Качественото оперативно счетоводство дава сигурност и позволява на управителя да вижда цялата финансова картина на бизнеса.

А когато разполага с точна и ясна картина, управителят взема по-добри решения в интерес на бизнеса и печелившото му развитие.

Какво е оперативно счетоводство?

Оперативното счетоводство е процесът, който обслужва текущата счетоводна дейност в предприятието при спазване на всички счетоводни стандарти.

Това включва ежедневната обработка от оперативен счетоводител на документи и счетоводни записвания, цялата финансово-счетоводна документация и счетоводни сметки.

Отделът по оперативно счетоводство съставя първични счетоводни документи и поддържа друга документация като:

 • Счетоводни книги
 • Сметкоплан
 • Отчет за заети лица
 • Ведомости за възнаграждения на персонала
 • Финансови отчети
 • Разчетно-платежни ведомости и други.

Оперативният счетоводител има задължението да класифицира и сортира, подрежда и архивира отчетната информация в установените срокове. Той може да съставя разчетно-платежни ведомости за възнаграждение на служители, да да изчислява болнични листове и др.

Това позволява на бизнеса да има спокойствие, яснота и контрол над финансовите операции и да бъде изряден пред контролните органи.

Търговско счетоводство за електронна търговия с NEXT BASKET

Ако вече имаш или планираш да отвориш онлайн магазин, ще трябва да обърнеш специално внимание на дейностите по счетоводство и контрол за електронна търговия. 

Това е важно, особено ако искаш да създадеш един успешен и печеливш онлайн магазин.

Защото интернет търговията в България и в другите европейски страни изисква водене на счетоводство на фирма от експерти с различна професионална квалификация – счетоводители, одитори, юристи, адвокати и други.

Освен това е важно голяма част счетоводни услуги да се извършват онлайн. 

Доброто онлайн счетоводство пести време и пари на управителя, който е свободен да развива бизнеса си, без да се тревожи за спазването на правно-счетоводните норми и регулации, които не са никак малко. 

Добрата новина е, че NEXT BASKET е ново поколение платформа за онлайн магазини, която ти предлага всички технически и правно-счетоводни услуги на едно място.

Професионален оперативен счетоводител за твоята фирма

С NEXT BASKET имаш оперативен счетоводител с професионална квалификация, който се грижи за цялата фирмена документация.

Събиране и обработка на счетоводни данни 

Събирането и обработката на счетоводни данни е постоянен процес, който се извършва ежедневно.

Така разполагаш с точна и ясна информация и фирмата ти е изрядна пред контролните органи. 

Финансови отчети, които отговарят на най-високите счетоводни стандарти

Финансовите отчети предоставят важна информация за приходите, разходите, активите, задълженията и печалбата на компанията.

Освен че имаш задължение да ги представиш пред държавните регулаторни органи, те ти помагат да бъдеш наясно с всички приходи и разходи.

От финансовите отчети можеш да научиш кои са най-търсените продукти и най-печелившите маркетингови канали. Това е ценна информация, която ти дава точен ориентир кои са печелившите посоки за развитие.

Не на последно място, финансовите отчети са важни за потенциални инвеститори, кредитори, партньори и други заинтересовани страни, които могат да допринесат за финансирането и развитието на твоя бизнес.

Класифициране, сортиране и архивиране на счетоводни документи

Класифицирането, сортирането и архивирането на счетоводни документи е важен процес в счетоводната система на бизнеса. Той помага за управлението на информацията и документите във фирмата.

Ползите за твоя бизнес са:

 • Имаш бърз и лесен достъп до документите
 • Разполагаш с ефективна счетоводна система
 • Спазваш всички срокове и правни изисквания
 • Проследяваш финансовите потоци
 • Откриваш евентуални грешки и несъответствия
 • Плащаш по-ниски данъци 
 • Избягваш глоби
 • Имаш сигурност на финансовата информация.

Оценка и анализ на финансовите показатели 

Оценката и анализът на финансовите показатели ти помага да вземаш информирани решения за бизнеса си:

 • Измерваш печалбите и загубите.
 • Управляваш финансовите рискове.
 • Намаляваш загубите – виждаш кои инвестиции са губещи и предприемаш действие за тяхното прекратяване или намаляване.
 • Увеличаваш печалбите – виждаш кои инвестиции са печеливши и предприемаш действие за тяхното увеличаване или разширяване.
 • Следиш развитието бизнеса и сравняваш постигнатите резултати с тези на конкуренцията. 

Подготовка на документи и работа с държавните органи 

В качеството си на юридическо лице фирмата е длъжна да спазва много правила и да бъде изрядна в много посоки – счетоводство, данъчно облагане, ТРЗ (труд и работна заплата) и много други.  

Процесът се усложнява още повече, когато продаваш не само в България, но и в други европейски страни. 

Изготвянето на необходимите документи и работата с държавните органи гарантира, че бизнесът спазва законовите изисквания. Това предпазва твоя бизнес от санкции, глоби, спиране на дейността и други неблагоприятни правни последици.

Когато имаш кой да се грижи за фирмената документация и взаимодействието с държавните органи, това ти освобождава време да съсредоточиш върху същинските бизнес дейности.

Като Партньор с онлайн магазин от NEXT BASKET можеш да развиваш своя бизнес в България и 28 държави в Европа. 

Можеш да разчиташ, че имаш всичко необходимо на едно място:

 • Съвременен онлайн магазин 
 • ERP система и складова програма
 • Платежни системи и куриери
 • Складове в България и в други европейски страни
 • Всички технически, правни и счетоводни услуги, необходими за един онлайн магазин у нас и в Европа. 

Като Партньор на NEXT BASKET ти имаш всичко това и МНОГО повече на едно място и на преференциална цена.  

Имаш въпроси относно абонаментните счетоводни услуги и оперативно счетоводство от NEXT BASKET?

Интересуват те изгодните планове за ползване на онлайн магазин от NEXT BASKET и услугите, включени в тях?

Често Задавани Въпроси

Каква е цената за оперативно счетоводство?

 • Цената за оперативно счетоводство от NEXT BASKET се определя преференциално спрямо абонаментния план, избран от Партньора на Платформата.
 • Обема и сложността на счетоводните задачи и цели на бизнеса

 • Работните часове и броя обработени документи

 • Пазарите, на които бизнесът извършва дейност.

 

Какви услуги в областта на оперативното счетоводство предлага NEXT BASKET?

NEXT BASKET предлага всички услуги, които влизат в обхвата на оперативното счетоводство:

 • Изготвяне на всякакъв вид финансови документи

 • Извършване на плащания

 • Попълване на разходни и приходни ордери

 • Обработване на заплати и данъци

 • Персонален оперативен счетоводител
 • Изготвяне на първични счетоводни документи
 • Водене на счетоводни книги
 • Изготвяне на сметкоплан
 • ТРЗ (труд и работна заплата)
 • Изготвяне на ведомости за възнаграждения на персонала
 • Съставяне на финансови отчети
 • Изготвяне на разчетно-платежни ведомости
 • Класифициране, сортиране, подреждане и архивиране на отчетната информация в установените срокове.

Искаш да станеш Партньор с онлайн магазин от NEXT BASKET, но имаш въпроси относно цената на различните абонаментни планове и услугите, включени в тях?

Имаш въпроси за цената за оперативно счетоводство?