Investors bg

Инвестиционната стратегия на NEXT BASKET включва амбициозен план за развитие и планирана мащабна експанзия на редица международни пазари още в края на 2023 г.

Във връзка с това, компанията продължава да работи по осигуряването на допълнително вътрешно и външно финансиране, за да обезпечи инвестициите си в следните направления:

  1. Стъпване на нови пазари
  2. Разширяване на клиентската база
  3. Внедряване на иновации, в т.ч. развитие на платформата и въвеждане на нови планове, услуги и функционалности за Партньорите.

Възползвай се от възможността да станеш инвеститор в NEXT BASKET и да печелиш от развитието на световния онлайн пазар, който според редица изследвания расте с над 20% на годишна база.

Свържи се с нас за допълнителна информация: