Отчетът за извършени продажби играе съществена роля за развитието на бизнеса.

С негова помощ управителят може да намалява разходите и да увеличава приходите.

С каква цел се създава отчет за продажбите?

Целта на отчета е управителят да получи полезна обобщена информация, с която да ръководи бизнеса по-ефективно и печелившо. 

Отчетът за извършени продажби дава яснота за тенденциите, поведението и предпочитанията на клиентите.

Това позволява на управителя да определи с каква стока разполага, каква стока да поръча, къде да рекламира и как да развива бизнеса си като цяло. 

Какво включва отчетът за продажбите?

Отчетът за извършени продажби предоставя счетоводни справки и визуализация на:

 • Общия брой на продажбите
 • Общата стойност на продажбите
 • Наличностите
 • Приходите и разходите за определен период
 • Продажбите по продукти 
 • Продажби за категории продукти
 • Среден брой продукти на поръчка 
 • Средна стойност на продажбата
 • Брой върнати продукти
 • Стойност на върнатите продукти
 • Печалба от онлайн магазин и търговски обект 
 • Тенденциите в продажбите за определен период
 • Най-популярните категории и най-продаваните продукти 
 • Други ключови данни за доброто управление и развитие на бизнеса. 

Отчетност и прозрачност на счетоводните операции

Независимо дали продава на едро, или на дребно, от всеки бизнес се изисква прецизна отчетност и информация за дейността и финансовото състояние.

Тази информация обхваща всички търговски обекти, продажби на стоки в брой, издадени фактури или фискални бонове, продажби на физически или юридически лица, сключване на договори от разстояние за продажби онлайн и много други.

Това включва изготвени от счетоводството финансови отчети и справки, като балансова сметка, отчет за приходите и разходите и отчет за печалбите и загубите.   

Отчетността включва също така подробна документация на счетоводните операции, която показва как компанията постига своите финансови резултати.

Въз основа на тази информация бизнесът може да подобри развитие и управление чрез:

 • Следене на всички процеси, включително движението на финансите – липси, изтичане на средства и други
 • Отчитане на дейността пред регулаторните органи
 • Търсене на финансиране от кредитори, акционери и инвеститори.

Отчет за извършените продажби по канали

Този отчет е много важен, защото позволява на управителя да проследи кои канали за продажба му носят най-големи приходи. 

Основните ползи, които този отчет носи на твоя бизнес, са:

 • Опознаване на вкусовете и поведението на клиентите 
 • Установяване кои продукти са най-много, умерено и най-слабо търсени
 • Анализи за ефективността на маркетинговите кампании.

В резултат от това можеш по-точно да избереш кои продукти да продаваш и как да насочиш своята реклама, за да постигнеш най-добра възвращаемост на инвестицията и най-големи приходи за онлайн магазина.

Отчитане на приходи и разходи

Отчитането на приходите и разходите ти позволява да следиш финансовото здраве на своя бизнес.

С него ясно виждаш: 

 • Финансовото състояние
 • Печалбата
 • Разходите
 • Данъчните задължения.

Какво ти помага да постигнеш тази информация?

 • Наясно си кои са рентабилните продукти и услуги.
 • Знаеш източника на неефективните разходи.
 • Можеш да планираш бъдещите си инвестиции.
 • Нямаш забавени плащания – плащаш винаги навреме.
 • Определяш финансовата стабилност на твоя бизнес. 
 • Вземаш по-добри управленски бизнес решения.

Изготвяне на необходимата документация

Във всяка държава има точно определени законови и нормативни изисквания, които трябва да се спазват от всеки онлайн магазин.

Документацията, която имаш задължение да поддържаш, е наистина много. Добрата новина е, че за нея се грижат нашите експерти, което ти освобождава време и енергия да развиваш своя бизнес.  

Основната роля на документацията е да гарантира, че магазинът отговаря на действащото законодателство и не нарушава правата на потребителите. Изготвянето ѝ ти помага да спазваш законовите изисквания и те предпазва от санкции и глоби.

Когато твоят онлайн магазин разполага на сайта и офлайн с цялата документация, която се изисква по закон, това повишава доверието на контролните органи, както и на твоите клиенти. Това се отразява положително и на SEO оптимизацията, а оттук и на позицията на твоя онлайн магазин при търсене в Google.  

Както става ясно, отчетът за извършени продажби ти позволява да управляваш своя онлайн магазин по-ефективно и да постигаш по-добри резултати. 

Другата добра новина е, че с онлайн магазин от NEXT BASKET ти можеш да развиваш своя бизнес в България и 28 държави в Европа. 

С нас можеш да разчиташ, че ще имаш всичко необходимо на едно място.

Съвременен онлайн магазин, оборудван с всичко необходимо, за да продаваш:

 • Налични категории, подкатегории и продукти
 • ERP система и складова програма
 • Платежни системи и куриери
 • Складове в България и Европа
 • Всички технически, правни и счетоводни услуги за онлайн магазини в България и съответните европейски страни

Като Партньор на NEXT BASKET с онлайн магазин имаш всичко това и МНОГО повече на едно място и на преференциална цена.  

Имаш въпроси относно абонаментните счетоводни услуги на NEXT BASKET?

Имаш въпроси относно изгодните планове на NEXT BASKET за ползване на онлайн магазин, както и за услугите, включени в тях?

Често Задавани Въпроси

Защо отчетът за извършени продажби е полезен за всеки онлайн магазин?

Отчетът за извършени продажби е полезен, защото дава конкретна и обобщена информация за приходите, разходите, печалбата по рекламни канали и периоди, най-търсените продукти и предпочитанията на клиентите. Това позволява на управителя да бъде изряден пред закона, да взема по-добри решения и да развива успешно своя бизнес.

Как мога да получа отчета за извършени продажби?

Отчетът за извършени продажби може да се изиска от счетоводството или да се визуализира през инструментите на ERP системата, складовата програма или на други инструменти за проследяване на продажбите като Google Analytics и Facebook Business Suite.

В най-добрия случай отчетът за извършени продажби ще ти обрисува цялата картина на бизнеса и продажбите, което ще ти помогне да вземеш оптималните решения.

Платформата за онлайн магазини NEXT BASKET от ново поколение ти предоставя всички тези инструменти и експертни правни, счетоводни и технологични услуги, за да можеш да развиваш уверено своя бизнес в България и 28 държави в Европа.

Искаш да станеш Партньор на NEXT BASKET, но имаш въпроси относно цената на различните абонаментни планове, както и на безплатните и платените услуги, включени в тях?

Имаш въпроси за цените на счетоводните услуги за онлайн магазини?