Всеки бизнес има нужда от успешни рекламни кампании в своите канали, а търговският отдел на NEXT BASKET ще ти предостави комплексни решения за кампании и промоции, с които да успяваш.

Максимализирай печалбите на бизнеса си с правилните промо кампании – ние ще изберем най-добрите рекламни канали и ще създадем интересни рекламни кампании, които ще отведат бизнеса ти на следващо ниво. 

Какво е рекламна (търговска) кампания и промоция в онлайн магазин? 

Рекламните (търговски) кампании, често съпътствани от промоции, се отнасят до дейностите по рекламиране на бизнеса ти, с които се цели популяризиране на бранда, на продуктите и/или услугите му сред аудиторията.

Като осъзнаваме важността на рекламата за бизнес представянето ти, в NEXT BASKET ти предлагаме B2B (Business to business) и B2C (Business to client) рекламни кампании и промоции. 

Крайната цел на всяка рекламна кампания или промоция е да повиши интереса към предлаганите продукти и услуги, което в крайна сметка да доведе до продажби. 

Можем ли да продаваме онлайн, без да правим често намаления? 

Промоциите, свързани с намаляване на цените на отделни продукти или продуктови категории, са неразделна част от маркетинг стратегията на всеки модерен онлайн магазин. 

Съвременната конкурентна среда изисква от бизнеса да прилага съответните координирани рекламни дейности и промоции, за да поддържа своята конкурентоспособност и да постига печеливши резултати. 

В NEXT BASKET ще ти предложим точните решения за промоции в магазина ти, основани на предварителен анализ, така че е-магазинът ти да реализира максимум продажби и печалби с нулеви загуби. 

Как се правят кампании в онлайн магазин? 

Реализирането на рекламни кампании за е-магазин е комплексен подход, за който няма универсална формула. 

При различните видове кампании и промоции се използват различни инструменти, като изработка на банери, брошури, визии за социалните мрежи, видео реклами и много други. 

Търговският отдел на NEXT BASKET е насреща, за да ти съдейства за реализацията на всички видове рекламни кампании: 

  • Рекламни кампании в социалните мрежи
  • Рекламни кампании в дистрибуционните канал
  • PPC кампании – Гугъл реклама и други разновидности, реализирани на принципа Pay-per-click (плащане на клик)
  • Имейл кампании – свързани с имейл маркетинг 
  • Комуникационни кампании – свързани с определяне на рекламното послание, съответстващо на стила на бранд комуникацията, с цел изграждане на силна продуктова или имиджова реклама 
  • Интегрирани кампании – комбиниран метод за рекламиране в няколко различни канала според потребностите на съответната аудитория

Рекламата не е само думи, нито само визия, а идеалната симбиоза между тези два инструмента. 

Разчитай на нашите експерти за подготовката и реализацията на най-добрите дигитални кампании! 

Стратегия и управление на рекламни кампании

Една добра рекламна кампания се основава на данни, свързани с поведението на потребителите, техните интереси и текущи търсения. 

Всичко необходимо по повод стратегирането и управлението на рекламната ти стратегия – проучване, анализ и обхват, можеш да повериш в ръцете на опитни експерти.

Стратегия и управление на текущи промоции

NEXT BASKET ще разработи ефективна стратегия за управлението на текущите ти промоции и кампании в интернет. 

Нашите решения са основани на планиране и ефективност на кампанията ти с промоции, за да вложиш минимум разходи и да генерираш максимум приходи от дейността си. 

Възвръщаемост на рекламните бюджети

В NEXT BASKET ще създадем стратегия за реклама за твоите продукти, услуги и бранд въз основа на подобрен анализ на всички фактори, които влияят върху продажбите от рекламите ти. 

С реализираните рекламни и промоционални кампании целим не само отличното промотиране на бранда ти, но и достигането до резултати, при които се отчита възвръщаемост на вложените средства. 

Мониторинг, оптимизация и отчетност на резултатите

Динамичният пазар изисква гъвкав подход в планирането и реализацията на рекламите и промоциите на бизнеса. 

Екипът на NEXT BASKET осъществява постоянен мониторинг върху представянето на рекламите ти и отчита постигнатите резултати. 

Въз основа на тези данни можем да оптимизираме кампаниите ти, за да оптимизираме представянето им и да постигнем повече продажби за твоя онлайн магазин. 

Всичко това е наша грижа, в случай че заявиш услугата за създаване на кампании и промоции към екипа ни.

Често Задавани Въпроси

Какво е рекламна кампания?

Рекламните кампании са част от маркетинг стратегията на всеки бизнес, като целта им е да популяризират даден продукт, услуга или бранда като цяло посредством различни инструменти и канали. 

Какво е промоция?

Промоциите са маркетингов подход, при които определена стока или услуга, а в някои случаи и групи от стоки и услуги, се предлагат на по-ниска цена от стандартната.

Необходимо ли е да рекламирам бизнеса си, за да реализирам печалби от дейността си?

Да, в съвременната конкурентна бизнес среда нито един бизнес не може да се радва на добри резултати, ако не организира промоции и не инвестира в реклама в различни канали.