Всички видове справки и отчети за бизнеса ти в NEXT BASKET

Партньорите на NEXT BASKET могат да се възползват от над 40 вида справки и отчети за нуждите на бизнеса.

В системата на Платформата се създават готови аналитични справки с данни за състоянието и оборотите по сметки, складовите наличности и редица други признаци, валидни за всички обекти на отчитане.

Точният брой на регулярните отчети варира в зависимост от избрания план и заявените услуги.

Какви са точните видове справки и отчети за бизнеса, които можеш да получиш с NEXT BASKET, можеш да видиш по-долу.

Отчети за продажби и продукти

Платформата ти дава пълна отчетност относно продажбите на продукти, като справките могат да предложат сегментиране по различни критерии.

Видове отчети:

 • Отчет за общия брой на продажбите
 • Брой продавани продукти (А-B-C-D анализ)
 • Отчет за броя на продадените продукти за определен период
 • Отчет за броя на продадените продукти без намаление от определена търговска марка
 • Отчет за реализираните продажби по магазини
 • Отчет за брутния марж по категории
 • Продажби за определен период по продажни и доставни цени
 • Справка за броя на поръчките за определен период в определена държава/канал
 • Справка за средната стойност на продажбите (ATV)
 • Анализ на плащанията за определен период в даден обект
 • Справка за продажбите от дропшипинг
 • Справка за броя на покупките с ваучери за отстъпка и др.

Отчети за приходи и разходи

С NEXT BASKET можеш да следиш паричните потоци на онлайн и физическите си магазини, така че във всеки момент да знаеш как се развива бизнесът ти.

За целта можеш да използваш следните справки:

 • Отчет за общата стойност на приходите
 • Отчет за разходите по направление
 • Отчет за постъпилите суми по начин на плащане
 • Справка за разходите за куриер
 • Справка за приходите от продажби
 • Справка за маржовете и надценките и др.

Отчети за взаимодействието на потребителите с уеб сайта

Платформата ти позволява да погледнеш отвъд красивия дизайн и да анализираш по какъв начин посетителите на сайта си взаимодействат с различните му елементи. 

Можеш да базираш своята стратегия за оптимизация на сайта, като разчиташ на следните реални данни:

 • Брой регистрирани потребители
 • Отчет по клиенти и клиентски групи
 • Отчет от работата на контактния център
 • Отчет за незавършени чекаут процеси
 • Анализ на връщащи се клиенти
 • Анализ на регистрирани и нерегистрирани клиенти
 • Справка за броя на артикулите в една поръчка
 • Справка за най-продаваните продукти и др.

Отчети за пратки и складови наличности

Отчети за пратки и складови наличности

Не на последно място, NEXT BASKET ти помага да следиш наличностите и движенията във всички обекти, независимо колко складове, физически и онлайн магазини управляваш.

За целта можеш да използваш следните справки и отчети, генерирани от Платформата:

 • Отчет за брой на отказаните поръчки
 • Отчет за върнати поръчки в склада
 • Справка за наличностите във всеки склад
 • Справка за наличностите по доставчици
 • Справка за продажбите спрямо наличностите
 • Справка за взаимоотношенията с куриерските фирми с акцент върху дължими суми и задължения за връщане на поръчки
 • Справка за движението на стоките между различни обекти
 • Справка за върнатите поръчки и тяхното точно местоположение
 • Справка за складовите наличности за определен период и др.

Ако имаш колебания как да използваш получените данни в полза на бизнеса си, екипът на NEXT BASKET може да ти предложи всички видове маркетингови, търговски, счетоводни и стратегически консултации, с които да начертаеш бъдещия си план за успех.