NEXT BASKET може да създаде бранд бук (Brand book) за твоя бизнес. Това е стандартизирана визия на твоя бранд, създадена с цел професионалното му представяне във всички комуникационни канали.  

Утвърждаването на нов бранд е процес, който продължава дълго след като създадеш онлайн магазин, дизайн и фирмено лого. 

Утвърждаването на идентичността на бизнеса става посредством уеднаквяването на множество елементи: 

 • Фирмена марка 
 • Графични елементи 
 • Типография (шрифтове)
 • Цветови модели
 • Стандарти за бизнес комуникация
 • Слоган и други.

Тези структурни компоненти следва да бъдат обединени в брандбук (книга на бранда), който  да ти служи като наръчник за бранд дизайн, комуникация и цялостно присъствие. 

Цялостна визия за имидж и разпознаваемост на бизнеса

За да бъде успешен, твоят бранд следва да има цялостна визия за своя имидж, което ще доведе до по-добрата му разпознаваемост в бъдеще. 

Брандбукът и придържането към установените в него правила ще ти помогне да изградиш силна и цялостна визия и да постигнеш разпознаваемост на своя бизнес в условията на конкурентен пазар. 

С правилния бранд бук дизайн ще увеличиш доверието на клиентите към твоя бранд, демонстрирайки професионализъм. 

Бранд букът има значение също и за подсигуряване на последователност в реализирането на ефективен брандинг за бизнеса ти. 

Какво е бранд бук и какви елементи включва? 

Брандбукът, или книгата на бранда (от англ. Brand book), е съвкупност от правила, които отделните брандове разработват, за да уеднаквят своята визия пред потребителските групи. 

Това е вид дизайнерски продукт, който цели унифициране и стандартизиране на бранд идентичността по отношение на следните елементи:

 • Варианти на лого – логото следва да е видимо в печатни рекламни материали и други рекламни кампании с определен размер и разположение, което се разписва и в брандбука.
 • Цветове – бранд книгата задава точните цветове, с които ще се асоциира твоят бранд в различните комуникационни канали и инструменти за реклама – визитки, флаери, брошури, е-магазин, социални мрежи и т.н.
 • Шрифтове – дизайнерската книга регулира и този важен елемент от бранд идентичността, който влияе върху начина, по който клиентите асоциират бранда. 

Стъпки в процеса по изработка на бранд книга

Разработването на бранд бук преминава през няколко основни стъпки: 

 • Стъпка 1: Определяне на основните елементи на марката – лого, набор от цветове, шрифтове, стил на изображенията и други.
 • Стъпка 2: Инструкции за употреба на лого и графични материали – определя се кога, къде и какви варианти на логото ще се използват в твоите рекламни кампании, както и начина, по който ще се брандират изображения, предмети, дрехи и други.
 • Стъпка 3: Инструкции за използване на цветови палитри – определя се кога и как ще се използват различните цветове, предварително установени като част от бранд визията на твоята марка. 
 • Стъпка 4: Инструкции за приложение на шрифтове – набор от шрифтове, които ще се използват в текстове с различно предназначение (имейли, писма, брошури и т.н.). 
 • Стъпка 5: Примери за приложение – много добър подход е в бранд бука да се дадат и конкретни примери за приложение на различните елементи на марката, следвайки вече определените правила – например как би изглеждало логото при изработка на банери, брандиране на изображения и други. 

Използване на бранд бук в маркетинг стратегията

Създаването на маркетинг стратегия и последващата ѝ реализация често се извършва от трети страни, чиято а задача е да популяризират бранда ти.

За да създадат подходящите рекламни материали, те трябва да познават бранда и всички структурни и визуални елементи, които формират бранд идентичността.

В този случай ролята на бранд бука има определящо значение, тъй като ще гарантира, че рекламните материали отговарят на следните условия: 

 • Изработени са съобразно бранд дизайна ти.
 • Цветовете, шрифтовете и другите дизайнерски елементи са използвани последователно и затвърждават твоя авторитет.
 • Всички елементи са употребени по начин, който кореспондира с цялостната концепция на бранда. 

Независимо кой ще популяризира твоя бранд и кои канали ще използва за целта, бранд букът е част от документацията, която следва да представиш на изпълнителя. 

Брандиране, идентичност и бизнес резултати

Когато става дума за бизнес развитие, понятията брандиране, идентичност и бизнес резултати вървят ръка за ръка. 

 • Брандиране е процесът по създаване на уникална идентичност на марката, която води до успешното ѝ утвърждаване и разпознаваемост от потребителите. Той включва лога, цветове, изображения, шрифтове, стил на говорене и много други специфични елементи, които заедно формират бранда.
 • Идентичност – цялостното възприятие на бранда от страна на другите бизнеси и потребителите. За бранд идентичността не са важни само визуалните елементи, а ценностите, мисията и бизнес културата, намиращи израз в различните визии.

Бизнес резултати – добрият брандинг и създаването на уникална и разпознаваема бранд визия водят до формиране на лоялна клиентска база. Това води до повишаване на стойността на продуктите, по-голямо доверие и много повече продажби.

Често задавани въпроси

Какво е бранд бук (Brand book)?

Това е вид дизайнерски продукт, с който се цели унифициране и стандартизиране на бранд идентичността на бизнеса по отношение на цялостната му визия (цветове, шрифтове и т.н.). 

Посредством бранд бука се постига уеднаквяване на всички елементи, асоциирани с бранда – онлайн магазин, уеб сайт, имейли, статии, рекламни материали и т.н. 

Имам малък бизнес – необходим ли ми е бранд бук?

Независимо колко голям е бизнесът ти, формирането на бранд идентичност изисква наличието на брандбук. Можеш да го използваш като наръчник за себе си, който да ти помага да развиваш бизнеса, можеш да го използваш за представяне на компанията си пред партньори, пред изпълнители на различни рекламни кампании и т.н. 

Колко струва създаване на бранд бук от NEXT BASKET?

За да ти предложим конкретна цена, заяви услугата създаване на бранд бук, като се свържеш с екипа ни.