NEXT BASKET ти предлага широка гама от търговски услуги, като търговски анализи, пазарни консултации, стратегии за промоции, реализиране на кампании и много други за успеха на твоя бизнес. 

Онлайн търговията започва с правилната стратегия

В основата на успешната онлайн търговия стои правилната стратегия. 

В NEXT BASKET ще ти предоставим търговски анализи и консултации, които ще ти бъдат от полза в изграждането на конкурентно предимство на пазара. 

Ние ти предлагаме правилните решения за маркетинг стратегия и бизнес планиране, с които да постигнеш успех в онлайн търговията. 

Бизнес логика и процеси, основани на добри практики 

Предоставяме ти решения, следващи бизнес логиката и процесите на твоя бизнес,  за да постигнеш максимална производителност и ефективност. 

Част от решенията ни включват: 

 • Стратегическо планиране и пазарни консултации по ниша, пазар, потребителски групи, конкуренция и други
 • Широк набор от автоматизации за оптимизиране на бизнес процесите
 • Интеграции с външни софтуерни приложения
 • Модули и инструменти в помощ на бизнеса

Избор на ниша и пазарно позициониране спрямо конкуренцията

За да се позиционираш успешно на пазара спрямо конкуренцията, NEXT BASKET ти предлага услугата Пазарен анализ. 

Това представлява пазарно проучване, което включва събиране на информация за индустрията, конкурентите и средата. 

В процеса се вземат предвид и външни фактори, които биха повлияли на бизнеса, като например клиенти (създаване на клиентски профил), конкуренти и други аспекти от ключово значение за успешното бизнес развитие. 

Анализ на конкуренцията

Анализът на конкуренцията е сред стратегическите дейности на всеки бизнес.

Екипът на NEXT BASKET ти помага в процеса със следните дейности:

 • Установяваме силните и слабите страни на конкурентите на твоя бизнес
 • Сравняваме продуктите и услугите и техните цени
 • Анализираме маркетинг способите и рекламите на конкурентите ти
 • Проследяваме класиранията на конкурентни сайтове в търсачките и др.

Ако имаш нужда от бизнес консултант и съвети за малък бизнес, не се колебай да се обърнеш към нашия екип от експерти. 

Стойностно предложение на бизнеса

Стойностно предложение (value proposition) е обещанието за стойност, което твоят бизнес ще предложи на своите клиенти срещу съответното заплащане. 

Това предложение се отнася до:

 • Ползите за потребителите
 • Проблемите, които твоите продукти и услуги решават
 • Измерението на техните ползи
 • Причините клиентите да изберат точно твоите продукти и услуги

Стойностното предложение на бизнеса е важна част от всяка пазарна стратегия. 

В NEXT BASKET ще ти съдействаме по отношение на провеждането на пазарни анализи, маркетинг консултации и изготвяне на стратегии, за да може бизнесът ти да формира своето стойностно предложение успешно. 

Език и комуникация на търговската марка

Утвърждаването на език и комуникация на търговската марка е проявление на висш мениджмънт в развитието на бизнес, независимо дали става дума за вътрешна, или за външна търговия. 

Колебаеш се кой е точният подход към езика и комуникацията на търговската марка? 

Маркетинг експертите на NEXT BASKET са насреща, за да ти съдействат при очертаването на тези важни аспекти от развитието на търговската марка и по-специално на използвания език и стил на комуникация.  

Стратегии за ценообразуване

NEXT BASKET ще ти предложи консултантски услуги в областта на ценообразуването и ценовата политика.

В определени случаи цените следва да са по-високи от пазарните, в други – по-ниски, но това е преценка, която е резултат от сериозен анализ и планиране. 

Ние ще намерим баланса между пазара и твоя интерес въз основа на детайлни пазарни изследвания, за да имаш спокойствието и сигурността, че прилагаш оптималната ценова политика. 

Предлагаме ти също и инвестиционни консултации, с които планираме финансови аспекти като капитал, бюджетиране и потенциален риск. 

Създаване на търговска стратегия

Търговският отдел на NEXT BASKET ще ти съдейства за изготвянето на търговска стратегия за привличане на нови и задържане на настоящи клиенти. 

Търговската стратегия, разработвана от екипа на NEXT BASKET, се реализира в четири основни направления: 

 • Продукти 
 • Цени
 • Дистрибуция 
 • Комуникация 

Стратегия за съдържание

Можем да изготвим за нуждите на твоя бизнес маркетинг стратегия за създаване на система за управление на съдържанието (Content Management Strategy – CMS).

CMS има ключова роля за провежданата политика във връзка със SEO оптимизацията на съдържанието – продуктови описания, блог, външни медии и други. 

Регистриране на търговска марка

Като Партньор на NEXT BASKET можеш да ни възложиш да регистрираме търговска марка, свързана с бизнеса ти. 

След успешната регистрация придобиваш изключителни права върху марката и по-конкретно:  

 • Можеш да я поставяш върху стоките си и да ги предлагаш на пазара. 
 • Можеш да се разпореждаш с марката, като я прехвърляш или като разрешаваш на трети лица да я използват.
 • Можеш да забраняваш на други лица да използват идентичен или сходен на твоята марка знак.

Често Задавани Въпроси

Имам ли нужда от търговски и пазарни консултации за бизнеса си?

Да, особено ако не си специалист в тази област, но искаш да вземеш най-точните решения за твоето бизнес развитие, този тип услуги от NEXT BASKET биха ти били от полза.

Платени ли са търговските и пазарните консултации, предлагани от NEXT BASKET?

Да, този вид консултации се заплащат допълнително. Ако искаш да получиш конкретна оферта за услугата, която те интересува, свържи се с екипа ни.