Поставянето и поддържането на цели в Google Analytics е един от ключовите процеси в управлението на собствен онлайн магазин. Чрез тези данни и анализи можеш да измериш ефективността на стратегията си и маркетинговия успех на своя бизнес.

Типовете цели в Google Analytics се подбират според конкретните нужди на електронния магазин. Можеш да зададеш множество цели за следене едновременно на различни аспекти от твоята електронна търговия.

За да си сигурен, че настройката и конфигурациите са ти правилни, сме подготвили обяснение на процеса стъпка по стъпка. Накрая ще ти разясним как да извършваш подробно проследяване и анализ на целите си. Да започваме!

Какво представляват целите в Google Analytics и как работят?

Целите в Google Analytics представляват дефинирани действия, определящи поведението на потребителите на онлайн магазина, които искаш да бъдат изпълнени за постигането на конверсии, повишаване на ангажираност и пр. 

Можеш да зададеш персонализирани цели в профила си за Google анализ, които ще следят дали клиентите ти изпълняват желаните от теб действия, когато се регистрират, попълват формуляри, правят покупки и т.н. Така използваш лесен начин за проследяване на ефективността на текущата си стратегия и маркетинговите фунии за конверсия.

С Google Analytics можеш да използваш набор от методи за вписване на целите, включително проследяване на съответния брой страници по време на една сесия, които потребителят е посетил, задействаните събития, времетраенето на сесията и др. Чрез събирането на данни за поведението на потребителите научаваш кои канали привличат повече вниманието и на кои елементи да наблегнеш за по-добри резултати.

Всички типове цели работят като филтри, които проследяват и измерват потребителските действия и конверсиите спрямо зададените критерии. Настроените цели в Google Analytics се измерват и предоставят информация за ефективността на текущата стратегия в отчетите на платформата ти за електронна търговия.

Типове цели в Google Analytics

Както при Google Ads задаваш определени критерии за промотиране на реклами, в Google Analytics използването на специфични типове цели ти дава възможност за по-точни и подробни отчети относно конкретни аспекти на бизнеса ти. 

Категоризацията по типове цели прави по-лесно проследяването на вече съществуващите елементи, както и на нови такива от маркетинговите кампании, които провеждаш. Преди да започнеш да експериментираш с различните типове цели, препоръчваме да избереш само онези, подходящи за бизнеса ти.

Типовете цели в Google Analytics се разделят на няколко вида: дестинация, продължителност на сесията, брой посетени страници, събитие и персонализирана цел. Нека направим оглед на всеки тип.

Дестинация (Destination Goal) 

Осъществяването на целта Дестинация става, когато потребителят достигне определена страница (дестинация; място) в уебсайта. 

Конкретната цел е да се измери нивото на достигане до страници, идентифицирани като начало или край на определен етап от конверсията. Такива са например страниците като “Благодарим Ви за покупката!” или “Регистрацията е завършена” и т.н. 

При настройката се задава URL адресът на страницата, към която желаеш да достигнат потребителите. Оттам Google Analytics поема рула за проследяване на пътя на посетителите и ефективността на текущата сайтова структура и маркетингова фуния.

Продължителност на сесията (Duration Goal)

Тази цел се постига, когато потребителят прекара определено време на дадена страница или в уебсайта като цяло

Тя е полезна за измерване на качеството на съдържанието в един онлайн магазин и как потребителите си взаимодействат с него. Някои магазини я използват за създаване на възможности за подобряване потребителското преживяване. Например за появата на изскачащ прозорец, който казва на потребителя, че може да получи помощ по чат,  ако не е сигурен кой продукт да избере.

За настройката се задава минималното време, което потребителите трябва да са прекарали на сайта, преди да се отметне целта. Понякога тази цел може да се обвърже по естествен път и с други цели, като например събития.

Брой посетени страници (Pages/Screens per session Goal)

Тази цел се достига, когато за времето на една сесия потребителят посети определен брой страници или екрани (1 екран = мястото от екрана на устройството, което страницата заема; пр. 4 екрана = 1 екран, щом страницата се отвори + 3 екрана скролване на същата страница). 

Основната стойност на броя посетени страници служи за измерване на ангажираността със съдържанието. Колкото по-дълбоко навлизат потребителите из твоя електронен магазин, скролвайки през много екрани и отваряйки множество страници, толкова по-голяма е ангажираността им.

Задай минималния брой страници или екрани, за да се счита за постигната целта, и настройката е готова. Разбира се, преди това не забравяй да настроиш продължителността на една сесия, за да са правилни измерените стойности.

Събитие (Event Goal) 

Събитието е действие, което потребителят трябва да извърши, за да постигне събитийната цел; например да натисне бутон, да изпрати формуляр или да гледа видео.

Чрез цел Събитие можеш да измериш действията, които не водят до пренасочване към нова страница. Все пак потребителите, които само разглеждат продукти и не предприемат действия за закупуването им, не водят до конверсии в клиенти.

Настройването на събитието става със специален код или чрез Google Tag Manager. Подробно разглеждаме как това се случва в един от следващите раздели.

Персонализирана цел (Custom Goal)

Тази цел ти дава пълна свобода да зададеш каквито цели желаеш и да изпробваш нови методи за оптимизация на своя онлайн магазин. 

Персонализираните цели позволяват употребата на различни параметри от вече споменатите по-горе и тъй като сам избираш как да ги настроиш от нулата, можеш да ги обвържеш с бизнеса си точно както желаеш. 

Стандартните цели са достатъчни за някои параметри, но ако търсиш гъвкавост, най-добре използвай персонализирани или интелигентни цели.

Интелигентни цели (Smart Goals)

Така наречените SMART (англ. смарт; умни, интелигентни) цели се определят според нуждите на предприятието и служат за автоматизиране на поставянето и отмятането на цели в Google Analytics. 

Като принципи са базирани на система, приложима извън тази сфера, но ние ще разгледаме как се използват при изграждането на ефикасна маркетингова стратегия.

Интелигентните цели следват популярната SMART структура:

 • S – specific – точни. Целите не бива да са общи, а много конкретни и точно определени. Дефинирай своите цели в цифри или парична стойност. Вместо да кажеш, че гониш повече продажби, можеш да кажеш, че гониш 15% повече продажби или 10 000 лв/месец повече продажби.
 • M – measurable – измерими. Опитай се да разбереш дали можеш да измериш целта си. Ако увеличение в трафика е целта ти, значи можеш да го измериш в цифри, а оттам можеш и да си точен в поставянето на цел. Избягвай да си поставяш абстрактни цели като “електронният ми магазин да е по-успешен”, а си постави ясни, измерими цели, които, щом постигнеш, ще можеш да наречеш успех и постижение.
 • A – attainable – постижими. Цели се към обозримото в контекста на своя собствен магазин. Някои онлайн магазини генерират милиони и това е основание да си поставят цели като “5 млн. лв за 3 месеца”, но за един по-скромен бизнес в повечето случаи това не е постижима цел, колкото например “1 млн. лв за 2 години”. Хубаво е да си поставяме високи цели, но е важно те да са съобразени с това, което знаем, че можем да постигнем.
 • R – relevant – значими. Не всяка цел е значима за твоя бизнес. Уебсайтовете печелят от по-висок трафик; мобилните приложения – от повече сваляния. Няма смисъл да се целиш там, където бизнесът ти не се фокусира. Щом оперираш в дадена ниша, най-значими са целите в нея.
 • T – time-bound – времево съобразени. С други думи – не си поставяй цел от днес за утре, ако нямаш ресурсите да я постигнеш за толкова кратко. Щади себе си, като си задаваш значими, ясни и обозрими цели, постижими в определен период от време, съобразен с твоите собствени възможности и с тези на екипа ти.

Интелигентните цели на Google Analytics, наричани Smart Goals, ти позволяват да се възползваш от разширен набор от настройки и конфигурации за своите цели. 

Те използват алгоритъм за машинно обучение, като анализират автоматично информация като брой посещения, продължителност на сесията и др., за да съберат по-индивидуализирана информация относно потребителите и да ти предоставят повече видимост върху възможностите за конверсия. 

Веднъж щом ги активираш, единствено ще е нужно да добавяш каквито цели те вълнуват в дадения момент и те сами ще се следят и изпълват.

Как да настроим и конфигурираме цели – стъпка по стъпка

След като вече си в час с целите, които можеш да задаваш в Google Analytics, следващата стъпка е да ги настроиш

Настройка и конфигурация на стандартни цели

Създаването на първата ти цел в Google Analytics е само на няколко клика разстояние. Конфигурацията е още по-лесна, веднъж щом всичките настройки са правилно зададени.

Процесът винаги започва със създаване на акаунт за Google Analytics и Google Tag Manager.

Google Tag Manager е системата на Гугъл, която събира данните от уебсайта ти и ги праща към платформи като Google Analytics. С нея можеш да добавяш и променяш тагове, без да се налага ръчно да вписваш код, когато искаш да проследиш дейности с Гугъл Аналитики, които вече например са с различен URL адрес.

След като имаш тези два акаунта, можеш да преминеш към стъпките, описани по-долу.

Свързване на Google Tag Manager с Google Analytics

 • От началното табло в GTM отиди на Add a New Tag.
 • Въведи името на тага (пр. Google Analytics) в полето най-отгоре.
 • Кликни на Tag Configuration и избери Google Analytics – Universal Analytics.
 • Сега можеш да въведеш какви данни да събираш. Избери Track Type според предпочитанията си.
 • Под Google Analytics Settings избери New Variable.
 • Ще се отвори нов прозорец, който ще изисква да се въведе Tracking ID на профила ти в Google Analytics 4. Тази информация се намира в твоя Гугъл Аналитики административен панел (назъбеното колело) под менютата Property > Data Streams. Кликни на съответния дата поток и избери Configure tag settings – оттам копирай ID номера, започваш с “G-” или “AW-”.
 • На същото меню, където избра Tag Configuration, се насочи към долната секция Triggering и кликни на бутона.
 • Ще се отвори страницата, изискваща да избереш обхват на анализа – Choose a trigger. Кликни на All pages за събиране на данни от всичките страници в уебсайта ти.
 • Не забравяй да запазиш промените, като натиснеш Save.

Свързване на Google Search Console към Google Analytics

Тази стъпка не е задължителна, но силно я препоръчваме, ако искаш да извлечеш максимума от маркетинговите инструменти на Гугъл. 

С конзолата за търсене на Гугъл можеш да разбереш кога търсачката анализира сайта ти, какво е search crawl нивото на засичане на сайта ти посредством ключови думи, какви вътрешни и външни страници са свързани към сайта ти, както кой подред е сайтът ти в различните търсения по ключови думи.

Свързването става от Admin > Property Settings > Adjust search console > Add > Add a site to Search Console > Въвеждаш сайта си > Натискаш Add >. 

Готово!

Създаване на цели в Google Analytics

Ето как става настройката и конфигурацията на стандартни цели в Google Analytics:

 • Влез в профила си. Отвори Google Analytics и избери съответния профил и уебсайт, за който искаш да настроиш целите.
 • Отвори административния раздел. В горния десен ъгъл на екрана се намира икона със зъбато колело – кликни върху нея.
 • Създай цел. След като натиснеш на раздела Goals, ще се отвори платното за цели, откъдето можеш да кликнеш на червения бутон +New Goal.
 • Избери целевия тип. Вече знаеш за типовете цели, така че остава да подбереш тази, която желаеш да проследиш.
 • Въведи стойностите. Конфигурацията започва с въвеждането на началната стойност и продължава с периодични промени, съобразени с данните, които събираш, анализираш и търсиш.
 • Запази целта. Щом натиснеш на Save, ще се върнеш към страницата с червения бутон. Оттам ще видиш, че целта е добавена и че можеш да я включваш и изключваш от Recording колоната вдясно.

Условия за настройка и конфигурация на Smart Goals

За да можеш да активираш Smart Goals в своя Google Analytics профил, трябва да:

 • Свържеш своите Google Analytics и Google Ads профили;
 • Имаш 500 Analytics сесии от Google Ads кликвания в период от 30 дни;
 • Имаш максимум 10 милиона сесии за 30 дни;
 • Активираш Data Sharing (споделяне на данни) между Гугъл Аналитики и другите Гугъл продукти и услуги от Account Settings в Google Analytics.

Веднъж щом отговаряш на изисквания за употребата на Интелигентни цели, можеш да ги конфигурираш по следния начин:

 • Влез в своя Google Analytics акаунт;
 • Кликни на Admin бутона до назъбеното колело долу вляво;
 • Избери Goals под колона VIEW отдясно на страницата;
 • Ще видиш червен бутон +New Goals – натисни на него, за да добавиш нова цел;
 • Избери опцията Smart Goal;
 • Въведи името на своята Интелигентна цел и я запази, като натиснеш върху Save.

Готово!

Така вече акаунтът ти в Google Analytics автоматично ще събира данни и ще задава интелигентни задачи, базирани на поведението на потребителите в онлайн магазина ти.

Как да проследяваш и анализираш изпълнението на целите си в Google Analytics

Проследяването и анализа при изпълнението на целите става чрез отчети, многоканални фунии и атрибуция, известия, както и сегментиране на потребителите.

 • Целеви отчет. За щастие, Google Analytics вече е екипиран с нужните функции за създаването на специален отчет, който предоставя информация за изпълнението на целите.
 • Многоканални фунии и атрибуция. Благодарение на тези функции лесно се сдобиваш с част от най-важната информация – какви маркетингови канали, съобщения, търсения, препратки и пр. са довели до постигането на целите. Чрез атрибуцията можеш да зададеш стойност за всеки канал и да оптимизираш отделни елементи или целите канали.
 • Известия за цели. Имаш опцията да включиш известия, за да си в час с момента на реализациите на целите, които са зададени. Особено полезни са известията, когато знаеш, че стратегията ти има нужда от подобряване и се опитваш да доловиш всички възможни причини възможно най-бързо.
 • Сегментиране на потребители. Разделянето на потребителите по групи в Google Analytics прави по-лесно проследяването поведението на групите потребители и кога те изпълват определените цели. Така разбираш и кои сегменти са с по-висок процент на конверсии и да насочиш усилията си в по-сигурна посока.

Свързване с други инструменти. Голямо преимущество на Гугъл Аналитики е способността да се свързва с инструменти като Google Ads или цели CRM системи за унифициране на базите данни на едно място за повече достъпност при анализа.

Често Задавани Въпроси

Какво е Google Analytics?

Гугъл Аналитикс е инструмент за събиране на информация и анализирането ѝ според целите, които всеки сайт има. Ако желаеш да подобриш маркетинговата си стратегия на база текущите конверсии, ангажираност и други фактори, най-добре да използваш Google Analytics.

Как се работи с Google Analytics?

За да работиш с Google Analytics, първо трябва да си направиш акаунт. Оттам можеш да го свържеш с други полезни инструменти като Google Ads, Google Tag Manager и Google Search Console, за да добиеш още по-точна информация относно успеха на онлайн магазина си. Останалото е добавяне и конфигуриране на различните цели, които решиш да си поставиш, а това е много лесно, стига да си поставяш SMART цели.

Какви типове цели има в Google Analytics?

Видовете цели, според които се филтрира поведението на потребителите, са: дестинация, продължителност на сесията, брой посетени страници, събитие, персонализирани цели и интелигентни цели. Всеки вид цел следи различни параметри и е хубаво, преди да ги зададеш, да си наясно какво искаш да научиш за сайта си и в какъв период.

Как се проследяват и анализират целите?

Използвайки целеви отчети, многоканални фунии и атрибуция, известия за цели, сегментация на потребителите и други инструменти, които могат да бъдат свързани към Google Analytics, можеш да проследиш и анализираш целите си по-добре.

Източници и ресурси

 1. https://support.google.com/analytics/answer/1032415
 2. https://blog.hootsuite.com/how-to-set-up-google-analytics/ 
 3. https://support.google.com/analytics/answer/9539598?hl=en