Мрежова и информационна сигурност на сайта

За да осигури високо ниво на сигурност на данните и информационните системи, NEXT BASKET използва най-съвременните технологии и методи в областта на информационната и мрежовата сигурност. 

Мрежова сигурност 

Използваме набор от методи и практики, за да осигурим защита на компютърните мрежи на Платформата, върху която функционира електронният ти магазин. 

Информационна сигурност 

Защитаваме информацията ти, както и тази, споделяна от крайните ти клиенти в процеса на пазаруване в интернет.

Технологии и методи за мрежовата сигурност, използвани от NEXT BASKET

Сертификат за киберсигурност AMATAS 

AMATAS Fully Managed Cyber Security Services е комплексна услуга за киберсигурност, предлагана от реномираната компанията AMATAS. 

Тя включва мониторинг и откриване на заплахи, предотвратяване на хакерски атаки и уязвимости, както и реагиране при инциденти в реално време. 

AMATAS Fully Managed Cybersecurity Services дава възможност на Партньорите ни да се фокусират върху бизнес процесите си, без да се тревожат за сигурността на информацията и рисковете от кибер атаки. 

AMATAS осигурява високо ниво на защита и гарантира навременното откриване и реагиране на всички възможни заплахи за бизнеса ти. 

Защита на мрежовите ресурси от хакерски атаки

Високотехнологичните системи за сигурност на NEXT BASKET отговарят на съвременните изисквания за мрежова и информационна сигурност.

Те са в състояние да защитят електронния магазин или сайта ти от всяка злонамерена атака в интернет.

Екипът ни по поддръжка осъществява постоянен мониторинг над функционирането на Платформата, включително за идентифициране на необичайна дейност с цел осигуряване на допълнителна мрежова защита на ресурсите ти.

Технологии и методи за информационна сигурност, използвани от NEXT BASKET

Защита на информацията, свързана с плащанията – сертификат за сигурност PCI DSS 

Стандартите за сигурност на данните PCI DSS са установени от основните финансови институции като Visa, Mastercard и American Express.

Те имат за цел да осигурят безопасни и сигурни плащания чрез използване на кредитни или дебитни карти по целия свят. 

PCI DSS, или Стандарт за сигурност на данните в индустрията на платежните карти, включва стандарти за информационната сигурност, които обхващат всички възможни карти и защитават от измами. 

Партньорите на NEXT BASKET отговарят на всички изисквания, свързани със защита на лични данни, сигурност при плащанията и стандарти за сигурност по PCI DSS. 

Тези стандарти са важни за всички търговци и компании, обработващи картови плащания, както и осъществяващи процеси по прехвърляне и съхранение на лични данни.

Сертификат за сигурност SSL 

Една от основните мерки за защита на информацията е използването на SSL сертификат, който криптира връзката между уеб сайта и потребителите му. 

Това означава, че информацията, която се предава между тези две точки, е защитена и не може да бъде прочетена от злонамерени трети страни.

SSL сертификатът осигурява по-високо ниво на сигурност на данните на потребителите,  включително защита на данните и информацията за кредитни и дебитни карти.

Пълна GDPR документация и изисквания

GDPR, или Общият регламент относно защитата на данните, е важен за сигурността на уеб сайтовете, защото налага задължения за защита на личните данни, събирани и обработвани от тези сайтове.

За да отговорят на изискванията на GDPR, уеб сайтовете трябва да приложат мерки за сигурност, като криптиране на данните и контрол на достъпа.

Онлайн платформата NEXT BASKET гарантира за сигурността на данните на клиентите си, като спазва изискванията на GDPR и прилага адекватни мерки за защита на информацията. 

Така клиентите могат да имат пълна увереност, че данните им са защитени и не могат да бъдат използвани незаконно при осъществяване на достъп до тях чрез свързване на съответния браузър през домейн името със сървъра.

След като разгледахме някои от най-важните мерки за осигуряване на сигурността на сайта, можем да заключим, че NEXT BASKET е изграден върху съвременните технологии, които осигуряват най-доброто потребителско изживяване и същевременно гарантират високо ниво на защита на данните на клиента.

99,9% гаранция за наличност на услугата – микросървисна архитектура, скалируем сървър, облачен хостинг

Функционирането на платформата NEXT BASKET се осъществява върху архитектура от микросървиси и скалируем сървър. 

Микросървисна архитектура

NEXT BASKET използва микросървисна архитектура, която има много ползи от гледна точка на сигурността. 

Вместо едно голямо приложение, в което всички данни и функционалности да са обединени в едно, микросървисната архитектура разделя приложението на по-малки, самостоятелни компоненти.

По този начин се гарантира, че ако един компонент е компрометиран, останалите ще продължат да функционират, данните на клиентите ще бъдат защитени и ще има непрекъснат достъп до тях. 

NEXT BASKET използва множество мрежови мерки за защита на своя сървър – те са въведени за да предотвратят DDoS атаки (разпространени атаки за блокиране на услуга) и други злонамерени действия.

Скалируемост на сървъра

Следващата важна функционалност, която осигурява високо ниво на сигурност, е скалируемостта на сървъра.

Това е способността на електронния магазин (уеб сайта) да увеличава или намалява броя на сървърите в зависимост от броя на клиентите, които ползват услугите в даден момент. 

Скалируемостта позволява сървърите да обработват по-голям обем от трансакции, без да се натоварват или забавят, което е гаранция за управление на трафика по ефективен и непрекъснат начин. 

Потребителите могат да получат бърз и безпроблемен UX при пазаруване, без да се налага да чакат за зареждане на страниците или да се сблъскват с други технически затруднения.

Скалируемостта на сървъра ще намали и разходите за хостинг – когато трафикът към електронния магазин е по-малък, тя позволява да се използват по-малко ресурси, без да се плаща за онези, които не се  използват в момента.

NEXT BASKET има за цел да осигури най-добрите технологии за своята система за защита на потребителските данни, като същевременно ги улеснява да ползват услугите в удобна и безопасна онлайн среда.

Облачен хостинг

Облачен хостинг (cloud хостинг)

NEXT BASKET е платформа, която използва cloud хостинг и предлага множество предимства, които подобряват сигурността на сайта. 

Основното предимство на облачния хостинг е възможността сайтът да бъде разположен на множество сървъри, които работят като част от една цялостна система.

Това значително намалява риска от спиране на дадена услуга, тъй като в случай на нужда сайтът може да бъде мигриран на друг сървър.

Облачният хостинг защитава инфраструктурата и предоставя множество инструменти за сигурност, като мрежови защити, защитни стени (firewalls) и мерки за защита от DDoS атаки. 

Множество доставчици на облачен хостинг предлагат автоматизирани механизми за резервно копиране на информация, които гарантират, че сайтът е винаги със запазени данни и може бързо да бъде възстановен в случай на възникнал проблем.

Платформата е защитена от потенциални кибератаки и има автоматизирани механизми за поддръжка, които гарантират, че сайтът е в постоянна готовност да поеме трафика на клиентите.

Често задавани въпроси

Какво е мрежова сигурност?

Мрежова сигурност е понятие, което се използва за дефиниране на политиките в областта на компютърните мрежи, които гарантират за сигурността на фирмените активи, софтуера и хардуерните ресурси. 

Мрежовата сигурност се фокусира и върху мониторинга и контрола за неоторизиран достъп, злоупотреби и всякакъв вид нежелана намеса в мрежовата система.

Какво е GDPR?

GDPR е съкращение от англ. General Data Protection Regulation – Общ регламент относно защитата на данните, чието пълно наименование е Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО. 

Това е правната рамка, която определя правилата за събиране, съхранение и обработване на лични данни от лица в ЕС и ЕИП. В областта на онлайн търговията GDPR постави нови изисквания към търговците в интернет и преосмисли политиките им за защита на личните данни.

Защо надеждната киберсигурност на сайта и на онлайн магазина е толкова важна?

Използването на интернет за покупка на стоки, услуги и други дейности, свързани с трансфер на данни, налага наличието на добра киберсигурност и мрежова защита. 

В условия на нарастване на обема на електронната търговия и съпровождащите я електронни плащания рискът от кибератаки нараства драстично. 

Важна част от дейността на бизнеса, който под една или друга форма е в интернет, е да осигури високо ниво на информационната сигурност и защита срещу кражба или загуба на лични данни. 

По този начин си гарантира, че фирмените данни, финансовата информация, личните данни на потребители и друга ценна информация ще бъдат защитени от киберпрестъпници.