SaaS платформите предлагат софтуер като услуга – модел, вдъхновил редица електронни магазини, с който се дава цялостно решение за изграждане, управление и разширяване на бизнес в интернет.

Тази статия разглежда какво е и как работи SaaS решението в електронната търговия. В нея ще разбереш какви са различните видове партньорства на такива платформи, по какъв начин се разпределят задълженията и отговорностите и кои са най-известните примери.

Какво е SaaS и как се предлага софтуерът като услуга

SaaS (англ. са-ас; Software as a Service; бълг. софтуер като услуга) е модел, при който софтуерът се предоставя на интернет платформа, вместо да бъде инсталиран локално на компютър. 

Така се улеснява достъпът до услугата от разстояние, а поддръжката и актуализирането се извършват без дори потребителите да усетят. От страна на потребителя софтуерът може да се ползва без нуждата от закупуване и поддържане на специфичен хардуер.

Най-често една SaaS платформа разчита за съхранение на ресурси, данни и друга информация за потребителите на облачна архитектура (англ. cloud; клауд). В този случай същинският софтуер се намира в сървърите на компанията, предоставяща услугата. 

Сървърната защита на облачните пространства е стабилна, в голяма част от случаите предпазвайки нужните данни дори при тежки, целенасочени атаки. В случая на NEXT BASKET се ползват сигурни доставчици на облачно пространство като Google.

Освен повишено ниво на защита, употребата на облак вместо локални сървъри постига няколко неща:

 • Намалява се шансът за технически неизправности, защото потребителите единствено трябва да влязат в профила си, без да се налага да работят със сървърни и други видове настройки.
 • Лесно се интегрират други системи и интернет услуги, които потребителите може да искат да ползват.
 • Скалирането при бизнес развитие не изисква значителна допълнителна инвестиция.

При употреба на платформа за софтуер като услуга за електронна търговия възможност за добри бизнес резултати има, но гаранция няма. Това зависи предимно от ефективността на ползване на платформата от всеки потребител. 

Естеството на SaaS платформите е да подкрепят различни бизнес модели и стратегии, допринасяйки за по-удобно управление на ресурсите и повишаване на продажбите.

Принцип на използване на SaaS платформите за сайтове

Изборът на SaaS платформа за онлайн магазин изисква избистрянето на конкретните бизнес нужди и цели, за да е ясно кои проблеми се решават чрез употребата на такава услуга.

От правна гледна точка електронен магазин, занимаващ се с продажби на стоки в България, трябва да вземе предвид законите, регулациите, както и валутните и данъчните изисквания като данък печалба.

За да бъде преживяването на потребителите гладко и приятно, оптимизацията на сайта на всички нива също не бива да се пренебрегва – включително скорост, дизайн (вкл. теми за сайт и уеб дизайн), функционалности, SEO и интеграции с допълнителни услуги.

Други системи и услуги като CRM (англ. Customer Relationship Management; бълг. управление на взаимоотношенията с клиентите), опции за наложен платеж, други платежни методи  и социални медии лесно могат да се интегрират. Без особени усилия се вграждат и системи за управление на склада и доставка, които са важни за онлайн търговията, боравеща с физически продукти, тъй като при тях има допълнителни изисквания като организиране на инвентара.

Така остават единствено анализът и измерването на резултатите. Повечето платформи за SaaS идват с аналитични инструменти, но при желание има варианти за свързване с вече използвани алтернативи.

За цялостния пакет от услуги и функционалности зависи какъв план ще избереш при закупуване на услугата. Абонаментният модел на ценообразуване на SaaS доставчиците, където клиентите плащат месечно или годишно такса за достъп до платформата, е наместо лиценз за софтуера, правейки началната инвестиция значително по-ниска.

При работа с NEXT BASKET например можеш да избереш по всяко време каквито функционалности и услуги желаеш да ползваш за изграждане на онлайн магазина си. Така месец за месец плащаш единствено за това, от което всъщност се нуждаеш.

Видове партньорства и избор между тях

Партньорските програми стандартно се свързват със сключване на вид съдружие с трети лица, съгласили се да промотират твоите стоки или софтуер. Ти печелиш, като те ти водят нови клиенти, а те печелят, като ти им плащаш за всеки нов клиент.

Срещат се различни видове SaaS партньорства, които могат да бъдат обобщени в следните категории: агентски, дистрибуторски, реферални, филиални и интеграционни. Тези критерии са ориентировъчни, но служат като начална основа, от която да започнеш при избирането на най-подходящото партньорство за теб.

За целта трябва да вземеш предвид фактори като целите ти, размера на магазина, времето, което се очаква да вложиш, парите, които можеш да инвестираш и т.н.

Ето и какво представляват видовете партньорства накратко:

 • Агентските или брокерските партньорства са полезни, когато целиш да създадеш трайни и силни връзки с потенциални клиенти, рекламирайки услугите си на онези, които има шанс да ги закупят.
 • Дистрибуторските (англ. reseller) партньорства позволяват на един SaaS доставчик да продава продуктите и услугите на друг. Това е начин за достигане на по-широка публика посредством авторитетни канали.
 • Рефералните (англ. referral; бълг. препратка) партньорства са ориентирани към препращане на клиенти от един доставчик на друг. Бизнесите, целящи увеличаване обема на продажбите и разширяване на клиентската база, биха могли да извлекат най-много от подобен тип партньорство.
 • Филиалните (англ. affiliate; афилиейт) партньорства изискват сдружаването със собственици на уеб сайтове, опитни или нови блогъри и създатели на съдържание (англ. content creators). Разликата между филиалните и рефералните партньорства е, че първите обхващат по-широк спектър хора, докато вторите са по-ориентирани 
 • Интеграционните партньорства разчитат на други бизнеси да интегрират твоя продукт с техните. Това е начинът, по който се правят интеграции с различните платформи за разширяване на функционалностите и удобствата при настройката на собствен онлайн магазин.

Има и по-широки стратегически партньорства, които преливат в зависимост от договорката между бизнесите. Те обединяват усилията на двама или повече доставчици за постигане на общи цели като например разработване на нови продукти, достигане на нови пазари или споделяне на ресурси и знания.

Следвайки посочените критерии и уповавайки се на допълнителни такива, процесът по избор на партньорство трябва да се основава на анализ на пазара и конкуренцията. Управлението и поддържането на партньорски отношения отнема внимание, усилия и ресурси. Ефективното управление, на свой ред, води до развиване на здрави сътруднически отношения.

Разпределение на задължения и отговорности в SaaS услугите

SLA (англ. Service Level Agreement; бълг. Споразумение за ниво на обслужване) е начинът, по който се разпределят задълженията и отговорностите в SaaS услугите и много B2B отношения.

Това е официално споразумение за конкретните услуги и качеството на тези услуги, които доставчикът се задължава да предоставя на клиента. За онлайн търговия създаването на SLA помага да се постави референтна точка и стандарт за оценка на предлаганите услуги.

Обикновено в тази група се включват следните аспекти: 

 • Описание на услугите. Тук се изброяват конкретните услуги, които ще бъдат предоставени; например сървърно пространство, трафик, поддръжка и др.
 • Метрики за поверителност. Това са фактори като време за отговор, скорост на платформата, надеждност и други технически характеристики.
 • Ниво на обслужване. Определя конкретните нива на обслужване, които трябва да бъдат спазвани; например 99.9% гарантирано време за работа (англ. uptime).
 • Процедури и отговорности. Описват как и кога ще се извършват услугите, както и отговорностите на всяка страна.
 • Поддръжка и подпомагане. Детайли, които се отнасят до техническата поддръжка като работни часове, времето за реакция при инциденти и др.
 • Санкции и компенсации. Определят компенсациите и наказателната стойност при недобросъвестност и при нарушение на споразумението.
 • Условия за преразглеждане и прекратяване. Този раздел уточнява при какви условия следва да се правят промени или да се прекъсне споразумението.

Със сключване на SLA се гарантира, че клиентите знаят какво могат да очакват от услугата и какви са отговорностите на доставчика.

Отговорностите на клиента също биват упоменати. Те обикновено включват управление на потребителските данни съответно правилата за сигурност и поверителност насред други аспекти, свързани с управлението на системата.

Както може да се предположи, за създаване на трайни отношения и поддържането на рентабилна оперативна дейност е важно да се спазват отговорностите и задълженията и от двете страни.

В случай на несъответствие между уговореното и издействаното като услуги се следват описаните в SLA процедури за уреждане на спорове и решаване на проблеми

Ако знаеш, че текущият ти платформен доставчик спазва своята част от споразумението, не се налага да предприемаш действия по разтрогването на договорката. Обаче, ако не намираш за удовлетворителни текущите му услуги, винаги е по-добре да разговаряш с него и да видиш дали има какво да се подобри, преди да търсиш нова платформа за миграция на сайта или онлайн магазина.

Най-популярните SaaS решения в световен мащаб

Някои SaaS решения, познати из целия свят, са: 

 • Google Workspace. Комплект от безплатни инструменти, включително Gmail, Google Docs, Google Sheets и други.
 • Microsoft Office 365. Облачна версия на най-известните офис приложения някога – Microsoft Outlook, Word, Excel и PowerPoint.
 • Salesforce. Един от лидерите в областта на CRM. Предлага обширен набор от инструменти за управление на продажбите, маркетинга и обслужването на клиенти.
 • Slack. Платформа за общуване в екип, който улеснява сътрудничеството и комуникацията между служителите.
 • Zoom. Решение за конферентни разговори с видео, широко използвано за бизнес срещи и виртуално общуване.

Остава един въпрос: “Защо тези платформи са толкова успели?

Те знаят какво целят, какво предлагат, на кого го предлагат и какво могат да си позволят да изгубят, докато достигнат до целта си. Освен това се възползват от промените в света и пазара.

Например Zoom и Slack набраха текущата си популярност едва след като световният модел на работа от офис трябваше да се промени на такъв от вкъщи, за да се вземат предпазни мерки за здравето на служителите. По подобен начин Microsoft и Salesforce се възползваха да разширят пазарния си дял и да станат предпочитания избор на огромно количество корпорации.

От друга страна Google следва различна стратегия. В репертоара му се виждат единствено безплатни приложения, но въпреки това се правят огромни количества пари. Гугъл има сериозно конкурентно предимство и то е, че благодарение на търсачката си има достъп до информация, която не е широко достъпна и за други компании с подобни услуги. 

Така може да разпределя ресурсите си към безплатни услуги, за да обвърже всичко в една екосистема, която става труднозаменима. Хората виждат ефективността на такъв подход и когато си направят сметка, им излиза по-изгодно да закупят корпоративните пакети, които придават допълнителни краски към вече цветущите възможности, идващи с безплатните инструменти на Гугъл.

В допълнение на невероятните условия за работа с тях тези платформи предлагат и собствено мобилно онлайн магазин приложение или няколко такива в зависимост от набора от услуги

За един магазин и неговото развитие в днешно време мобилното приложение е най-бързият достъп до личното пространство на клиента. За клиента е удобно да ползва услугата, а за магазина става по-лесно да извършва рекламна дейност и да събира полезна информация за поведението на клиента, за да му прави по-лични препоръки на стоки.

Всеки магазин в онлайн пространството заслужава възможност за успех. За да избереш подходящото SaaS решение според нуждите и целите си, трябва да вземеш предвид фактори като мащабируемост, съвместимост, сигурност и цена.

Ако работиш с NEXT BASKET, имаш всичко това и повече. Бидейки първия доставчик на платформа за онлайн магазини в света със стотици функционалности и услуги, собствено мобилно приложение и няколко звена на дейност за пълно покриване на всички бизнес нужди, ние сме убедени в способността си да помогнем на всяко предприятие да достигне и надмине целите си в електронната търговия. 

За да научиш повече, е достатъчно да изпратиш запитване с подробности относно своя бизнес и ние ще ти помогнем да избереш подходящия план спрямо ресурсите и нуждите ти.

Често Задавани Въпроси

Какво означава SaaS в контекста на електронната търговия?

Това е модел, при който софтуерът за управление на онлайн магазин е предоставен като услуга чрез интернет.

Има ли скрити такси при ползване на SaaS платформа?

В някои случаи може да има допълнителни такси функционалности, интеграции или поддръжка. Те трябва да се изяснят с доставчика, за да не се допусне разминаване между очаквания и реалния бюджет.

Как мога да интегрирам моя текущ магазин със SaaS платформа?

Обикновено това става чрез съвместна работа с доставчика на платформата, за да се планира правилна миграция на продукти, данни и функционалности.

Какви са недостатъците при използването на SaaS платформа за онлайн търговия?

Някои платформи са ограничени в нивото на персонализацията, понякога изпитват проблеми със сигурността и може да зависят от външен доставчик. Платформата на NEXT BASKET е създадена с най-новите технологии и работи с едни от най-сигурните доставчици в света – съответно тези недостатъци са изцяло премахнати.