Всеки онлайн ресурс, който е част от интернет пространството, се нуждае от уеб адрес (или URL), чрез който да се достъпва до него. 

Онлайн магазинът ти задължително е обвързан с уникален уеб адрес, чрез който потребителите могат да осъществяват връзка с него.

Какво е уеб адрес?

Уеб адресът, наричан още URL (от англ. ез. Uniform Resource Locator), е уникален идентификатор за уеб страница (онлайн магазин) или друг онлайн ресурс. 

Уеб (URL) адресът се състои от няколко елемента: 

 • Протоколhttp:// или https:// показва протокола, чрез който браузърът на потребителя и уеб сървърът установяват връзка помежду си
 • Име на домейна на уебсайта – уникално име под формата на текст (текстова единица), чрез което се установява връзка до цифров IP адрес, използван за достъп до уеб сайт от потребителски софтуер
 • Път до ресурса – показва името на ресурса, за който браузърът изпраща заявка (например /dictionary/file.html)

Пример: https://nextbasket.com

Защо уеб адресът е важен? 

Уеб адресът е начинът, по който клиентите ти осъществяват достъп до сайта на електронния ти магазин. 

Значимостта му може да бъде изразена чрез следните три базови характеристики: 

 • Уеб адресът е кратък и лесен за запомняне текст – това увеличава шансовете потребителите да запомнят името на сайта ти и да го посещават редовно.
 • Уеб адресът влияе на SEO оптимизацията на сайта ти, респективно на конверсиите, постигнати по органичен начин.
   
 • Уеб адресът е инструмент за бързо и лесно идентифициране и достъп до сайта ти.

Как се купува домейн? 

Покупката на домейн е важен етап от процеса на създаване на уеб адрес, тъй като името на домейна на практика е част от уеб адреса. 

Покупката и регистрацията на домейн се осъществяват в следните основни стъпки: 

 • Избери регистратор на домейн – това е търговец или посредник, чрез който купуваш домейн за бизнеса си.
   
 • Провери дали исканото от теб име е свободно – името на домейна ти трябва да бъде уникално, т.е. да не се дублира с вече закупено. В случай че вече е заето, помисли за друго, което е максимално близко до желаното и същевременно кореспондира с бизнес името ти, с продуктите ти и т.н.
 • Въведи фирмените си данни – те са необходими на регистратора, за да има информация кой купува и става собственик на домейна.
 • Плати домейна – в общия случай плащането става на годишна база. 

На какви правила трябва да отговаря уеб адресът?

Уеб адресът трябва да отговаря на няколко основни изисквания: 

 • Да съдържа протокол (http:// или https://), чрез който да гарантира сигурността при извличането на информацията между уеб браузъра и сървъра на уебсайта.
 • Да съдържа домейн – името на сайта, което може да се състои от една или от няколко думи, разделени с точки.
 • Не трябва да съдържа специални символи – интервали, кавички, запетаи и други подобни.
 • Да бъде уникален, максимално кратък и лесен за запомняне от потребителите.
 • Да кореспондира с името на бизнеса ти, с дейността и продуктите или услугите ти.