NEXT BASKET предлага на своите Партньори услугата създаване и регистрация на домейн име за електронен магазин или бизнес уеб сайт. 

Ние ще се погрижим за: 

  • Търсенето на свободни домейн имена, с които онлайн твоят уеб сайт може да се бъде регистриран 
  • Регистриране на избрания от теб домейн за уеб сайта или онлайн магазина. 
  • Годишна поддръжка на домейна, която включва 24/7 техническа поддръжка, паркинг страница, DNS контрол и пренасочване, трансферна защита и имейл. 

Какво е домейн? 

Домейнът е името на уеб адреса, което потребителят изписва в адресната лента на своя браузър, за да достигне до съответната уеб страница. 

На практика домейнът е името на сайта и част от неговия адрес, т.нар. URL на уеб страницата. 

Без домейн име достъпът може да стане само през определен IP адрес за сайта, който представлява трудна за запомняне комбинация от цифри, и употребата на домейн улеснява процеса. 

Домейнът е разделен на части посредством точки. Последната му част всъщност е неговото разширение (.bg, .com, .net .eu и т.н.).

Нарича се домейн от първо ниво и има две разновидности: 

  • Домейн от първо ниво с код за страната (ccTLD) – състои се от две букви, които насочват към името на съответната държава, например .BG или .БГ за България
  • Общ домейн от първо ниво (gTLD) – състои се от три и/или повече букви и най-често насочва към предназначението на сайта: .com (от commercial –  търговия), .org (от organisation – организация с нестопанска цел) и т.н.

Кой, кога и защо регистрира домейн името?

Кой регистрира домейна?

В България няма установена нормативна процедура, по която следва да се осъществява регистрацията на домейни.

Всеки търговец или бъдещ собственик на сайт би могъл да регистрира собствен домейн, като използва услугите на регистратори на домейни. 

Регистраторите са търговци, които влизат в ролята на посредници между лицата, които създават и регистрират домейни, и РЕГИСТЪР.БГ ООД – организацията, на която е делегирано правото да регистрира домейни в България. 

Кога се регистрира домейн? 

Към регистриране на домейн се пристъпва, когато възникне необходимост от това, т.е. когато някои иска да създаде уеб сайт или електронен магазин. 

Много предприемачи регистрират различни имена на домейни още преди да започнат бизнес. Това е така нареченото запазване на домейн с цел бъдеща употреба или продажба. 

Защо се регистрира домейн? 

Всеки бизнес уеб сайт или онлайн магазин има нужда от създаване на домейн име, за да бъде откриваем от посетителите, респективно достъпен в интернет пространството по бърз и лесен начин. 

Какви данни се изискват за домейн регистрация? 

Общите домейни (изключват БГ домейните) могат да бъдат закупени лесно и да ги регистрира всеки. 

Данните, които регистраторът (търговец или посредник) на домейни изисква, включват: 

  • Име на юридическото лице (фирмата), която регистрира домейна 
  • Идентификационен номер на фирмата – ЕИК/БУЛСТАТ
  • Държава, в която е регистрирана фирмата
  • Адрес и имена на материално отговорното лице (МОЛ)

Стъпки за регистриране на домейн

Стъпките за регистриране на домейни (извън БГ домейните) са следните: 

  • Избери регистратор (търговец или посредник) на домейни
  • Провери дали търсеният от теб домейн е свободен (т.е. дали вече не е регистриран от друга фирма)
  • Съгласи се с условията, прилагани от регистратора (обикновено става със запознаване с Общите условия на избрания доставчик)
  • Въведи фирмените си данни – така регистраторът на домейна е наясно кой стои зад него 
  • Плати дължимата сума за домейна. 

Домейнът обикновено се заплаща на абонаментен принцип за период от 1 година. 

Срокът от 1 година започва да тече от датата на закупуването (регистрирането) на домейна, след което може да бъде направено ново плащане за подновяване на срока.

Регистрация на .bg домейн и други регионални домейн разширения

Регистрация на български домейн

При БГ домейните има изискване и за името на домейна – то трябва да бъде с минимум 3 и максимум 63 знака. 

За ползване на домейни на уеб сайтове или онлайн магазини с разширение .bg съществуват и някои допълнителни изисквания за регистрация. 

Прави се поръчка за регистрация на домейн с разширение .БГ/.bg 

На този първоначален етап следва да бъдат предоставени данни за фирмата, която го регистрира. 

Регистриращата домейна фирма следва да се идентифицира пред регистратора на домейна, предоставяйки фирмените си данни. 

Въведените данни подлежат на верификация. За целта могат да бъдат изискани допълнителни документи (например удостоверение за актуално състояние, съдебно решение за регистрация на фирмата и др.).

Фирмите, регистрирани в Търговския регистър, чието актуално състояние може да бъде проверено, нямат задължение да подават верифициращи документи. 

Домейните с разширение .БГ/.bg могат да бъдат регистрирани с основание (ЗАЩИТЕНИ) и без основание (НЕЗАЩИТЕНИ)

При регистрацията на защитени .БГ/.bg домейни е необходимо да бъде приложен допълнителен документ, който служи като основание за регистрацията им като защитени. 

Това може да бъде документ за регистрирана търговска марка например. 

След като регистрираш домейн, който е защитен, други лица не могат да имат претенции към него. 

Незащитените .БГ/.bg домейни се различават от защитените по това, че при регистрацията им не е заявено изискване да бъдат регистрирани с основание, съответно не се прилага допълнителен документ. 

Незащитен домейн не означава, че след регистрацията може да бъде отнет, изтрит или предоставен на друго лице. 

Регистрация на регионални домейн разширения 

За някои регионални домейн разширения регистраторите предвиждат различни условия (както в случая с .BG). 

Част от регионалните домейн разширения могат да бъдат регистрирани от местния регистър за съответната държава или от други регистратори, чиято верификация се извършва от местния регистър. 

Домейн разширения, подлежащи на регистрация от NEXT BASKET

Като иновативна платформа за електронна търговия NEXT BASKET предоставя възможност за регистрация на домейни с всякакви разширения, включително и .bg. 

NEXT BASKET ти дава възможност да регистрираш домейн на сайта или онлайн магазина си бързо и безпроблемно, възлагайки тази услуга на нашия екип. 

Хостингът е услуга по предоставяне на сървърно пространство на твоя онлайн магазин, което му позволява да бъде видим в интернет.

Често задавани въпроси

Какво е трансфер на домейн?

Трансфер на домейн е процесът по прехвърляне на домейн от един регистратор към друг. Така например можеш да насочиш за трансфер домейна си от друг регистратор към NEXT BASKET.

Мога ли да направя трансфер на домейн към NEXT BASKET?

Да. В случай че направиш заявка за такава услуга, нашият технически екип ще се погрижи за всички детайли от процедурата. 

Каква е разликата между домейн и хостинг?

Разликата между домейн и хостинг се изразява в следното: 

  • Домейнът е уникален уеб адрес (име), което помага на потребителя да достигне до твоя уеб сайт или електронен магазин.

Хостингът е услуга по предоставяне на сървърно пространство на твоя онлайн магазин, което му позволява да бъде видим в интернет.