В основата на устойчивия бизнес растеж стои професионално разработената маркетингова стратегия. 

NEXT BASKET ти предлага комплексна услуга за разработване на маркетингова стратегия,  с помощта на която да привлечеш нови клиенти в интернет и да реализираш печалби от дейността си.

Какво е маркетингова стратегия?

Маркетинговата стратегия е план, базиран на анализ на различни елементи, свързани с дейността на организацията. В него се разписват основните цели, както и усилията и финансите, необходими за тяхното постигане.

Целите на стратегията за маркетинг са: 

  • Увеличаване на продажбите чрез привличане на нови клиенти и задържане на настоящите такива
  • Постигане на стабилно конкурентно предимство, съобразено с променящата се икономическа среда и нарастващото влияние на конкуренцията 

Маркетинг отделът на NEXT BASKET може да ти съдейства за разработката на следните основни маркетингови стратегии: 

  • Маркетингова стратегия за въвеждане на нов продукт – начертаване на план за действие от пускането на нов продукт на пазара до утвърждаването му сред потребителите и реализирането на печалби от продажбата му
  • Маркетингова стратегия за привличане на клиенти – насочена е към привличането на нови клиенти към бизнеса с цел растеж и повече продажби
  • Маркетингова стратегия за създаване на съдържание (Content Marketing Strategy) – фокусира се върху политиката в областта на SEO (оптимизация за търсачките за постигане на органични резултати) по отношение на темите в блога, съдържанието на сайта, външните публикации, продуктовите описания и т.н.

Освен за разработването на маркетингова стратегия на продукт NEXT BASKET може да ти предложи още и създаване на ценова стратегия за оптимално ценообразуване на стоките и услугите, които предлагаш. 

Ролята на стратегията в маркетинга

Нито един бизнес не може бъде създаден без бизнес стратегия. 

По същия начин маркетингът и рекламата не могат да бъдат успешни без ясен стратегически маркетингов план. 

Създаването на маркетингова стратегия на фирма има за цел да определи нейните цели и стъпките, които трябва да извърви в областта на рекламата и маркетинга. 

Какво включва една маркетинг стратегия

Списъкът с елементи на маркетинговата стратегия в контекста на организацията могат да варират, но в общия случай става дума за описаните по-долу.

Маркетингови канали и таргет аудитории

  • В зависимост от това до кои потребителски групи трябва да достигнат твоите продукти или услуги, твоят маркетинг план определя език на бранда, визия на бранда, платени реклами, промоции и кампании.
  • Определят се най-подходящите маркетингови канали за поставените цели – това могат да бъдат социалните мрежи, уеб сайтове, платформи и други канали, чрез които използваните реклами ще достигнат до целевите групи 

Потребителски фунии и потребителско поведение

Ключът към изграждането на ефективна маркетинг стратегия е потребителското поведение. 

Оттук идва и формирането на потребителска фуния (потребителска пътека), която показва основните стъпки, направени от потребителите в процеса на запознаване с продукта. 

При разработването на маркетинг стратегия се вземат предвид ключовите фактори и  добрите практики, които ще изведат бизнеса ти над нивото на конкурентите ти. 

Текстове, визии и послания

Аспекти като дизайн и копирайтинг също са неразделна част от маркетинг стратегията. 

В стратегията за твоя бизнес ще вземем предвид добрите тактики за успех, използвани в създаването на текстове и визии.

Те ще бъдат съобразени с целевите ти групи, за да можеш да отправиш точните послания в точния момент. 

Ангажираност и лоялност на потребителите

Маркетинг стратегиите си поставят една основна цел –  ангажираност на потребителите, както и формиране на лоялна потребителска база. 

Тук факторът комуникация с клиенти, било то при представяне на нови продукти или при рекламиране на налични такива в каталога ти, е с не по-малко важно значение.

Можеш да разчиташ на маркетинг отдела на NEXT BASKET, за да осигуриш видимост на твоя бранд в определена ниша или пазарен сегмент, която с времето да доведе до търсените ангажираност и лоялност.

Краткосрочен и дългосрочен маркетингов план 

При планиране на маркетинг стратегията на твоя бизнес ние можем да поставим както краткосрочни, така и дългосрочни цели за нейното постигане.

Кой от двата типа стратегии е приложим за бизнеса ти към текущия момент, зависи от конкретните цели на фирмата и факторите на външната среда. 

Разработване на маркетингова стратегия от NEXT BASKET

NEXT BASKET предлага на своите партньори професионални услуги по разработка на маркетингови стратегии спрямо конкретните нужди на Партньора. 

Ние можем да ти съдействаме както за цялостната разработка на стратегията, така и на всеки последващ етап от реализацията ѝ – за целта си служим с редица интелигентни инструменти за маркетинг автоматизации и обучен екип от експерти.

Често задавани въпроси

Има ли разлика между маркетингова и бизнес стратегия?

Да, има разлика. Бизнес стратегията е процесът на дългосрочно планиране на развитието на бизнеса чрез формулиране на посоката и целите. Маркетинг стратегията се отнася до формирането на план за увеличаване на продажбите и изграждане на конкурентно предимство по устойчив начин

Какво е маркетинг микс?

Маркетинговият микс се отнася до комбинацията от дейности и канали, използвани от даден бизнес с цел повлияване на решението на потребителите да закупят предлаганите продукти или услуги.

Влияе ли жизненият цикъл на продукта върху маркетинговата стратегия?

Да, всеки продукт, пуснат на пазара, преминава през процес, познат като жизнен цикъл на продукта – въвеждане, развитие, зрелост и упадък.

Всяка от тези фази на развитие на продукта влияе върху маркетинг стратегията, тъй като във всяка от фазите изисква различен маркетингов подход.

Маркетингова стратегия за устойчив растеж на бизнеса ти