Пакети платена реклама (PPC)

Услуги в пакет

ТЕСТ

800 лв. / месец

Услуги в пакет

СТАРТ

2 500 лв. / месец

Услуги в пакет

БРОНЗОВ

3 500 лв. / месец

ПРЕПОРЪЧАН

Услуги в пакет

СРЕБЪРЕН

5 200 лв. / месец

Услуги в пакет

ЗЛАТЕН

7 700 лв. / месец

Услуги в пакет

ПЛАТИНЕН

9 200 лв. / месец

Цена на пакета Месечно, без ДДС

Услуги в пакет

ТЕСТ

800 лв.

Услуги в пакет

СТАРТ

2 500 лв.

Услуги в пакет

БРОНЗОВ

3 500 лв.

Услуги в пакет

СРЕБЪРЕН

ПРЕПОРЪЧАН

5 200 лв.

Услуги в пакет

ЗЛАТЕН

7 700 лв.

Услуги в пакет

ПЛАТИНЕН

9 200 лв.

Стратегии и Концепции

Изготвяне на годишна рекламна стратегия (включва корекция веднъж годишно)

- Услугата е включена в Пълна годишна стратегия Услугата е включена в Пълна годишна стратегия

Проучване на конкуренцията за нуждите на маркетинговата стратегия

- платена услуга платена услуга Услугата е включена в Пълна годишна стратегия Услугата е включена в Пълна годишна стратегия

Изграждане на цялостна стратегия за жизнения цикъл на клиента (lifecycle)

- платена услуга платена услуга платена услуга Услугата е включена в Пълна годишна стратегия Услугата е включена в Пълна годишна стратегия

Изграждане на цялостна годишна ремаркетинг стратегия (връщане на хора, които вече са били в сайта)

- платена услуга платена услуга Услугата е включена в Пълна годишна стратегия Услугата е включена в Пълна годишна стратегия

Изготвяне на годишна стратегия във Facebook Ads с цел събиране на потенциална аудитория от клиенти – лийдове (leads)(възможност за корекции на всеки 3 месеца)

- платена услуга Услугата е включена в Пълна годишна стратегия Услугата е включена в Пълна годишна стратегия

Изготвяне на пълна годишна маркетингова стратегия: Всичко в едно Включва проучване на конкуренцията, изграждане на ремаркетинг стратегия, стратегия на жизнен цикъл на клиента и стратегия за Facebook. Не съдържа изграждане на идейна концепция.(извършват се корекции на стратегиите на всеки 3 месеца)

- платена услуга платена услуга

Изграждане на криейтив (идейна) концепция за реклама(включва създаване визии за 3 кампании)

- платена услуга
Едократни маркетингови услуги

Минимална месечна такса за управление и ангажимент

Еднократен одит (проверка) на Facebook Ads акаунт

Създаване и настройване на Facebook Business Manager, необходим за реклама във Facebook

Създаване на Google Ads акаунт, необходим за реклама в Google

-

Изграждане и настройка на Google Analytics v4 акаунт с пълен пакет за е-търговия

-

Конфигуриране на Google Ads Tracking

-

Изготвяне на UTM (Urchin Tracking Module) темплейт в Excel/Google Sheets (линкове, които проследяват откъде идва трафикът в онлайн магазина)

-

Еднократен одит на профилите в социалните мрежи

-

Изграждане на автоматизиран отчет за представянето на рекламите във Facebook Ads

-

Създаване на интерактивни табла за анализ чрез Looker Studio (Google Data Studio) (всички данни за онлайн магазина на едно място)

-

Еднократен одит на Google Ads акаунт

Създаване на стартов фирмен профил в една социална мрежа заедно с визия и базов текст

- - -

Създаване на професионален фирмен профил в една социална мрежа заедно с визия и всички необходими текстове

- платена услуга платена услуга

Създаване на рекламен акаунт в една социална мрежа

Маркетингови услуги за платена директна PPC реклама* в Google и социалните мрежи Прилага се в случаите, когато не е избран пакет за услугата. * Платена реклама за увеличаване на продажбите от типа плащане на клик (Pay Per Click)

Създаване на месечен постинг календар за Facebook и Instagram

Рекламна кампания с 4 банера месечно

- - - - -

Рекламна кампания с 8 банера месечно

- - - - -

Рекламна кампания с 12 банера месечно

- - - - -

Рекламна кампания с 18 банера месечно

- - - - -

Рекламна кампания с 24 банера месечно

- - - - -

Рекламна кампания с 30 банера месечно

- - - - -

Ремаркетинг на една кампания

- - - 1 бр. 2 бр. 3 бр.

Дублиране на одобрените банери в до 3 допълнителни социални мрежи по твой избор

- платена услуга платена услуга платена услуга

Създаване и пускане на банери във Facebook и Instagram с цел създаване на популярност на марката, продукта или услугата (brand awareness)

1 бр. 1 бр. 2 бр. 3 бр. 4 бр. 5 бр.

Мониторинг, анализ и подобрения на кампанията

-
Фиксирани такси за управление на рекламни бюджети при платена реклама (PPC) Сумата за управление е процент от изразходваните средства за реклама в интернет

Управление на месечни рекламни бюджети до 2 000 лв. (първо полугодие/второ полугодие)

16%/14%

Управление на месечни рекламни бюджети от 2 001 до 5 000 лв. (първо полугодие/второ полугодие)

15%/13%

Управление на месечни рекламни бюджети от 5 001 до 10 000 лв. (първо полугодие/второ полугодие)

14%/12%

Управление на месечни рекламни бюджети от 10 001 до 20 000 лв. (първо полугодие/второ полугодие)

13%/11%

Управление на месечни рекламни бюджети над 20 001 лв. (първо полугодие/второ полугодие)

12%/10%
Графичен дизайн за PPC* и Ангажираща реклама * Платена реклама за увeличаване на продажбите от типа плащане на клик (Pay Per Click)

Създаване на ключова визия

- 1 бр. 2 бр. 3 бр. 4 бр. 5 бр.

Създаване на цялостна визуална идентичност

- платена услуга платена услуга платена услуга

Създаване на анимирано видео

- платена услуга 1 бр. 2 бр. 3 бр. 4 бр.
Други маркетингови услуги

Изготвяне на двуседмичен автоматизиран отчет

- платена услуга

Изготвяне на месечен автоматизиран отчет плюс ръчен анализ и съвети за подобряване на резултатите

Анализ на месечните резултати, съвети за подобряване на резултатите и обсъждане в рамките на 1 час

-

Пакети за популярност

Услуги в пакет

ТЕСТ

500 лв. / месец

Услуги в пакет

СТАРТ

1 100 лв. / месец

Услуги в пакет

БРОНЗОВ

1 800 лв. / месец

ПРЕПОРЪЧАН

Услуги в пакет

СРЕБЪРЕН

3 000 лв. / месец

Услуги в пакет

ЗЛАТЕН

4 000 лв. / месец

Услуги в пакет

ПЛАТИНЕН

5 000 лв. / месец

Цена на пакета Месечно, без ДДС

Услуги в пакет

ТЕСТ

500 лв.

Услуги в пакет

СТАРТ

1 100 лв.

Услуги в пакет

БРОНЗОВ

1 800 лв.

Услуги в пакет

СРЕБЪРЕН

ПРЕПОРЪЧАН

3 000 лв.

Услуги в пакет

ЗЛАТЕН

4 000 лв.

Услуги в пакет

ПЛАТИНЕН

5 000 лв.

Стратегии и Концепции

Изготвяне на годишна рекламна стратегия(включва корекция веднъж годишно)

-

Изграждане на криейтив (идейна) концепция за реклама (включва създаване визии за 3 кампании)

- платена услуга
Едократни маркетингови услуги

Еднократен одит (проверка) на Facebook Ads акаунт

Създаване и настройване на Facebook Business Manager, необходим за реклама във Facebook

Изготвяне на UTM (Urchin Tracking Module) темплейт в Excel/Google Sheets (линкове, които проследяват откъде идва трафикът в онлайн магазина)

-

Изграждане на автоматизиран отчет за представянето на рекламите във Facebook Ads

-

Създаване на интерактивни табла за анализ чрез Looker Studio (Google Data Studio) (всички данни за онлайн магазина на едно място)

-

Създаване на стартов фирмен профил в една социална мрежа заедно с визия и базов текст

- - -

Създаване на професионален фирмен профил в една социална мрежа заедно с визия и всички необходими текстове

- платена услуга платена услуга

Създаване на рекламен акаунт в една социална мрежа

Графичен дизайн за PPC и Ангажираща реклама* * Платена реклама за увeличаване на продажбите от типа плащане на клик (Pay Per Click)

Създаване на ключова визия

- платена услуга платена услуга 1 бр. 1 бр. 2 бр.

Създаване на цялостна визуална идентичност

- платена услуга платена услуга

Създаване на анимирано видео

- платена услуга 1 бр. 2 бр. 3 бр. 4 бр.

Създаване на стандартно видео(Снима се с телефон или с камера)

- платена услуга платена услуга платена услуга 1 бр. 2 бр.

Маркетингови услуги за увеличаване на популярността на марката и продуктите

Ангажиращи постове, които създават доверие в марката и привличат повече фенове към страницата ти

Не е подходяща за онлайн магазини

Единични цени Месечни услуги за поддръжка на страница в социална мрежа

Услуги в пакет ТЕСТ Услуги в пакет СТАРТ Услуги в пакет БРОНЗОВ Услуги в пакет СРЕБЪРЕН Услуги в пакет ЗЛАТЕН Услуги в пакет ПЛАТИНЕН

Месечна поддръжка на страница в социална мрежа с 4 ангажиращи поста месечно

- - - - -

Месечна поддръжка на страница в социална мрежа с 8 ангажиращи поста месечно

- - - - -

Месечна поддръжка на страница в социална мрежа с 12 ангажиращи поста месечно

- - - - -

Месечна поддръжка на страница в социална мрежа с 18 ангажиращи поста месечно

- - - - -

Месечна поддръжка на страница в социална мрежа с 24 ангажиращи поста месечно

- - - - -

Месечна поддръжка на страница в социална мрежа с 30 ангажиращи поста месечно

- - - - -

Дублиране на банерите в до 3 допълнителни социални мрежи по твой избор

платена услуга платена услуга платена услуга
Други маркетингови услуги

Изготвяне на двуседмичен автоматизиран отчет

- платена услуга

Изготвяне на месечен автоматизиран отчет плюс ръчен анализ и съвети за подобряване на резултатите

Анализ на месечните резултати, съвети за подобряване на резултатите и обсъждане в рамките на 1 час

-

SEO Пакети

Очаквайте май