NEXT-BASKET-Mission BG

NEXT BASKET e уникална 360-градусова онлайн платформа за електронна търговия от последно поколение. 

Платформата е създадена за предприемачи и търговци, които желаят да се развиват в дигиталното пространство, като очертае най-лесния, най-бързия, най-правилния и най-сигурния път за развитие пред тях.

Нашата мисия

NEXT BASKET елиминира нуждата от предварителна подготовка, трупане на знания, умения и опит от страна на новостартиращите онлайн търговци. 
Нашата мисия е:

 • Да бъдем полезни на своите клиенти и бизнес партньори;
 • Да носим добавена стойност на нашите клиенти и бизнес партньори с всяка услуга и продукт, които предлагаме;
 • Да се грижим за опазването на околната среда.

Целта ни е да ви дадем възможност да се концентрирате върху качеството и разнообразието на продуктите, които предлагате, като поемаме всички останали функции, свързани с видимостта и продажбите ви в интернет.

Достатъчно е да имате добър продукт, а ние ще го покажем на света!

Нашата визия

Нашата визия е да бъдем предпочитан бизнес партньор и да предлагаме на своите клиенти и бизнес партньори продукти без аналог, като същевременно се грижим за опазването на околната среда.

Залагаме на идеята за глобално, смело и амбициозно развитие – защото вярваме, че стабилното дългосрочно развитие е възможно единствено там, където няма ограничения в поставените цели.

Нашите ценности

Всички наши начинания, решения, проекти и стратегии за развитие гравитират около ядро от ценности, което изгражда нашето лице като екип. Какво е важно за нас? 

 • Клиентът е в центъра на нашата вселена. Важни са неговите желания и потребности, а не нашите.
 • Държим се любезно с клиента, проявяваме разбиране и му оказваме пълно съдействие. За нас клиентското изживяване е мерната единица за успех и реализиран потенциал.
 • Колегиалните ни отношения се основават на коректност, честност, справедливост, уважение и сътрудничество. Грижим се за здравословната среда както вътрешно, така и в работата с клиенти.
 • Обещаваме само изпълними неща и никога не подвеждаме доверието на клиента. Не се страхуваме да обсъждаме проблеми и трудности, защото вярваме, че добрите решения са плод на информираност.
 • Проявяваме гъвкавост и се променяме, когато е необходимо. Адаптираме се както към спецификите на отделните бизнес ниши, така и към променящите се условия за поддържане на стабилно темпо онлайн.
 • Иновациите са неизменна част от нашия стил на работа. Визията ни включва постоянно обновяване, обогатяване и оптимизиране на всички процеси, така че да можем да предложим най-добрите резултати!
 • Ние сме работодател, който се грижи за обучението и развитието на своите служители. Разпознаваме, ценим и инвестираме в потенциала на всеки наш кадър – за да вървим напред с общи усилия. 

Нашите цели

Задачите, които поставяме пред самите себе си са следните:

 • Да бъдем гъвкави и да се променяме в унисон с нуждите на клиента;
 • Да се развиваме постоянно, за да бъдем в крак с изискванията на пазара;
 • Да предлагаме качествени продукти и услуги;
 • Да изграждаме емоционална връзка с клиента;
 • Да носим съществени ползи на потребителя със своите продукти и услуги;
 • Да създаваме продукти, включително опаковка или интернет сайт, с перфектен дизайн;
 • Да се отличаваме от конкурентите със значими за клиента позитивни разлики;
 • Да поддържаме стабилни и високопроизводителни бизнес системи;
 • При всяко нововъведение или промяна да анализираме как това ще се отрази върху потребителя и неговото отношение към нас или към нашите продукти/услуги;
 • Да не прекъсваме връзката си с потребителя;
 • Да се стремим да спечелим доверието на потребителя в нашата марка и нашите продукти/услуги;
 • Да осигуряваме високи доходи на собствениците и акционерите.

На всички тези цели гледаме не като на идеален сценарий, а като на ежедневен път, по който се заемаме да вървим – планирано, систематично, съвестно и целеустремено.