

Това може да бъде основано на информация от профила на клиента, например:

 • Направени предишни поръчки
 • Интереси
 • Поведение на сайта и други

По този начин могат да бъдат създадени групи с различни права и възможности за пазаруване и да се постигне по-добро персонализиране на продуктите и услугите.

Ръчно сегментиране на клиентски групи

Ръчното създаване на клиентски групи е процес, който включва ръчно дефиниране на критериите за групиране на клиенти. 

Това може да бъде направено по някои или всички от следните критерии: 

 • Възраст 
 • Пол 
 • Местоположение
 • Интереси
 • Предпочитания за пазаруване и други

След като критериите са дефинирани, може да се създаде група, която има различни права и възможности за пазаруване. 

Възможности и ползи

Ръчното и автоматичното сегментиране на клиенти се използват за управление на клиентската база и постигане на по-добри резултати в електронната търговия.

Възможностите за ръчно създаване на клиентски групи, както и преместването от една група в друга ти дава възможности да персонализираш продуктите и услугите си според предпочитанията на клиентите. 

Два примера за това как можеш да използваш групирането са:

 • Да създадеш нова група клиенти, които да получат специално предложение за нов продукт или услуга.
   
 • Да преместиш определени клиенти от една група в друга, за да ограничиш достъпа им до конкретни продукти или услуги.

В резултат постигаш по-добро планиране, по-добър контрол, по-добри резултати и повече лоялни клиенти – при това само с няколко клика на мишката и без нужда от специализирани технически познания. 

Ако имаш въпроси по тази тема или искаш да попиташ за различните планове и безплатните услуги, включени в тях, свържи се с нас още сега.