e-commerce-1 bg

Електронната търговия е част от бизнес процесите в наши дни, ето защо от NEXT BASKET насочваме вниманието ти към отговора на въпроса какво е електронна търговия

Същност и принципи на онлайн търговията

Електронната търговия (съкратено е-търговия) е понятие, което бихме могли да дефинираме по следния начин:

 • Всички видове продажби на стоки или услуги, осъществявани през интернет, могат да бъдат определени като част от електронната търговията. 
 • Е-търговията е бизнес модел, който може да обхваща широк спектър от бизнес дейности – продажба на определени стоки или предоставяне на определени услуги чрез интернет. Интернет и електронна търговия вървят ръка за ръка. 
 • Онлайн търговията се осъществява посредством платформа, достъпна онлайн – уеб сайт, електронен магазин, маркетплейс платформа и други, 

Видове електронна търговия

Видовете дигитална търговия включват следните бизнес модели:

 • Бизнес към бизнес (Business to Business, B2B) – всички продажби на стоки и услуги онлайн, осъществявани между отделни бизнеси. 
 • Бизнес към потребител (Business to Customer, B2C) – всички търговски сделки и операции, осъществявани онлайн, между бизнеси и крайни клиенти 
 • Потребител към потребител (Customer to Customer, C2C) – търговски сделки в интернет, в които двете страни са крайни клиенти, свързани с помощта на трето лице – маркетплейс платформа или сайт за електронна търговия
 • Потребител към бизнес (Customer to Business, C2B) – един от традиционните бизнес модели за електронна търговия, при който крайни клиенти (обикновено експерти в дадена област или производители) предоставят своите услуги на бизнеса 
 • Бизнес  към администрация (Business to Administration, B2A) – е-търговия, при която отделни бизнеси предоставят своите стоки или услуги онлайн на публичната администрация
 • Потребител към администрация (Customer to Administration, C2А) – модел за онлайн търговия, при който потребители предлагат своите услуги на административни структури

Възможности и мащабируемост

Възможностите и мащабируемостта са ключови фактори за успешното функциониране и развитие на бизнеса в областта на електронната търговия. 

Възможности на електронната търговия

 • Позволява на бизнесите да предлагат своите стоки и услуги на национално и на глобално ниво както за онлайн търговия на едро, така и на дребно. 
 • Дава възможност на клиента да избира между много и различни продукти и услуги, които се предлагат онлайн.
 • Намалява разходите на бизнеса за инфраструктура, тъй като онлайн магазините често не са обвързани с физически пространства. 

Мащабируемост на електронната търговия

Отнася се до възможността на бизнеса да се справя с различни нива на трафик и обработка на заявки за продажби към уеб сайта.

NEXT BASKET ти предлага платформа за онлайн магазин, с която: 

 • Имаш достъп до надеждна система за управление на онлайн поръчки, доставки и обработка на плащания.
 • Разполагаш със скалируеми сървърни ресурси с възможност за мащабируемост спрямо текущите натоварвания на сървъра с ниски разходи.
 • Имаш сигурност на данните и непрекъсваемост на процесите, независимо колко на брой потребители разглеждат или пазаруват в онлайн магазина ти.
commerce-success bg

Стъпки за успешен старт в електронната търговия

Как да продаваме онлайн и дейността ни да бъде законна е въпрос, който си задават много бъдещи онлайн търговци. 

Функционирането на сайтове за продажба на стоки или услуги е свързано с изпълнение на множество законови изисквания, поставени от съответната страна, в която се установява бизнесът. 

Тук обобщаваме основните стъпки, които трябва да знаеш: 

Създаване на онлайн магазин и използване на алтернативен канал за онлайн търговия 

За осъществяване на продажби онлайн търговецът може да използва собствен уеб сайт, сайт за онлайн търговия, изграден върху платформа за онлайн магазин, маркетплейс платформа или комбинация от тези варианти. 

При създаване на уеб сайт или използване на платформа за е-търговия е важен изборът на име на домейн – то не може да се дублира, нито да бъде твърде сходно с друго, което вече се използва. 

Осчетоводяване и данъци при електронната търговия

Онлайн търговците също дължат данъци и осчетоводяват дейността си. 

В зависимост от това как ще се получават и обработват плащанията, следва да се предвиди касов апарат и издаване на фискални бонове

Трябва да се определят и начините за доставка. В практиката се е наложило използването на услугите на трети страни (куриерски фирми), които предлагат различни начини на плащане  – с наложен платеж, с банкова карта и други. 

Издаването на данъчни фактури е задължение на всички данъчно задължени лица, когато операцията не се документира с фискален бон и получателят на стоката/услугата е физическо лице. 

Търговците, които продават стоки и услуги онлайн чрез онлайн магазин, следва да подадат приложение-формуляр до НАП по образец, т.е. да регистрират онлайн магазина си в НАП. 

По отношение на отчитането на ДДС има редица особености в зависимост от това какво се предлага – стоки или услуги, в коя страна са клиентите – в ЕС или извън него, откъде закъде се изпраща стоката и други. 

Екипът на NEXT BASKET може да ти предложи пълно счетоводно обслужване за онлайн магазина. 

Общи условия на онлайн магазините и сключване на договор за покупка от разстояние

Едно от най-важните условия при онлайн търговията са т.нар. Общи условия (ОУ). 

Това са условията, при които онлайн магазинът осъществява търговската си дейност онлайн – те следва да бъдат ясно разписани и да са налични в документ на сайта. 

ОУ уреждат и условията за сключване на договор за продажба от разстояние, затова те имат ключово значение от правна гледна точка. 

Политика за поверителност на личните данни

Другият ключов документ е т.нар. Политика за поверителност на личните данни (ППЛД).

Всеки онлайн търговец има законово задължение да съхранява и защитава личните данни по законоустановения ред. 

В ППЛД е важно да бъде посочено с какви цели ще бъдат обработвани личните данни на лицата, дали ще бъдат предоставяни на трети лица (например куриери), къде и как ще се съхраняват и други важни въпроси, които защитават правата на гражданите.

Инструменти, компетенции и фактори за бизнес успех онлайн

По какъв начин функционира електронната търговия, до голяма степен зависи от платформата, която се използва за тази дейност. 

Това може да бъде платформа за онлайн магазини като NEXT BASKET, маркетплейс или собствен сайт за продажби. 

В общия случай един работещ онлайн магазин има следните компоненти: 

 • Уеб хостинг (сървър) – уеб пространството, където ще се хоства онлайн магазинът ти 
 • Интернет магазин – сайт с всички менюта, модули и функционалности, който осигурява достъп на потребителите до твоите продукти и им дава възможност да разглеждат стоките, да правят поръчки и да ги плащат
 • Търговски интерфейс или платформа за онлайн магазини, чрез които онлайн магазинът ти ще се управлява и настройва 
 • Продуктови каталози – модули със стоки или услуги, предлагани от онлайн магазина на клиентите в дигитална среда
 • Количка за пазаруване – компонент от сайта за електронна търговия, чрез който клиентите могат да направят покупка на един или повече продукти
 • Модул/и за обработка на плащания – приемането на плащания онлайн е основна част от е-търговията – без такъв модул потребителите не могат да направят директна покупка през сайта на магазина
 • Модули за интеграция с куриерски фирми, маркетингови канали и други – тези инструменти помагат на е-магазина ти да се свързва с услугите на куриери, да се рекламира и/или да оперира едновременно в няколко платформи, за да продава повече

Закони за електронна търговия в България

В България има действащи нормативни актове, относими към дейността на онлайн търговците (онлайн магазините), и те са: 

 • Закон за електронната търговия (ЗЕТ) 
 • Търговски закон (ТЗ)
 • Закон за защита на потребителите (ЗЗП)
 • Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД)

Често задавани въпроси

Необходимо ли е да се извършва осчетоводяване на електронна търговия?

Да, е-търговията е вид търговска дейност, която се различава от традиционната по това, че се извършва посредством интернет уеб сайт.

Като човек, който извършва онлайн продажби, имаш нужда от счетоводство точно толкова, колкото и всеки друг търговец.

Трябва ли да имам фирма, за да развивам онлайн бизнес с електронна търговия?

Да, регистрацията на фирма за търговия със стоки и услуги онлайн, е задължително условие, за да развиваш бизнес в България.

Трябва ли да регистрирам онлайн магазина си в НАП?

Да, регистрацията на е-магазина в НАП е задължителна и става чрез подаване на формуляр по образец към ведомството.