Всяко интелигентно бизнес решение е базирано на данни и това важи с пълна сила за финансовата информация.

Ето защо NEXT BASKET ти позволява да проследяваш и анализираш финансовите резултати на бизнеса си и да вземаш информирани решения, които стимулират неговия растеж. 

От вградени инструменти за уеб анализи и счетоводна информация до професионални консултантски услуги – ние ти предлагаме 360-градусово решение за финансова отчетност на всичките ти търговски обекти. 

Каква финансова информация можеш да получиш от администрацията на Платформата?

NEXT BASKET идва с готови интеграции с множество външни приложения, в които можеш да следиш различен вид информация: приходи, сезонност, брой поръчки през всеки търговски канал и др.

Можеш да използваш тези инструменти самостоятелно или да заявиш вторичен анализ, изготвен от нашия екип, който ще ти помогне да разбереш, подредиш и използваш ефективно наличните данни.  

Брой поръчки

Следи продажбите си, като наблюдаваш броя на поръчките, които сайтът ти генерира за всеки пазар и всяка езикова версия.

Нашата платформа предоставя актуализации в реално време, което ти позволява да следиш напредъка на бизнеса си и да оценяваш промените в търсенето на клиентите. 

В допълнение можеш да получиш информация за броя на продажбите, сегментирана по различни критерии, например:

 • Продажби за определен минал период
 • Съпоставка на продажбите в различни периоди
 • Поръчки по вид продукт или група продукти
 • Поръчки по вид устройство и местоположение на потребителите
 • Брой поръчки според използвания продажбен канал
 • Допълнителни поръчки от кръстосани продажби и др.

Когато се използва правилно, получената информация е нещо много повече от исторически данни – тя се превръща в основа за бъдещи стратегии.

Приходи от различни канали

Сегментирането по продажбени канали и разплащателни методи ще ти даде отговор на два много важни въпроса:

 1. Къде бизнесът ти се представя добре?
 2. Къде може да се представя още по-добре?

С NEXT BASKET ще работиш с единно табло, в което ще виждаш продажбите си по канали – физически и онлайн магазин, маркетплейс платформи, афилиейт партньори и всички останали елементи на твоя продажбен микс. 

Освен това при нас ще разполагаш с прозрачни данни за приходите си според начина на плащане:

 • Наложен платеж
 • Кредитна или дебитна карта
 • Плащания по банков път
 • PayPal плащания
 • Apple Pay плащания
 • Google Pay плащания и др.

Тази изчерпателна разбивка ще ти даде възможност да идентифицираш най-печелившите канали и да вземаш решения, основани на данни, за да реализираш пълния потенциал на бизнеса си. 

Извършени разходи по направления

Освен за приходи и продажби NEXT BASKET ти дава и пълна прозрачност по отношение на разходите.

В Платформата можеш да заявиш и проследиш разходите по различни направления, включително:

 • Покупка на стоки
 • Маркетинг и реклама
 • Върнати или непотърсени пратки
 • Данъчно-счетоводни баланси и др.

Познавайки модела на разходите, ще можеш да отчиташ областите, в които е възможна оптимизация с цел повишаване на рентабилността.

Брутен марж

Анализът на брутния марж ти дава възможност да направиш оценка на рентабилността на своя бизнес. 

NEXT BASKET ти предоставя необходимите инструменти за изчисляване и наблюдение на брутния марж, който отразява приходите от продажбите, получени след приспадане на разходите. 

Този ценен показател ти позволява да оценяваш и преосмисляш използваните ценови стратегии така, че бизнесът да ти носи дивидентите, които очакваш.