Счетоводни услуги за онлайн магазин 

Счетоводни услуги за онлайн магазин

Днес все повече клиенти предпочитат да пазаруват онлайн. 

Затова повечето бизнеси бързо се ориентират към създаване на онлайн магазин, с който могат да разширят своя пазар и да продават както в България, така и в Европейския съюз (ЕС) и в целия свят. 

Както знаем, всеки бизнес – независимо дали функционира във физически обекти, или предлага своите продукти онлайн – се нуждае от професионални счетоводни услуги.

Качествените счетоводни услуги предпазват бизнеса от грешки и финансови санкции.

Това осигурява спокойствие и сигурност и позволява на бизнеса да се движи уверено към своите цели и да заеме по-голям пазарен дял.

Счетоводните услуги за онлайн магазини имат своите специфики. 

Правила за регистрация на онлайн магазин към НАП

За да бъде добро, счетоводството на онлайн магазин трябва да отговаря на следните изисквания за регистрация в НАП: 

 • Регистрация се изисква, когато онлайн магазинът приема плащания с банкови карти и чекове, когато не издава касови бонове или когато работи с нелицензиран пощенски оператор.
 • Регистрацията се прави, преди онлайн магазинът да започне да продава.
 • Регистрация към НАП не се изисква, когато плащанията към онлайн магазина се извършват с банков трансфер или наложен платеж към лицензиран пощенски оператор или куриер.

Основни специфики на управлението и счетоводното отчитане на онлайн магазин

Всеки вид магазин – както физически, така и онлайн – е длъжен да се регистрира по ДДС, когато оборотът му за една година надхвърли 100 000 лева.

Тъй като онлайн магазините често рекламират в Google, Facebook, Instagram, TikTok и други социални мрежи или платформи, важно е да знаеш, че фактурите за такъв вид реклама могат да се осчетоводят само ако онлайн магазинът ти е регистриран по ДДС. 

Ако онлайн магазинът ти няма регистрация по ДДС и се опита да осчетоводи такива фактури, подлежи на сериозна глоба.

Затова добрата практика при счетоводството на онлайн магазини е магазинът да се регистрира по ДДС още в самото начало, за да може да осчетоводява разходите за реклама.

Счетоводството на онлайн магазин е различно за различните държави, в които се извършва електронна търговия. Затова е от голямо значение да бъде поверено на експерти, които са се специализирали и работят основно в тази сфера.

Счетоводни услуги от NEXT BASKET

Счетоводни услуги от NEXT BASKET

Нашият екип ти предлага пълен набор от счетоводни консултации, еднократни счетоводни услуги и услуги за абонаментно счетоводно обслужване, за да управляваш и отчиташ финансите си според всички добри практики.

Справки и отчети

Справките и отчетите са важни за всеки онлайн магазин по 5 основни причини:

 1. Позволяват да следиш и контролираш фирмените финанси чрез стриктно счетоводно отчитане на разходите.
 1. Подпомагат изчисляването на данъците и подаването на данъчните декларации – доброто счетоводство на фирма ти помага да бъдеш изряден от гледна точка на закона и същевременно да задържаш повече от печалбата при себе си. 
 1. Позволяват ти да следиш и да управляваш складовите наличности и запаси – така винаги имаш достатъчно стока, без да блокираш пари в излишно презапасяване. 
 1. Дават ти точна информация кои продукти или услуги се продават най-добре, както и други важни данни, които са от значение за подобряването на маркетинга и продажбите.
 1. Справките и отчетите са важен инструмент, който ти помага да държиш контрола и да развиваш бизнеса си в избраната от теб посока.

NEXT BASKET ти предоставя изготвяне на справки и отчети от всякакъв вид – финансови, складови, оперативни, търговски и всякакви други.

По този начин ти помагаме да държиш фокуса върху развитието на бизнеса си.

Данъци и такси

Законовата рамка изисква коректно ежемесечно отчитане и плащане на данъци и такси върху направените онлайн продажби и печалбата на всеки онлайн магазин.

С експертното счетоводно обслужване онлайн магазините избягват ненавременно плащане на данъци и такси и се предпазват от нежелани последици и глоби, които могат да нанесат финансова вреда на бизнеса ти.

Това помага на онлайн бизнеса да се развива стабилно, да увеличава своята конкурентоспособност и да печели по-голям пазарен дял.

А стабилният, конкурентен и печеливш бизнес е от полза за всички – собственици, служители, клиенти и обществото като цяло. 

Оперативно счетоводство

Оперативното счетоводство включва обработване на цялата финансова информация на дружеството – на онлайн и офлайн магазина, ако има такъв.

Процесът включва изготвяне на фактури, плащания, работа с банкови сметки и водене на цялата документация на дружеството. 

Оперативното счетоводство, когато се прави професионално и качествено, осигурява точна и своевременна информация за финансовото състояние на организацията и поддържа нейната финансова дейност в рамките на законовите изисквания. 

Пълно счетоводно обслужване

NEXT BASKET ти предоставя пълно счетоводно обслужване, което включва всички счетоводни услуги за фирми, от които може да имаш нужда в България и Европа:

 • Цялостна организация на счетоводното отчитане съгласно изискванията на приложимото законодателство в страната
 • Данъчна защита и представителство
 • Счетоводство и контрол
 • Бюджетно счетоводство
 • Управленско счетоводство
 • Финансово счетоводство
 • Счетоводство на дропшипинг
 • Изготвяне на месечни и годишни финансови отчети и водене на регистри
 • Обработка на заплати, данъци и такси
 • Изготвяне на данъчни декларации и предоставянето им на съответните органи
 • Калкулиране на себестойност и отчитане на складово стопанство
 • Отчитане на дълготрайни материални и нематериални активи
 • Изготвяне на базови и допълнителни справки за нуждите на мениджмънта
 • Изготвяне и подаване на всички необходими документи, свързани с дейността, в НАП, НОИ, БНБ, Търговския регистър и други институции
 • Годишно счетоводно отчитане и подаване на годишна данъчна декларация
 • Подготовка на финансова документация за кандидатстване за кредити 
 • Консултации по въпроси, свързани със счетоводството и данъчното законодателство
 • Възстановяване на ДДС на клиента 
 • Годишно приключване
 • Изготвяне на годишен финансов отчет
 • И всичко друго, необходимо от счетоводна гледна точка, за да развиваш твоя бизнес. 

С пълнен пакет за счетоводно обслужване от NEXT BASKET ти спестяваш време и пари и имаш спокойствие и сигурност да управляваш и развиваш своя онлайн бизнес в България и Европа. 

Счетоводни консултации

NEXT BASKET ти предоставя експертни счетоводни консултации по всички въпроси, свързани със създаването и управлението на фирма в България, Европа и САЩ.

Темите, по които можеш да получиш експертна счетоводна консултация от NEXT BASKET, включват следното:

 • Международно счетоводство и международни данъци
 • Избор на счетоводна политика
 • Прилагане на различни видове стандарти – Национални стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), Международни стандарти за финансови отчети (МСФО) и/или Общоприети счетоводни принципи на САЩ (US GAAP)
 • Данъчно законодателство и основните данъчни задължения
 • Изготвяне на финансови отчети 
 • Изготвяне на бизнес план
 • Дропшипинг счетоводство 
 • Подходящи методи за финансово управление
 • Изготвяне на данъчни декларации 
 • Годишно счетоводно приключване
 • Финансова документация и подготовка на различни видове финансови анализи
 • Избор на добра система за водене на фирменото счетоводство
 • Подготовка на необходимите документи за кандидатстване за кредити
 • Оперативни финансово-счетоводни казуси
 • Комуникация и представителство пред държавния орган по приходите
 • Данъчни проверки и ревизии
 • Одити на фирмата
 • Годишно приключване и много други.

Персонализирани счетоводни услуги според нуждите на бизнеса

NEXT BASKET ти предоставя персонализирани счетоводни услуги според нуждите на твоя бизнес.

С NEXT BASKET получаваш професионално и качествено абонаментно счетоводно обслужване на разумна цена, като плащаш за допълнителни услуги само в случай на нужда. 

Където и да се намираш – в София, Пловдив, Стара Загора или в друга точка на България, можеш да разчиташ, че ще получиш консултантски услуги и данъчни консултации с експертен онлайн счетоводител от NEXT BASKET.

Платформата ти осигурява много повече, защото ти предоставя ново поколение онлайн магазин, с който можеш да развиваш бизнес в България и 28 държави в Европа. 

Това включва качествени счетоводни и всякакви други услуги, от които се нуждае един онлайн бизнес, но на по-ниска пакетна цена. 

Имаш въпроси относно получаването на абонаментни счетоводни услуги от NEXT BASKET?

Интересуваш се от плановете за ползване на онлайн магазин от NEXT BASKET, както и какви безплатни и платени услуги включват?

Свържи се с нас сега на телефон:

0999 222 222

Често Задавани Въпроси

Какви са цените за счетоводни услуги в България?

Цените на счетоводните услуги за малки, средни и големи фирми са различни в различните счетоводни кантори.

Заплащането за счетоводни услуги варира в зависимост от много фактори, най-важните от които са:

 • Вид на дейността
 • Брой осигурени лица
 • Месечен оборот
 • Брой документи на месец
 • Наличие или отсъствие на регистрация по ДДС
 • Правна форма на фирмата – ЕТ, ЕООД, ООД или АД 
 • Извършване на внос или износ и външна търговия
 • Размер на месечния документооборот и др.

Как да избера качествено счетоводство на онлайн магазин?

Когато избираш на кого да повериш счетоводството на твоя онлайн магазин, е важно да вземеш под внимание квалификацията на счетоводителите, техния опит и най-важното – дали счетоводната кантора обслужва голям брой клиенти и е специализирана във воденето на счетоводство на онлайн магазини.

Защо да избера счетоводни услуги за онлайн магазин от NEXT BASKET?

NEXT BASKET е ново поколение платформа за онлайн магазини, която срещу нисък месечен абонамент предоставя на своите Партньори съвременен и функционален онлайн магазин, с който да развиват своя бизнес в България и 28 държави в Европа.

Това включва SEO и маркетингови автоматизации, над 340 функционалности, повече от 90 интеграции с външен софтуер и над 125 безплатни и платени услуги, извършвани от експертите на NEXT BASKET. 

Една от тези услуги е качественото счетоводно обслужване за онлайн магазини, които продават в България и Европа. 

Нашите Партньори получават всичко необходимо за развитието на своя онлайн бизнес на едно място.

Освен това плащат по-малко, защото можем да им предложим по-изгодна пакетна цена.

 

Искаш да станеш Партньор на NEXT BASKET, но имаш въпроси за актуалната цена на различните абонаментни планове и услугите, включени в тях?

Интересуваш се от нашите цени на счетоводни услуги за онлайн магазини?