Франчайзингът е модел за растеж и разпространение на успешен бранд чрез предоставянето на правата за употреба на бизнеса. При него марковите продукти и услуги могат да се използват от независими предприемачи, наречени франчайзополучатели.

Това е особено печеливша практика за франчайзодателя и за самия независим предприемач. Причината е проста – франчайзът има потенциала да се развие изключително бързо, благодарение на съществуващите клиенти и репутация на на франчайзодателя и неговата търговска марка.

Днес ще разгледаме какво е франчайз и как този модел на бизнес служи в интерес и на двете страни.

franchaiz-1 bg

Кога и как франчайзът е добър модел за твоя бизнес

Главната концепция, свързана с франчайз бизнеса е скалируемост – с други думи, способността на бизнеса да разширява мащабите си експоненциално.

Една от главните причини, поради които бизнеси се превръщат във фирми, предлагащи франчайзинг, е че съществува търсене за продуктите или услугите им от различни аудитории. Тези аудитории често се намират в различни географски региони в света, а интерсът им може да бъде както онлайн, така и чрез физически обекти.

Но един бизнес е особено подходящ за франчайзинг, когато е утвърден на пазара и предлага уникални продукти или услуги. Затова, например, ресторантите за бързо хранене стават франчайзинг фирми толкова често. Това се дължи на уникалността на рецептите и способността им да изградят уникален брандинг и маркетинг стратегии, които могат да бъдат изпитани само на живо.

Франчайзинг като стратегия за растеж: защо марките избират франчайз модела?

Чрез предлагане на франчайз договори, един бизнес създава възможност да получава процент от продажбите на партньорите си без да трябва да инвестира ресурси и време в създаването на нови обекти или сайтове. От гледна точка на бизнеса, това спестява ресурси и от наемането и управляването на нови служители.

Освен това, един печеливш франчайз се ръководи от локални експерти, които имат нужния ноу-хау и познават в дълбочина местната култура и пазар

Анализ на бизнеса и готовността на марката за франчайзинг

Стартирането на франчайз е мащабен и амбициозен процес. За да премине той гладко е важно компанията да проведе внимателен анализ на своя бизнес модел, продукти и услуги, като определи дали е готов за франчайзинг.

Това включва няколко ключови дейности:

 • Оценяване на процесите;
 • Подготвяне на структура на управление;
 • Разработка на системи за обучение;
 • Установяване на линии за комуникация;
 • Осигуряване на надеждни източници за по-високо количество складови наличности и др.

И естествено, ключова част е определянето на бюджета, тъй като отварянето на франчайз бизнес може да включва финансови рискове и неочаквани първоначални разходи.

Разработване на франчайз марка и идентичност

В есенцията на един успешен франчайз е определянето на универсални стандарти, които да се спазват във всички обекти или магазини на франчайз. 

Тези стандарти се отнасят до:

 • Продукти и услуги;
 • Обслужване;
 • Облекло и униформи;
 • Дизайн на обектите и др.

Въпреки, че тези елементи могат да подлежат на малки промени спрямо очакванията в областта, консистентността на марката е основна предпоставка за успешен бизнес, използващ франчайзинг модела.

Създаване на структура за управление на франчайз бизнеса

Организирането на функционираща и устойчива структура от франчайзодателя е задължително, тъй като от нея зависи здравословното опериране на бизнеса. 

Тук ще разгледаме най-важните елементи от тази структура:

 • Обучение – Изгражда се централна база данни от установени процеси, както и метод за обучаване на нова работна ръка, включително и новите мениджъри.
 • Командна верига – Установява се йерархия, според която се определят задълженията и комуникационната верига.
 • Осигуряване на качеството – Съставят се устойчиви стандарти за качество във франчайз обектите и се наемат експерти, които да провеждат системни проверки.
 • Комуникация – Установяват се ясни линии за комуникация между франчайз и “мастър франчайз” (главния бизнес обект или бизнес фигура).
 • Оперативни процеси – Трябва да се създадат и документират всички процеси – от обслужването, до продукцията и разрешаването на външни и вътрешни конфликти.

Франчайз договор и юридически аспекти: правните рамки и защита на марката

franchaiz-2 bg

Създаването на подробен договор за франчайзинг е от съществено значение, защото защитава интересите както на франчайзополучателя, така и на бранда.

Договорът трябва ясно да посочва правата и задълженията на всички страни, включително условията за използване на марката.

Маркетинг и подкрепа на франчайзите

В твой интерес е да полагаш проактивни усилия за успеха на обектите, които са част от от твоята франчайзинг мрежа. 

За целта много фирми подготвят внимателно обмислени маркетинг кампании, нови продукти, стратегии и инструменти за развитие. Те помагат да всеки франчайз, за да може да привлече повече клиенти и да увеличи продажбите си.

Анализ на потенциалните партньори и избор на най-добрите

От първостепенна важност е да оставиш своята марка в правилните ръце, особено когато преотстъпваш правото да се общува с твоите клиенти.

Изборът на франчайзополучатели е ключов за успеха на бранда, затова е важно да избереш предприемачи, които имат правилните умения и опит в дадената индустрия

Те трябва да бъдат не просто експерти, които да използват марката ти срещу заплащане, но и да разпознават себе си в ценностите на бизнеса ти.

Франчайзингът като предприемаческа възможност

За самите франчайзополучатели, това е възможност да изградят собствен бизнес с добавеното предимство, че не се нуждаят от разрастване на имидж, репутация и продукти. Съответно, рискът е значително по-нисък.

Така предприемачът може да се фокусира върху самия бизнес и ежедневния му успех, отключвайки все повече и повече от потенциала му.

Важно е да се има предвид, че франчайзингът не е ограничен само до физически обекти. Това означава, че многобройните онлайн предприемачи също могат да създадат франчайз уебсайт, в който да продават продукти или услуги както локално, така и на международно ниво.

Идентифициране на подходящи франчайз марки за инвестиция

Съществуват различни видове франчайзинг и всеки предоставя на страните различен хоризонт за развитие.

Ако ти трябват идеи за франчайзинг, можеш да откриеш много от тях в местен франчайзинг каталог. Добра практика е да идентифицираш успеваемостта на всяка мрежа от франчайзи под фирмите, от които се интересуваш и да определиш на какво се дължи техния успех (или неуспех).

Опитай се да откриеш бизнес, от който разбираш, за да можеш да приложиш уникалната си експертиза в амбициозна среда с висок потенциал.

Оценка на стартовия капитал и възвръщаемостта на инвестицията

Използвайки информацията, която ти е налична, подготви своя бизнес план за франчайз. Той има за цел да ти помогне в предвиждането на приходите, разходите и рисковете. 

Така ще можеш да направиш информирано предположение относно нужния стартов капитал и дали можеш да си го позволиш.

Преговори и подписване на франчайз договор и защита на интересите

С помощта на релевантните юридически лица, определи и гарантирай своите интереси и права. 

Важно е да се създадат коректни очаквани и условия, които са справедливи и за двете страни, относно:

 • Дължими такси;
 • Продължителност на договора;
 • Условия за подкрепа;
 • Условия за обучение;
 • Квоти за представяне;
 • И други релевантни за теб и франчайзодателя аспекти.

Подготовка и обучение

В зависимост от франчайзъра, вече може да съществуват обучителни процеси, но това не означава, че не можеш да ги преразгледаш и адаптираш спрямо условията на своя регион и служители. 

Франчайзодателят се е доверил на твоята експертиза и от теб зависи да обучиш своя персонал на ниво, което ще създаде предпоставки успех и удовлетворение от страна на екипа и клиентите.

Привличане на клиенти и осигуряване на растеж на бизнеса

Един франчайзополучател не може да разчита единствено на маркетинг услията на мастър франчайза. 

Създавай нови комбинации от продукти, нови маркетинг стратегии и интересни събития, които да привлекат нови клиенти и да привлекат вниманието на стари такива.

Управление на операциите и качеството

Едно от фундаменталните задължения на франчайзинг мениджъра е да следи и оптимизира процесите на обекта си, поддържайки високо качество и стандарти. Трябва да се изградят системи за контрол и управление на качеството, които гарантират постоянен висок стандарт.

Освен, че поддръжката на високи стандарти е здравословна бизнес практика, тя може да предотврати глоби, поставени от франчайзодаателя.

Стратегии за успех и увеличаване на доходите от франчайзинг

Като франчайзополучател, ти можеш да създаваш уникални нови идеи за увеличаването на доходите. 

Това могат да бъдат например създаване на нови продукти, услуги, оферти и дори нови системи за плащане като абонаменти, които предлагат някакъв вид стойност на клиентите ти. 

При добро представяне, (освен, че твоята печалба ще се увеличи), някои франчайзодатели разпределят допълнителни бонуси.

Често Задавани Въпроси

Какви са рисковете на франчайзинга?

Рисковете на франчайзинга включват недостатъчно обучение на франчайзополучателите, неясни условия в договора и възможността бизнесът да не е подходящ за новата територия.

Има ли потенциал при франчайзинг в България?

Да, особено в сектори като хранително-вкусовата индустрия, образованието и търговията на дребно. Чужди фирми търсят бизнес партньори в България и други европейски държави – примери за това са KFC, Starbucks, McDonalds и редица други.

Как да избера правилната територия за франчайз?

Проведни пазарно проучване в различни региони и прецени къде искането за дадените продукти или услуги е най-високо.

Мога ли да създам франчайз бизнес онлайн?

Да. На локално и интернационално ниво, някои бизнеси предлагат франчайз договори за онлайн предприемачи за продажба на онлайн услуги и продукти чрез сайт за продажби.