NEXT BASKET ти предлага широка гама от функционалности и услуги, с които да развиваш успешна онлайн търговия. 

Възползвай се от специализираната ни услуга за изготвяне на маркетинг стратегия чрез съдържание (Content Marketing Strategy) – маркетингова стратегия чрез съдържание. 

Какво е маркетинг чрез съдържание?

Контент маркетинг (от англ. content – съдържание) е стратегически маркетинг подход в областта на SEO оптимизацията, който се фокусира върху създаването и разпространението на съдържание, което е: 

 • Стойностно от гледна точка на потребителско търсене и алгоритмите на търсещите машини 
 • Релевантно (съответстващо, подходящо) за типа бизнес – за неговата тематика, потребители, продукти или услуги 
 • Последователно – надгражда и дава допълнителна стойност, като се съобразява с изискванията и на интернет търсачките, и на съответната маркетингова фуния. 

Целта на маркетинга чрез съдържание е да привлече и задържи предварително дефинирана група от потребители и да ги превърне в нови клиенти. 

Съдържанието е основен фактор за органично класиране

Потребителите търсят съдържание в интернет, като правят заявки за търсене с набор от ключови думи и фрази

Търсещите машини, от своя страна, работят със съдържание и предоставят на потребителите релевантно такова на базата на същите тези ключови думи и фрази. 

Текстовото съдържание е основен фактор за постигане на органично класиране на твоя сайт при търсене в интернет. За целта то трябва да отговаря на следните условия: 

 • Да включва определени ключови думи и да следва определена структура 
 • Да създава и разпространява информация целево в зависимост от това какви са интересите на потребителите, които са и потенциални клиенти 
 • Да е базирано на индивидуално разработена SEO стратегия за съдържание. 

Твоят бизнес (уеб сайт или онлайн магазин) трябва да оптимизира своето съдържание по начин, който да го направи привлекателен и за потребителите, и за търсачките. 

Това може да бъде постигнато чрез следване на контент план (план за съдържание), който задава рамката на стратегията за маркетинг на съдържанието. 

Структура, основана на категории и подкатегории

Изготвянето на стратегията за съдържание и нейното прилагане е процес, който започва с анализ на архитектурата на сайта. 

Това включва сегментация и подредба на всички категории и подкатегории, както и изграждането на тематични връзки между тях – независимо дали предлагате продукти, услуги или информационно съдържание.

Правилната подредба на категориите и подкатегориите на онлайн магазина е основа както за доброто потребителско изживяване, така и за доброто позициониране на сайта в резултатите от търсачките. 

Подбор на ключови думи и фрази

Стратегията за съдържание се основава преди всичко на ключови думи и фрази

Правилното им дефиниране и последващото им използване в съдържанието на сайта са определящи за успешната SEO оптимизация

 • За подбора на правилните ключови думи и фрази е важно да познаваш аудиторията си – те са безполезни, ако не кореспондират с потенциално търсената от аудиторията информация.
 • Необходимо е да познаваш и предлаганите продукти и услуги детайлно, тъй като въз основа на връзките между тях и потребителите се раждат и комбинациите от фрази с важно значение за контент стратегията.
 • Употребата на точните ключови думи в текст следва да се реализира умело, за да носи стойност – самоцелното им използване вреди на смисъла.  

Създаване на тематични клъстери и семантика

За целите на SEO маркетингът чрез съдържание трябва да се направи и т.нар. семантичен анализ, който включва клъстеризация (създаване на тематични клъстери) и определяне на семантично ядро. 

Това са неизменни елементи от процеса на създаването на интернет маркетинг стратегия за съдържание

 • Определяне на семантично ядро – представлява определяне на съвкупността от всички ключови думи, фрази и изрази, които са относими към продукт, услуга, бранд и т.н.
 • Клъстеризация на семантичното ядро – процес по разделяне (сегментиране) на семантичното ядро на отделни групи по определен признак – прави се с цел дефиниране на отделни семантични клъстери (група от подобни заявки, разпределени структурно на различни лексикални нива). 

Стратегия за тематично блог съдържание

Типичен пример за контент маркетинг съдържание е писането на статии за блог. 

 • Блог секциите са страниците в уеб сайта, предназначени за публикуване на статии със съдържание, което дава добавена стойност на читателя.
 • Блог съдържанието, изготвено според заложеното в контент маркетинг стратегия, предоставя информация, която отговаря на търсенията на потребителите, т.е. кореспондира с техните интереси.
 • За да се определи какъв тип съдържание се търси, т.е. какво е интересно на потребителите, много полезен би бил Google Trends – инструмент на Google, който събира данни от заявките за търсене на потребителите. 
 • Блогът е мощен SEO инструмент – той помага за класирането на сайта и така допринася за повишаването на органичния трафик. 

Текущ мониторинг и обогатяване на стратегията

Алгоритмите на търсещите машини, както и потребителското поведение често се променят. Ето защо съдържание, създадено към определен момент, в друг вече може да не е актуално по отношение на информационната и развлекателната си стойност, както и от гледна точка на SEO. 

На базата на текущ мониторинг и анализ на данните (например в Google Search Console или Google Analytics) може да се пристъпи към обогатяване на стратегията за съдържание. Целта е тя да съответства в максимална степен на настъпилите промени в интернет и бизнес средата и да надгражда постигнатото до момента.

NEXT BASKET може да ти съдейства, като ти предостави професионални услуги за SEO оптимизация на твоя сайт или онлайн магазин. 

Сътрудничество с копирайтинг екипа

NEXT BASKET разполага с екип от копирайтъри, специалисти по SEO и маркетинг експерти. 

Те могат да ти сътрудничат при необходимост от професионални SEO копирайтинг услуги за писане на SEO статии, създаването на съдържание за продукти и категории, криейтиви за социални медии и др. 

Контрол върху качеството на съдържанието

Съдържанието, създадено в съответствие с контент маркетинг стратегията за твоя сайт, преди всичко трябва да е качествено.

Качественото съдържание за уеб е: 

 • Оригинално (не е копирано отнякъде) – дублираното съдържание влияе негативно върху класирането на сайта.
   
 • Отговаря на изискванията на SEO и стратегията (семантика, ключови думи, фрази, структура и т.н.)
 • Достоверно е и кореспондира с гласа на бранда,  със стила на неговите потребители и т.н.

SEO специалистите на NEXT BASKET могат да ти сътрудничат по отношение на упражняването на контрол върху качеството на съдържанието. 

Мониторинг и отстраняване на грешки

Специалистите по поддръжка на NEXT BASKET осъществяват постоянен мониторинг върху функциите на Платформата и реагират своевременно при установяване на грешки. Експертният ни екип може да ти подсигури сайт или онлайн магазин, който отговаря на всички съвременни изисквания за функционалности, съдържание и оптимизация.

Често задавани въпроси

Какво е контент маркетинг стратегия (стратегия на маркетинга чрез съдържание)?

Това е стратегия, свързана със създаване и за разпространение на информация с добавена стойност за потребителите, която отговаря на изискванията на интернет търсачките и на етапите на твоята маркетинг фуния. 

Контент маркетингът е насочен към привличане и ангажиране на потребителите към съдържанието на даден сайт. Основната цел е да се превърнат в клиенти (купувачи) на съответния продукт или услуга.

Какво е Natural Language Processing (NLP) и каква е връзката му със SEO?

NLP е процес на компютърна обработка на човешкия език, който използва изчисления и изкуствен интелект. Целта е по-добро разбиране на комуникационния процес между потребителите и компютрите (търсещите машини). 

За подобрят разбирането на търсещите машини относно темата и смисъла на текста, създателите на уеб съдържание трябва да планират добре не само ключови думи, а и цялостни семантични и контекстуални мрежи в рамките на сайта. 

По този начин те повишават шансовете на съответните уеб страници да бъдат разпознати като качествени и авторитетни в съответната ниша.

Как се пише статия за SEO?

При писането на SEO статии авторът следва да се придържа към изискванията, очертани в SEO стратегията. 

Тези изисквания могат да включват: оптимална дължина на заглавията, минимален и максимален обем, вид и брой на ключови думи, семантични фрази, уникалност и други. 

Какво е семантичните мрежи и семантичен уеб?

Понятието семантични мрежи се отнася до съвкупността от смислово свързани понятия и връзките между тях (т.нар. невронни мрежи).

Компонентите на семантичните мрежи формират смислова мрежа, на основата на която функционират технологии като AI (изкуствен интелект), включително и уеб мрежата. 

Днес все по-често се говори и за семантичен уеб (The Semantic Web) – мрежа от данни, свързани по такъв начин, че да могат да бъдат обработвани от машини (компютри), вместо от човек.