Вградена ERP система

ERP е съкращение от Enterprise Resource Planning и представлява софтуер за планиране на ресурсите на предприятието, което може да бъде онлайн магазин или друга бизнес организация. 

Онлайн платформата на NEXT BASKET идва с вградена ERP система за управление на ресурсите на предприятието.

Нашият ERP софтуер е специално разработен за нуждите на онлайн и физически магазини, като включва интеграция с различни модули: 

 • Склад
 • Продажби
 • Управление на клиенти
 • Управление на човешките ресурси
 • Счетоводство и финанси и др. 

С използването на ERP система за онлайн магазин имаш конкурентно предимство – спестяваш време, управляваш веригата за доставки и осъществяваш ефективно планиране на бизнес процеси.

Готово за използване ERP решение за онлайн магазини

Търсиш платформа за създаване на онлайн магазини, която да ти предложи целия набор от функции, интеграции и възможности, включително и ERP система?

NEXT BASKET ти предлага готово ERP решение, за да развиваш бизнеса си бързо и лесно,456

Синхронизиране на поръчки с ERP и складов софтуер

С NEXT BASKET поръчките, които се регистрират в онлайн магазина, се отразяват в ERP системата и в склада и се управляват чрез тях. 

С други думи, с внедряването на ЕРП система за твоя бизнес с електронна търговия получаваш пълна синхронизация между системата и складовия софтуер. 

Това позволява ефективно следене на данните, свързани с наличности и обработка на поръчки в реално време.

Обслужване на касовите операции

Наред с възможностите за планиране на ресурсите софтуерът за управление на бизнеса ще ти послужи и за проследяване на информацията за обслужване на касовите операции.

Това включва отразяване на плащания през различни канали, както и информация за сторниране, касови наличности и баланси на всички твои обекти.

Приемане на стока в различни обекти

NEXT BASKET дава възможност за създаване на онлайн магазин към физически магазин с интегриране на ERP с всички функции. 

Процесът включва синхронизиране на процесите на двата магазина, включително и при приемане на стоки в няколко различни обекта.

Нещо повече, NEXT BASKET предоставя възможност за внедряване на ERP система или друг бизнес софтуер, използван от Партньора. 

Модул за създаване и принтиране на етикети

NEXT BASKET ти предлага достъп до една от най-добрите ERP системи в България, чиито функционалности включват модул за създаване и принтиране на етикети с цялата нужна информация за продуктите, които предлагаш.

Това е начин да етикетираш стоките си бързо, лесно и удобно. 

Ревизия на магазин и склад

Съвременните ЕРП системи притежават функции, характерни за различни счетоводни програми. 

ERP софтуерът на NEXT BASKET ти позволява лесно да правиш ревизия на своите магазини и складове.

Ревизията е процес с важно значение за твоята фирма и свързаните с нея складове и магазини (физически или онлайн) по следните причини: 

 • Получаваш информация за началното състояние на даден магазин или склад
 • Правиш необходимите корекции за количеството на стоките и инвентара
 • Съхраняваш информацията за бизнеса в сигурна база данни и генерираш различни видове отчети за наличности, липси и излишъци

Инвентаризация на магазин и склад

С ERP програмата можеш да правиш текущи и периодични инвентаризации на своя магазин и склад. 

Инвентаризацията представлява запис на всички налични запаси с цел установяване и документиране на фактическото им състояние. 

Модулът за инвентаризация на магазин и склад помага на твоята компания да получи реални данни за своите активи и задължения за определен период. 

Складова програма

Модулът за складова програма подпомага счетоводното отчитане, управлението и контрола на твоите складове и магазини. 

С опцията Мултисклад можеш да събираш и управляваш данни за неограничен брой складови обекти, визуализирани в едно общо и лесно за управление табло. 

Интегриран POS модул

ERP системата на NEXT BASKET предоставя възможност за използване на широк набор от модули в помощ на бизнеса, включително и интегриран POS модул. 

Като част от ERP системата POS модулът (съкращение от Point of Saleточка на продажби) е свързан с базата данни. Той улеснява проследяването на производството, паричните потоци, продажбите, складовите наличности и т.н. 

Автоматизирано сторниране 

Автоматизираното сторниране е изключително полезна функция на системата в следните случаи: 

 • Направена рекламация от страна на клиент
 • Обработка на поръчка при обратна логистика (връщане на стока)
 • Корекция при операторска грешка след приключване на сметка на клиент и др.

По този начин една ERP система може да спести часове в ръчна обработка на документи и да освободи ресурс за по-неотложни нужди на бизнеса.

Продажба от киоск терминал 

Киоск е терминал, оборудван с компютър, който позволява да се правят онлайн поръчки на място във физическия магазин.

Нашата ERP система е напълно пригодна за целите на омниканалната търговия и може да се адаптира в зависимост от вида и броя на обектите, в които продаваш.

Различни видове отчети и справки

Системата може да генерира различни отчети и справки според нуждите на бизнеса.

Сред тях са:

 • Обороти по справки
 • Регистри
 • Анализи за нуждите на финансовото и ресурсното планиране и др.

Преоценка на продуктите в магазина

Преоценката представлява намаляване на цената на продуктите в магазина по различни причини. 

ERP софтуерът позволява да се извършва такава промяна, като данните се синхронизират с всички свързани модули – продажби, склад, счетоводство и т.н.

Събиране на продукти от онлайн поръчки

Това е софтуерен модул, чрез който се получават заявките от онлайн магазина, разпределени в отделни поръчки за всяка регистрирана покупка и клиент.

Благодарение на него,  управлението на поръчките се случва по-лесно отвсякога, а шансът за човешка грешка е сведен до абсолютния минимум.

Заприходяване на върнати поръчки

В процеса по обратна логистика върнатите стоки трябва да бъдат заприходени отново в склада на магазина с промяна в статуса им. 

Предимството на ERP системите е, че позволяват тези промени да стават бързо и лесно, с което се гарантира проследимост и текуща отчетност. 

Възстановяване на пари на крайни клиенти

При връщане на стока към търговеца същият следва да възстанови заплатената сума на крайния клиент. 

Свързаният със счетоводна програма ERP софтуер оптимизира този процес, като отчита връщането и отразява тази промяна документално в системата на магазина. 

Разпечатване товарителници за куриери 

Модулът е свързан със системите на куриерските фирми, чиито услуги използваш. По този начин спомага за обмена на информация и оптималната обработка на онлайн поръчки. 

Тук ще откриеш и опция за автоматизирано генериране и разпечатване на товарителница с цел бързо и лесно  прилагане към пратката. 

Отчетност на партиди и срокове на годност

Тази ERP функционалност ти помага да държиш под контрол стоките, които продаваш, като следиш партидите и сроковете им на годност. 

Ще получаваш автоматични известия за изтичащи срокове, с които ще можеш да планираш по-добре своите търговски и маркетингови стратегии.

Гаранционно обслужване 

Това е друга много полезна опция на ERP системата, която ти дава възможност да издаваш и вписваш гаранции и гаранционни срокове при обслужването на стоки с гаранция.

Въведените данни се използват успешно при клиентски запитвания за гаранционно обслужване и ти гарантират едновременно коректност към потребителя и сигурност за бизнеса ти.  

Управление на омниканална търговия с ERP системата на NEXT BASKET

Управление на омниканална търговия с ERP системата на NEXT BASKET

Нашето ERP решение ти помага да продаваш едновременно онлайн и във физическия си магазин.

То осигурява пълна синхронизация на данните между физическия обект, склада и ERP системата на NEXT BASKET, давайки ти сигурността, че винаги имаш най-актуалната информация за продуктите си.

Често задавани въпроси

Какво е ERP система?

В своята същност ERP (Enterprise Resource Planning) е специализиран софтуер за планиране на ресурсите с множество функции, сред които: 

 • Следене и управление на стоковите запаси в складове и магазини
 • Следене и управление на приходите и разходите 
 • Следене и управление на активите и документацията за нуждите на счетоводството
 • Генериране на различни видове справки с подробно описание на данни за стокови наличности, ресурси на предприятието и други за целите на планиране на производството

Иначе казано, това е софтуерен продукт, разработен за нуждите на бизнеса, който предлага опции за скалируемост на ERP (разширяване и надграждане на функциите му, за да отговори на търсенията на компанията за управление на бизнес процесите).

Какви видове ERP системи има?

На българския пазар, както и на световния се разработват и предлагат различни видове ERP системи.

Те могат да бъдат категоризирани въз основа на своите базови характеристики, а именно: 

 • По типа разработка – поръчкови, готови за употреба и хибридни
 • По начина на съхранение на информацията от базата данни – локални или облачни ERP (Cloud ERP)
 • Според вида индустрия, за която са създадени – специализирани и общи 
 • Според мащаба на компанията – за малки и средни предприятия или за големи корпорации 

Мога ли да работя сам с ERP програмата, или ми е нужен ERP специалист?

ERP се разработва от ERP специалисти като потребителски софтуер за управление на предприятията, който се използва от служители на съответния бизнес. 

Това означава, че не е нужно да си ERP специалист, за да използваш възможностите на програмата.

Каква е разликата между ERP и CRM системите?

Това са два типа информационни системи, които се различават по основното си предназначение: 

 • ERP (Enterprise Resource Planning) e софтуер за управление и планиране на ресурсите на предприятието.
 • CRM (Customer Relationship Management) е софтуер за управление на взаимоотношенията с клиентите.