Статистиката показва, че около 10% от онлайн поръчките са връщат от крайния клиент.

Причините за това могат да бъдат от различно естество: неподходящ продукт, непотърсена поръчка в офиса на куриера, отсъстващ клиент на посочения адрес и др.

С нас получаваш изпълнение на всички процеси по обратна логистика (връщане на онлайн поръчки в склад на търговеца) в процеса по онлайн търговия. 

Какво представлява услугата

Приемане в склада на върнати онлайн поръчки

В склада на NEXT BASKET върнатите онлайн поръчки се окачествяват още на входа, като се разделят в две категории:

  • Клас А (годни за повторна продажба): Тези стоки автоматично се заприходяват в склада.
  • Клас С (негодни за повторна продажба): Това са стоки, които ти връщаме или предаваме за депониране на сметище за твоя сметка, като преди това те уведомяваме и едновременно с това отписваме съответното количеството от стоковата наличност. 

Партньорите следва единствено да се уверят, че крайният клиент е информиран за адреса и начина, по който следва да върне пратката си – до склада, използван от търговеца, чрез куриер. 

Как се осигурява гладкото протичане на процесите в склада? 

Екипът ни е представен от висококвалифицирани и опитни служители в обработката на връщане на онлайн пратки.

Има установен процес по контрол на качеството за оценка на състоянието на върнатите стоки, сортирането им и последващите действия по обработката им – изпращане към Партньора или депониране на негодни стоки при заявка. 

Често задавани въпроси

Кой адрес за връщане на пратка следва да посоча на купувача?

Този на склада, който обслужва твоя онлайн магазин.

Кой плаща разходите по връщане на стока с куриер в склад?

Разходите са за сметка на крайния клиент или за Партньора (търговеца). Това зависи от установените между страните търговски отношения.