Услугата на NEXT BASKET за създаване на търговска и бизнес стратегия на фирма ти осигурява професионално съдействие в четири основни направления: 

 • Създаване на продуктова стратегия
 • Създаване на ценова стратегия
 • Създаване на дистрибуционна стратегия
 • Създаване на комуникационна стратегия 

Стратегическо бизнес развитие за малки и големи компании

Стратегическо бизнес развитие за малки и големи компании

Необходимостта от избор на бизнес стратегия, която да изведе организацията ти на следващо ниво, е ключова – независимо колко голям бизнес управляваш.

Ние от NEXT BASKET ще разработим за теб конкурентна бизнес стратегия и ще ти предложим персонализирани решения, така че да отговорим максимално на твоите цели и нужди. 

Независимо дали фирмата ти е стартъп, развиващо се предприятие или утвърдено име в своята сфера, NEXT BASKET ще ти съдейства за създаването на бизнес стратегия с всички необходими компоненти за успешен бизнес. 

Проучване на конкуренцията

Независимо дали имаш нужда от стратегия за електронен бизнес, или от бизнес стратегия на малка фирма, познаването на конкурентите е от изключително значение.

Експертите на NEXT BASKET ще направят проучване на конкуренцията за целите на твоята маркетингова стратегия и спечелването на конкурентно предимство. 

Целта ни е да получим необходимата информация и въз основа на подробни анализи да ти помогнем да развиваш успешна търговия онлайн. 

Позициониране на търговската марка

В успешния бизнес план следва да присъства и стратегически подход за позициониране на търговската марка – разбираме важността му и сме готови да ти съдействаме в тази посока. 

Можеш да разчиташ, че ще направим всичко необходимо – проучване на потенциалните клиенти, анализ на конкуренцията и на тенденциите в пазарната ниша, която заемаш, за да ти предложим точната стратегия за бизнес растеж. 

Позиционирането създава предпоставка за устойчиво развитие на пазара и дългосрочен успех. 

Продуктова стратегия

Продуктовата стратегия представлява ключов елемент още на етап бизнес планиране. 

Стратегическото планиране по отношение на набора от продукти и услуги, които да предложиш на клиентите си, ще максимизира тяхната стойност.

Причината за това е, че:

 • Бизнесът ти ще предложи на клиентите това, от което имат нужда
 • Търговската марка ще привлече лоялна клиентска база за устойчив бизнес растеж

Довери се на NEXT BASKET за определяне на печелившата продуктова стратегия. 

Ценова политика

Изпитваш затруднения при определянето на цените на стоките и услугите, които предлагаш? 

Като част от разработването на бизнес стратегия ние от NEXT BASKET можем да определим правилния подход за ценообразуване на стоките и услугите, като вземем предвид следните фактори: 

 • Разходи за придобиване или предлагане
 • Себестойност
 • Пазарно търсене 
 • Конкуренция 
 • Целеви пазар и пазарна ниша
 • Стратегия за ценово позициониране

Дистрибуционна стратегия

Дистрибуционната стратегия е важна част от стратегическото управление на твоя бизнес, която зависи от множество фактори на външната среда. 

За да ти помогнем да избереш най-правилния бизнес модел за дистрибуция, ще проучим различните канали за доставка, онлайн платформи, търговци и други. 

По този начин ще осигурим максимално широко разпространение на твоите продукти и достигане до потенциалните клиенти. 

Комуникационна стратегия

Ние от NEXT BASKET разбираме значението на комуникацията като част от маркетинг стратегията на твоя бизнес, затова ще ти съдействаме в разработването и изпълнението на комуникационна стратегия. 

За целта ще вземем предвид различни фактори на външната и вътрешната среда и ще разработим ясен план за действие. 

Когато определим твоите бизнес цели и анализираме аудиторията ти, ще ти помогнем да изградиш стройна система за комуникация в различните канали. 

И всичко това с една-единствена цел – да достигнеш до аудиторията си и да ѝ предадеш точните бизнес послания. 

Привличане на нови и запазване на настоящи клиенти

Привличане на нови и запазване на настоящи клиенти

Всеки бизнес следва да подхожда с нужната грижа към своите клиенти, независимо дали са дългогодишни лоялни привърженици на търговската марка, или са новопривлечени. 

В NEXT BASKET прилагаме установени практики за конкурентни стратегии, като постигане на разходно лидерство например. 

В нея бизнесът постига конкурентно предимство, като се стреми към максимално ниски разходи, за да предложи и по-ниски цени на крайните си си клиенти. 

По този начин, освен че печели нови, може да задържи вниманието и на настоящите си потребители. 

Експертни консултации от екипа на NEXT BASKET

Екипът ни е съставен от водещи експерти, които могат да се намесят професионално в бизнеса ти, за да ти съдействат в развитието на различни негови направления. 

Експертните услуги, които ти предлагаме, работят за успеха на бизнеса ти. 

Те ще ти бъдат от полза за изграждане на бизнес план, основан на различни стратегически подходи, съобразени с актуалната среда. 

Консултациите на нашите експерти ти позволяват да изпълниш успешно поставените лични цели в посока развитие и бизнес растеж. 

Често Задавани Въпроси

Какво е бизнес стратегия?

Бизнес стратегията е модел за действие на компанията, който стъпва на ясни правила при вземане на решенията за постигане на целите на бизнеса.  

Стратегията формира пътя, както и обхвата от дейности, които бизнесът предприема или планира да предприеме, за да придобие различни конкурентни предимства

Най-общо казано, това е план за действие, свързан с бъдещото развитие на бизнеса ти.

Кои са основните елементи на изграждане на бизнес стратегия?

Една бизнес стратегия се определя като успешна, ако включва някои основни елементи, като: визия (къде виждаш бизнеса си след пет години); мисия (с какво твоята компания е уникална); ценности и цели.

Защо имам нужда от бизнес стратегия?

Защото правилните бизнес стратегии очертават основните стъпки в плана за израстване на бизнеса. Те определят неговите клиенти и пазари, посочват какво трябва да промениш, за да успееш, и като цяло набелязват целите и етапите в дългосрочен план, както и как да бъдат постигнати.