NEXT BASKET е българска компания, която предлага собствена софтуерна платформа за електронна търговия, базирана на изкуствен интелект.

Чрез платформата се създават онлайн магазини, които могат да се ползват в режим SaaS – компанията запазва собствеността на софтуера и го предлага за ползване срещу месечна такса.

Акционерното дружество Некст Баскет АД е основано през 2021 г. от Борислав Малинов, български предприемач с богат опит в електронната търговия, маркетинга и логистиката.

Организационната структура на NEXT BASKET е изградена на матричен принцип, което позволява ясно позициониране и разпределяне на отговорностите в различните направления и административни нива на компанията.

Основните процеси в NEXT BASKET са разделени в 4 направления:

 1. Създаване на софтуер

  Дейността е поверена изцяло на старши специалисти, чиято дейност е организирана чрез метода Domain Driver Design;

  Водещ принцип в работа софтуерния екип е следването на най-добрите световни практики, сред които: интегриран изкуствен интелект, вградени функции за SEO, наличие на 95% покритие на кода с тестове, микросървисна архитектура и автоматично скалиране на сървърните ресурси
 2. Продажби

  Това структурно подразделение е ангажирано с продажба на услугите, свързани с изграждането на онлайн магазини.

  За разлика от конкурентите в сектора, продажбите в NEXT BASKET се извършват както през фирмения сайт, така и на живо в личен контакт с опитни консултанти, квалифицирани в областта на електронната търговия.
 3. Следпродажбено обслужване

  Служителите в това направление осигуряват обслужването на клиентите с изграден от NEXT NASKET е-магазин;

  Акаунт мениджърите, които са експерти едновременно в областта на е-търговията и маркетинга,  контактуват със собствениците на съответните бизнеси, наричани Партньори на NEXT BASKET и им помагат в управлението на сайта и целия им онлайн бизнес;

  В същото време други служители на компанията, тесни специалисти, извършват договорените с Партньора услуги в областта на търговията, дигиталния маркетинг и складовите операции.
 4. Логистика

  Дейността в това направление е свързана с управлението на всички фулфилмънт складове на NEXT BASKET, с контрола на куриерските услуги, както и с грижата за всички Партньори, складирали продуктите в складовете на компанията при вариант NB 360˚.

NEXT BASKET предлага услугите си навсякъде по света, като постоянно работи в посока локализиране на предлаганата софтуерна Платформа чрез превода й на местните езици, изпълнение на законовите и финансовите изисквания в съответната държава, както и интегриране с местните платежни системи, куриери и ERP системи.

Клиентите на компанията са сегментирани в следните основни категории:

 1. Начинаещи търговци – всички, които искат да навлязат бързо и лесно в електронната  търговия;
  Те могат да ползват варианта за ползване на платформата, наречен NB 360 ˚ 
  Това е 3-в-1 бизнес модел: онлайн магазин + склад + търговски и маркетингови услуги.
 2. Съществуващи онлайн магазини – онлайн търговци, които искат да генерират повече приходи с по-малко разходи чрез миграция към платформата NEXT BASKET.
 3. Физически магазини – търговци, които желаят  NEXT BASKET да им изгради онлайн магазин, който използва стоката във физическия магазин като склад на е-магазина
  Това е варианта за ползване на Платформата – LOCAL.
 4. Дистрибутори и производители без онлайн присъствие
  Платформата е съвместима с повечето ERP системи, което позволява изключително бързо изграждане на онлайн магазин, независимо от типа, по който те продават продуктите си на техните клиенти – В2В или В2С.
 5. Големи онлайн магазини – всички, които търсят по-добро представяне на своя е-магазин по отношение на производителност, сигурност и продажби
  NEXT BASKET покрива тези изисквания, включително с помощта на AI функции за автоматизация и общуване с крайните клиенти

Служителите на NEXT BASKET твърдо вярват в ценностите на компанията, но най-вече в една от тях: Партньорите винаги са в центъра!

Стратегията за развитие на NEXT BASKET е основана на 9 бизнес модела, 7 от които са в т.нар. син океан – нови пазарни пространства, предлагащи иновативни услуги без конкуренция в световен мащаб.

Част от екипът на Next Basket