Изграждането на мрежа от линкове (връзки, хипервръзки) от други сайтове в интернет към твоя сайт, както и на обратни връзки (от твоя сайт към други) е фактор с ключово значение за два важни SEO показателя

 • По-висок авторитет на домейна на сайта (Domain Authority, DA) – прогнозира каква е вероятността сайтът ти да се класира в SERP 
 • По-висок авторитет на страницата (Page Authority, PA) – прогнозира каква е вероятността страницата ти да се класира в SERP. 

Процесът по изграждане на връзки цели покачване на тези показатели и повишаване на авторитетността на сайта ти спрямо нишовите ти конкуренти. 

Добре изградената мрежа от връзки (Link Building – линк билдинг) е важна стъпка за по-доброто класиране на сайта ти в резултатите на търсачките в интернет. 

Какво са линковете и с какво са полезни за SEO? 

Линковете, наричани още хиперлинкове или връзки, на практика са пътищата между един или повече уеб сайтове, хоствани в глобалната мрежа. 

Наличието на такива връзка във и извън сайта ти е важно за два фактора: 

 • Потребителското навигиране – линковете помагат на потребителите в интернет да се ориентират лесно в интернет
 • Позиционирането на страници в търсачките – търсещите машини използват връзките, за да обхождат мрежата и да намират нови сайтове или да разбират колко популярни (активни) са стари такива. 

Връзката SEO – линкове има ключова роля по следните причини: 

 • Чрез линковете може да се подобри класирането по ключови думи на даден сайт 
 • Колкото повече качествени входящи връзки има един сайт, толкова по-добре ще го класират търсачките за обхождащите ботове на търсачките е важен както броят на линковете, така и тяхната възраст и качество. 

Линковете са препоръките за сайта в интернет

Това е така, защото Google, а и другите интернет търсачки ги възприемат като ценна информация за сайта ти – с други думи, играят ролята на своеобразна онлайн препоръка за сайта ти. 

Линковете ще работят за по-доброто представяне на твоя сайт, ако са: 

 • Достоверни – предоставят достъп до проверена информация, която може да бъде полезна за потребителя 
 • Релевантни – обвързани са с източници, които имат отношение към твоя бизнес, т.е. към нишата (индустрията), в която развиваш своята дейност. 

Изграждане на правилни вътрешни връзки

Връзките между отделните страници на твоя уеб сайт (вътрешни връзки), както и изходящите такива, поставени в съдържанието на сайта ти, имат определящо значение за представянето му в дългосрочен план. 

При вътрешното изграждане на връзки (вътрешен линк билдинг) съществуват някои основни правила:

 • Наличието на твърде много изходящи връзки (линкове към чужди сайтове) не винаги е за препоръчване – трябва да бъде много добре обмислено кои сайтове е добре да имат линкове към сайта си от твоя 
 • Поставянето на вътрешни връзки трябва да следва архитектурата на сайта и да бъде съобразено с твоята семантична стратегия за съдържание. Отдаването на линкове разпределя тежестта между собствените ти страници и показва на търсачките кои са най-важните от тях чрез показател, наречен Page Rank
 • Думата-котва (anchor), върху която е поставен линк, трябва да е внимателно подбрана и да води към правилната страница, т.е. да е проверена и точна, защото в противен случай може да доведе до по-различни резултати от тези, които очакваш. 

Изграждането на правилни вътрешни връзки следва да се изпълнява съгласно стратегия за линк билдинг, разработена от специалисти в областта. 

Стратегия за изграждане на външни връзки

Изграждането и прилагането на стратегия за външен линк билдинг стои в основата на доброто пазарно позициониране на сайта или онлайн магазина ти по следните причини: 

 • Подобрява представянето му в Google търсачката, но и не само в нея
 • Неизменна част е от цялостния SEO план за неговото развитие
 • Ключов етап е от реализирането на твоята стратегия за промотиране на съдържание (CPS)

Ето и някои от най-важните елементи на стратегията за изграждане на външни връзки:

 • Одит на линкове (линк билдинг одит) – първият и ключов етап от оформянето на стратегията, в който се прави анализ на настоящия линк профила на сайта ти. 
 • Линк одит на конкуренцията, съответно проучване на конкурентните линкове, за да могат получените данни се използват като отправна точка за линк билдинга. 
 • Публикуване на качествено съдържание с добавена стойност – от Google се толерират сайтове, чието съдържание е насочено към потребителите. Създаването на интересно и уникално съдържание е предпоставка за привличане на интерес към сайта, което повишава шансовете му да бъде споделян в други сайтове и в социалните мрежи – тоест до натрупване на безплатни връзки в различни канали. 
 • Изграждане на връзки от авторитетни и безплатни директории (сайтове за линк билдинг) – намирането на надеждни директории за линкове е другата важна част от линк билдинг стратегията за SEO. 

Имай предвид, че купуването на линкове официално е против правилата на Google и може да докара наказание на сайта ти. Най-правилния начин да изграждаш линкове е да ги печелиш по естествен начин – с добра репутация, добро съдържание и дългосрочни партньорства.

Мониторинг и отстраняване на вредни линкове

Екипът на NEXT BASKET може да ти съдейства за осъществяването на мониторинг при изграждането на връзки, както и да ти предложи допълнителни услуги, които включват: 

 • Проверка на вътрешните и външните връзки на твоя сайт или онлайн магазин 
 • Идентифициране на вредни (токсични) за сайта ти линкове, които могат да повлияят негативно върху заеманата позиция в търсачките 
 • Изготвяне и прилагане на на цялостна линк билдинг стратегия
 • Създаване на съдържание за страници, статии и други (с цел линк билдинг), което отговаря на изискванията за креативност, качество, ключови думи и т.н. 

Стратегически партньорства с медии, блогъри и инфлуенсъри

Ефективната линк билдинг стратегия е свързана и с установяването на стратегически партньорства

 • Със сайтове на различни медии – провеждането на PR кампании и подготовката на статии, които отвеждат към сайта или магазина ти, имат значение за осигуряването на публичност на твоя бранд. 
 • С блогъри за изграждане на връзки в блогове – линковете в блог публикациите, когато се създава съдържание с цел линк билдинг, служат като мощен инструмент за това сайтът ти да се появи в резултатите от търсене. 
 • С инфлуенсъри – най-модерният начин за привличане на клиенти към сайта ти в интернет днес. Инфлуенсърите са популярни личности с много последователи, които могат да препоръчат продуктите и услугите ти. 
 • С различни видове сайтове на партньори – споделяне на линкове към сайта ти в сайтове на партньори и обратното – поставяне на връзки към техните сайтове в твоя – когато това се случва по тематичен и естествен начин. 

Често Задавани Въпроси

Какво е линк?

Линкът представлява връзка (хипервръзка) между две страници в интернет, чрез която можеш да насочиш потребителите към определена страница, публикация, снимка и други. 

Линковете (връзките) помагат на ботовете на търсещите машини да се ориентират между многото и различни страници в интернет, за да предоставят на потребителя само тези от тях, които отговарят на неговата заявка за търсене. 

Какво е линк билдинг?

Това е процес по изграждане на мрежа от линкове (връзки, хипервръзки) от други сайтове към твоя с цел по-високи позиции в търсачките при заявки за търсене от потребителите. 

Връзките имат двойна функция – от една страна, помагат на потребителите да навигират между отделните сайтове в уеб пространството, а от друга, помагат на търсачките да индексират сайтовете с различно съдържание.

Какви видове линк билдинг има?

Има два вида линк билдинг – вътрешен и външен. 

Вътрешният линк билдинг обхваща структурата на връзките, налични в твоя уеб сайт между собствените му страници.

Външният линк билдинг се отнася до набирането на линкове от други страници, които водят към твоя уеб сайт.