Регистрирането на фирма е една от първите стъпки, през които трябва да преминеш, за да стартираш собствен бизнес.

За целта трябва да избереш форма на регистрация и да преминеш през всички административни процедури, определени от закона. 

Екипът на NEXT BASKET е насреща, за да ти помогне както да планираш, така и да реализираш процеса – бързо, правилно и без рискове. 

Как се регистрира фирма?

Стандартните стъпки при откриване на фирма са следните:

 • Избор на правна форма – ЕООД (еднолично дружество с ограничена отговорност), ООД (дружество с ограничена отговорност), ЕТ (едноличен търговец) или АД (акционерно дружество)
 • Избор и проверка на име на фирмата в Търговския регистър (ТР), за да се установи дали е свободно и може да бъде използвано
 • Подготовка на необходимите документи за регистрация на фирма и окомплектоване преди подаването им
 • Откриване на набирателна сметка и внасяне на капитал на място на касата на избраната банка
 • Посещение при нотариус, където управителят дава съгласието си да изпълнява длъжността и подава образец от подписа си за нотариална заверка
 • Подаване на документите в Търговския регистър и плащане на таксите към Агенцията по вписванията на място в офиса или онлайн с електронен подпис

Цялата процедура по регистрация на фирма отнема до 3 работни дни, а в края ѝ фирмата получава ЕИК (единен идентификационен код) и може да започне да работи. 

Необходими документи за регистрация на фирма

Комплектът документи за регистрация на фирма трябва да бъде съобразен с избраната юридическа форма – ООД или ЕООД. 

В общия случай той съдържа описаните по-долу компоненти.

Заявления, бележки и платежни

 • Заявление по образец
 • Бележка за откриване на набирателна сметка
 • Бележка за внесен капитал
 • Платежно нареждане за платена държавна такса

Учредителен акт

 • Име, седалище и адрес на управление на дружеството
 • Предмет на дейност
 • Начин на управление
 • Размер на капитала 

Учредителен протокол

 • Дневен ред
 • Решенията, взети от учредителното събрание

Декларации

 • Декларация по чл. 13, ал. 4 и 5 от Закона за Търговския регистър
 • Декларации по чл. 141, ал. 8 и чл. 142 от Търговския закон
 • Съгласие за приемане на управление и спесимен от подписа на управителя, заверени от нотариус

Специфична дейност на фирмата

 • Избор и описание на дейността
 • Лиценз или разрешение за работа, ако дейността го изисква

Регистрацията на АД (акционерно дружество) има допълнителни специфики, които е препоръчително да бъдат уточнени предварително с компетентен адвокат и счетоводител.

Не препоръчваме регистрация на ЕТ (едноличен търговец) поради по-високия риск за капитала и личната собственост на всяко физическо лице, което избере тази форма на управление. 

Пълен процес по регистрация на фирма с NEXT BASKET

Екипът на NEXT BASKET ти съдейства с всички необходими документи и пълния процес по създаване на фирма.

Можеш да дойдеш на място в офиса ни в абсолютния център на София или, ако предпочиташ, да организираме дистанционна онлайн регистрация на фирма.

Оформянето на документите за регистрация на фирмата онлайн се извършва по имейл, като можеш да разчиташ на съдействие по телефона от страна на нашите експерти. 

Правни и счетоводни консултации от екипа на NEXT BASKET

За всички възникнали въпроси може да разчиташ на професионално съдействие и консултация от нашите експерти – счетоводители и юристи.

За разлика от другите фирми, които предлагат регистрация на фирма в НАП, нашата цел не е просто да ти съдействаме в началото, а да ти помогнем да развиеш успешно своя бизнес.

Затова може да ти предложим много повече на много по-ниска пакетна цена – достатъчно е да ни се обадиш и да ни споделиш всичко за сроковете, нуждите и очакванията

Често Задавани Въпроси

Каква е общата цена за регистрация на фирма?

 • Цената за съдействие при регистрация на фирма е 110 лева. Останалите такси, които следва да платиш са следните:Държавна такса – 110 лв. при подаване на документи на място в НАП и 55 лв. при подаване онлайн

 • Банкови такси – около 10 лв.

 • Такса за заверка при нотариус – 6 лв.

 • Такса за изготвяне на документи – зависи от избрания начин на взаимодействие, както и от това дали ще бъдат използвани пакетен план и други услуги на преференциална цена.

Какво ще ми е необходимо, след като регистрирам фирма?

След като регистрираш собствена фирма, трябва да се погрижиш за спазването на всички законови изисквания, свързани с нейното управление. Затова е важно да разполагаш с експертен екип, включващ адвокат, счетоводител и специалист по труд и работна заплата (ТРЗ).