Ако планираш да развиваш бизнес в областта на е-търговията, задължително трябва да регистрираш фирма (търговско дружество). 

За целта твоята фирма се нуждае от име.

Тъй като има много и различни варианти за име, логично е да си зададеш въпроса как да измислиш име за своята фирма. 

Кои са ключовите насоки за изпълнение на тази цел? Научи в следващите редове!

Името на фирмата е повече от някаква дума, изписана върху някакъв документ 

От това правило би следвало да се ръководи всеки собственик на бизнес, независимо от индустрията и сферата на дейност, в която планира да се развива. 

Името на търговско дружество е наименованието, с което съответното юридическо лице ще бъде вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията при депозиране на необходимата документация.

Но не само. 

Важно е да имаш предвид, че: 

 • Фирменото име е преди всичко собствен бранд – име на марка, чрез която осъществяваме дейността си;
 • Различните имена на фирми носят различни послания – те говорят за дейността, въплъщават мисията, визията и ценностите на своя създател. 

Анализ и подбор на име за фирма

За да бъде името на компанията уникално и да допринася за бъдещото развитие на бизнеса ти, имай предвид следните основни насоки:

 • Анализирай имената на фирмите със сходна на твоя бизнес дейност – така ще имаш представа кои имена НЕ са подходящи за теб. Използването на име, което е сходно с вече съществуващи такива, НЕ е за предпочитане, тъй като има риск бизнесът ти да бъде объркан с тях. 
 • НЕ включвай собствени имена във фирменото си наименование – обикновено се използват личното и фамилното име на собственика или комбинация от две или повече имена при съвместен бизнес. При разрастване на фирмата, промяна в собствеността и други съществени промени в обстоятелствата това би било съществен недостатък. Промяна в името на по-късен етап от развитието на бизнеса предполага преминаване през бюрократична процедура, усилия за налагане на новия бранд и други главоболия, които могат да бъдат избегнати.
 • Името НЕ трябва да е свързано с конкретен продукт или услуга или с набор от продукти/услуги, които ще предлагаш. Причината е, че компанията може да се разрасне, както и да настъпят редица промени, които да направят това име нерелевантно спрямо текущата ѝ дейност. 
 • Добре би било името на фирмата да започва с някоя от началните букви от азбуката – тъй като в различните портали и търсачки в интернет фирмите най-често се представят в азбучен ред, това повишава шанса на твоята да попадне сред първите в списъка. 

Още съвети за създаване на име на фирма, от които да се ръководиш: 

 • Започни с определяне на мисията, визията, целите и ценностите на твоята фирма – това означава да формулираш ясно кой си, защо си на пазара (отвъд чисто комерсиалните цели), какво искаш да постигнеш и къде искаш да бъдеш в близкото и по-далечното бъдеще.
 • Определи с няколко думи своята идея/дейност – можеш да включиш категория продукти или услуги, емоции, целева аудитория и каквото още ти дойде наум, което да бъде ценен източник на идеи за име на фирма.
 • Опитай се да назовеш какво точно те отличава от конкурентите ти на пазара – това може да се окаже идеалното име за твоя бранд. Дори и да не е така, по един или по друг начин ще участва в изграждането на бранд идентичността на твоята компания.
 • Името на фирмата може да бъде абревиатура и/или инициали – примери за успешни брандове с такъв тип имена са KFC (Kentucky Fried Chicken), IBM (International Business Machines ), HP (Hewlett-Packard) и други.
 • Популярна практика е имената на фирмите да представляват словосъчетания, включващи две или повече ключови думи, относими към бранда, например Storytelling (tell a story), Spotify (spot + identify), Netflix (Internet + flicks) и много други. 

Подбор и закупуване на подходящ домейн

Домейн (домейн име) е името, което потребителите изписват в адресната лента на своя браузър (уеб адрес), за да заредят определена уеб страница – в случая на твоя онлайн магазин. 

Домейнът е част от името на фирмата, затова е важно да прецениш с какви думи, изписвания в браузъра или при търсене в търсачките искаш да те откриват. 

Както при избора на име за твоя бизнес, при домейна също е важно името да е свободно – тоест никой друг да не го използва

Трябва да подходиш внимателно към избора на домейн име, тъй като то трябва да кореспондира с предмета на дейност и с идентичността на твоя бизнес като цяло. 

Ето няколко базови съвета, които ще ти помогнат при подбора на домейн име за твоя сайт

 • Домейнът трябва да бъде кратък, за да се запомня лесно от клиентите. 
 • Домейнът трябва да бъде лесен за изписване – в противен случай може често да се греши, което да се отрази неблагоприятно върху броя на посещенията в сайта.
 • Домейн името трябва да кореспондира с основните ключови думи, бранда ти и т.н. 

Локални и глобални фирмени брандове

При избора на име на фирма е важно да вземеш предвид и фактора къде ще продаваш, т.е. към кои пазари се фокусира бизнесът ти. 

Локални фирмени брандове

Когато продуктите или услугите ти ще са предназначени за местния пазар (напр. България), то името следва да е съобразено с потребителски търсения.

Респективно – регистрирането на фирма и търговска марка следва да са съобразени с местната нормативна уредба.

Глобални фирмени брандове

При условие че стоките или услугите ти са насочени към чужд пазар и в глобален аспект, името на бранда също следва да кореспондира с това условие.

Същото важи и за юридическата му регистрация – необходимо е да се направи проверка за свободно име на чуждестранна фирма, както и да се запознаеш със съответните нормативни изисквания. 

Регистриране на търговска марка

За да отличат и защитят своите продукти или услуги, слоган, име, лого, бранд и други елементи на бранд идентичността, търговците могат да регистрират собствена търговска марка. 

Еволюцията на фирмата в бранд

Има богато разнообразие от имена на фирми, но не са много тези, които успяват да се превърнат от просто юридическо име в бранд с имидж, който е разпознаваем и продава.

Фирменото име еволюира в бранд, когато стане разпознаваемо за широката аудитория, а неговите продукти и/или услуги се отличават ясно от тези на конкурентите му. 

Това е и голямата цел на всеки бизнес. Затова трябва добре да обмислиш имената, които ще избереш за своята фирма и домейн, и да работиш за тяхното утвърждаване.

Често задавани въпроси

Къде да проверя за свободни имена за фирма?

Търговски дружества с дублиращи се имена НЕ могат да бъдат регистрирани. Това означава, че за да впишеш фирмата си в Търговския регистър, ти е нужно свободно име на фирма.

Затова се налага да направиш проверка на името, което искаш да използваш. 

Проверка за свободно име на фирма в Търговски регистър може да бъде направена оттук.  Системата позволява да направиш проверка на фирма по име.

Как да направя избор на име на фирма?

За свое улеснение в търсенето на идеи за име на фирма можеш да използваш генератор на имена на фирми.

Макар че този тип инструменти са налични основно на английски език, можеш да ти послужат за вдъхновение. 

Има ли валидност домейн името?

Да, всяка година се плаща такса, която ти гарантира правата за неговата употреба.

Може ли екипът на NEXT BASKET да ми помогне при избора на име за моя бизнес?

Да, ако се налага, нашият екип ще ти помогне да избереш име на твоята компания, независимо дали става въпрос за онлайн магазин, бизнес с покупко-продажба на стоки и други.