NEXT BASKET е платформа за онлайн магазини, която ти предлага постоянна SEO оптимизация на две нива: 

 • On-page SEO оптимизация (вътрешна) – техническа и семантична оптимизация на ниво сайт и отделните му страници 
 • Off-page SEO оптимизация (външна) – оптимизация за търсачки извън самия сайт, основана на процеса на изграждане на връзки (линк билдинг), които насочват към твоя сайт или онлайн магазин. 

Какво е техническа on-page SEO оптимизация? 

On-page SEO (от англ. On-page Search Engine Optimisation – оптимизация за търсачки на страница) е процес, който е насочен към: 

 • Оптимизиране (подобряване) на техническите характеристики на страниците в сайта ти, за да се класират възможно най-високо в резултатите на търсещите машини
 • Вътрешна SEO оптимизация – обхваща всички технически компоненти на сайта ти: HTML, код, разширения, структурни компоненти и други. 

Техническата оптимизация е неразделна част от поддръжката на всеки съвременен е-магазин и е сред най-важните фактори за успеха на прилаганата SEO стратегия. 

Правилната техническа оптимизация е предпоставка за генерирането на органичен трафик в резултат на по-доброто индексиране на сайта и класиране при заявка за търсене в интернет. 

Вътрешна оптимизация за скорост и качество на сайта

Техническата оптимизация има определящо значение за това сайтът ти да отговори възможно най-добре и най-пълно на потребителските намерения. 

 On-page оптимизацията има важно значение, защото: 

 • С правилната техническа оптимизация на сайта се постига висока скорост на зареждане на сайт – фактор с водещо значение за класирането в търсачките (в NEXT BASKET това се случва за по-малко от 1 секунда
 • Гарантира бързата и безпроблемна работа на сайта ти, в т.ч. оптимално визуализиране на съставните му елементи и достъп до всичките му функции както  от десктоп, така и от мобилно устройство. 

Технически SEO одит

SEO одитът е проверка на всички основни уеб показатели с цел формиране на оценка, въз основа на която се определя доколко сайтът ти се харесва от търсачките. 

Това е първата и особено важна задача, с която започва процесът по техническо SEO подобрение на твоя онлайн магазин, тъй като въз основа на този анализ се начертава план за действие. 

Платформата NEXT BASKET може да ти предложи: 

 • Услуга за цялостен технически SEO одит на онлайн магазина или сайта ти – проверка на всички технически компоненти и определяне на стъпки за подобряването им в случай на необходимост 
 • Иновативна автоматизирана функция вътрешен робот (Crawler) за SEO целивътрешен робот обхожда всички страници на сайта ти и събира информация, която ни помага да определим задачите за подобряване на различните SEO параметри. 

Показатели за техническо здраве на сайта

При реализиране на техническа SEO оптимизация на сайт се вземат предвид няколко основни показателя: 

 • Трафик към уеб сайт и потребителско поведение – тези показатели могат да бъдат проследени с инструмента Google Analytics. 
 • Ефективност, представяне и грешки, включително елементите на Core Web Vitals (жизнени показатели на сайта: зареждане, интерактивност, визуална стабилност) – тук много полезен инструмент e Google Search Console, както и Google Page Speed Insight за измерване на скоростта на сайта.
 • Карта на сайт в XML файл – задължителен елемент от всеки съвременен уеб сайт, който се качва и в Google Search Console.
 • Мета данни – таговете (етикетите), метатаговете, метазаглавията и описанията (Meta Description) също са ключови за индексацията, а при вътрешната SEO оптимизация се прави проверка за правилното им отбелязване в цялостната структура на сайта.
 • Сигурност – въпреки че не влияе пряко върху SEO, сигурността е ключов фактор за постигане на висока потребителска удовлетвореност. Техническата оптимизация е свързана още с обновяване на софтуерни разшиения, на системата на сайта, както и на други структурни елементи, за да се гарантира сигурността и правилната му работа 
 • Canonical tags – каноничните тагове (връзки) указват на търсачките кое е основното копие на дадена страница, като целта е да се минимизира рискът от дублирано съдържание, което влияе негативно на SEO
 • Оптимизация на изображения – става дума за ALT и Title таговете на използваните снимки, които, ако са оптимизирани правилно, указват на обхождащите ботове на търсещите машини за какво се отнасят, респективно допринасят за по-доброто класиране на сайта
 • Локализация на сайт – особено важно, когато става дума за използване на сайта или е-магазина на чужди пазари – отнася се до адаптирането му за местната аудитория, след като бъде преведен на съответния език. 

Архитектура на сайт и структура 

Архитектурата и структурата на сайта също са определящ фактор за лесното му навигиране от страна на потребителите, както и за работата на търсещите машини. 

За целта се правят: 

 • Структурни промени, които гарантират интуитивната подредба на отделните категории, подкатегории и други компоненти на сайта.
 • Проверка и евентуална промяна на вътрешните връзки от и към страница на сайта от гледна точка на по-доброто му SEO представяне. 

Индексируемост и технически грешки

Индексируемостта е способността на сайта или онлайн магазина ти да бъде отчитан (забелязван) от обхождащите ботове на търсещите машини. 

SEO одитът и наборът от дейности, свързани с техническата оптимизация на сайта ти, имат за цел да открият потенциални грешки в индексациите, които впоследствие да бъдат коригирани. 

По този начин се гарантира, че при заявка за търсене в Google и други търсещи машини  отделните страници от сайта ти ще бъдат открити. 

Ако искаш сайтът ти да отговаря на условията за индексиране, трябва да се увериш, че са избегнати грешки като: 

 • Канибализация на ключовите думи (фокусиране върху прекомерен брой сходни ключови думи, които са трудни за разпознаване и различаване от търсачките)
 • Блокирани страници 
 • Създаване на страници с дублирано съдържание и др. 

Отстраняване на грешки – дългосрочна стратегия

Алгоритмите на търсещите машини се променят. 

Допускането на грешки, свързани със SEO, трудно могат да бъдат елиминирани на 100%, но могат да бъдат минимизирани, ако поддръжката на даден уеб сайт бъде поверена на професионалисти с нужните познания и опит. 

NEXT BASKET може да ти предложи дългосрочна стратегия за SEO услуги, както и набор от SEO автоматизации от най-ново поколение. 

Често задавани въпроси

Техническо SEO (Technical SEO) и техническа оптимизация на сайт едно и също ли е?

Да, терминът техническо SEO се отнася до процеса на техническа оптимизация на сайтове.

Какво е Google Discover?

Google Discover е функция на приложението за мобилни устройства на Google, която предлага за потребителите достъп до поток от съдържание (новини и други) съобразно индивидуалните им интереси. 

Google Discover е още един канал за SEO оптимизация на сайта ти, като за целта е важно съдържанието му да отговаря на концепцията E-A-T (expertise, authoritativeness, trustworthiness – на български ЕАД – експертност, авторитетност, достоверност).

Мога ли сам да направя вътрешна SEO техническа оптимизация на сайта си?

Всеки, който разполага с нужните знания и умения в тази сфера, би могъл да оптимизира сайта си. Но все пак имай предвид, че това е дейност, която изисква базови познания в области като програмиране (за да бъдат направени необходимите технически промени по уеб сайта), SEO и други. 

В практиката тази дейност се поверява на специализирани SEO агенции, за да бъдат постигнати най-добри резултати. 

Какво е канибализация на ключови думи?

Канибализацията на ключови думи е налице, когато съдържанието на уеб сайта се фокусира върху твърде много сходни ключови думи.

Стига се до момент, в който търсачките трудно ги разграничават, което може да доведе до парадокса, в който сайтът може да се превърне в конкурент на самия себе си по определена ключова дума.