Оптимизацията на процеса на плащане (checkout) може значително да повиши броя завършени поръчки и печалбите на твоя електронен магазин.

Световната статистика показва, че до 80% от клиентите изоставят своята количка и не завършват покупката.

Затова трябва да направиш всичко възможно, за да подобриш checkout процеса и да повишиш процента на завършване на поръчката. Това ти дава най-големи шансове да повишиш броя продажби и печалбите на твоя бизнес. 

Колко клиенти губиш непосредствено преди поръчка – мониторинг и статистика

Оптимизацията на checkout процеса започва със задълбочен анализ и дългосрочен мониторинг на статистическите данни от твоя електронен магазин.

Инструментите за анализ като Google Analytics и инструментите за проследяване на поведението на потребителите, като heatmaps или session recordings, за които ще научиш след малко, ти предоставят възможност да проследиш как клиентите се придвижват в твоя електронен магазин.  

Особено важно е да проследиш пътя на клиента през процеса на плащане. Ако този анализ покаже, че процентът на изоставени колички е висок, това означава, че някъде има проблеми и ролята на checkout процеса не се изпълнява задоволително.

Затова е важно да локализираш и отстраниш тези проблеми и да спреш течовете в количката.   

Ролята на Checkout процеса за реализациите на бизнеса

Ролята на checkout процеса е изключително важна и многопластова.

Собствениците на електронни магазини, които разбират това го използват стратегически, за да изпреварят конкуренцията и да печелят повече.

Ролята на процеса на плащане включва:

  • Конверсия – моментът, в който потенциалният клиент става реален клиент, когато завърши поръчката и парите се депозират в банковата сметка на бизнеса.
  • Повишаване на продажбите – всяка конверсия е още една реализирана продажба. Това повишава печалбите и подкрепя растежа на бизнеса.
  • Подобряване на потребителското изживяване – освен повече продажби, добре оптимизираният процес на поръчка осигурява по-голяма удовлетвореност на клиентите, което е сериозна предпоставка те да пазаруват отново в същия онлайн магазин.
  • Събиране на информация за клиентите, с която в последствие да подобрява маркетинга и да създаде процес, който подтиква към последващи продажби.

Не на последно място, добрият чекаут намалява на броя на изоставените колички и редуцира загубите и пропуснатите ползи на бизнеса.

13 съвета за оптимизация на чекаут процеса в онлайн магазин

Използвайки съветите по-долу, ще работиш по най-добрите и доказани практики за оптимизация на чекаут процеса в един онлайн магазин.

Когато ги приложиш в своя е-магазин, ще бъдеш спокоен, че си затворил всички пролуки и вече няма да губиш и пропускаш поръчки

1.Бърза поръчка без регистрация

Регистрацията е чудесен начин за взимане на информацията за клиента и изграждане на по-нататъшна връзка. Но това не е необходимо да се случи при първата покупка

Бързата поръчка или поръчката като гост позволява на клиентите да поръчат по-бързо, лесно и без излишни стъпки и ангажименти. Клиентите обичат това. 

Но реално, за да финализират и получат поръчката си, клиентите все пак се налага да оставят своята информация

След бързата поръчка системата на онлайн магазина винаги може да им предложи автоматично решение и да създаде техен профил, за да ги улесни да пазаруват в бъдеще. По този начин поръчката преминава и се завършва плавно и удовлетворяващо за всички страни. 

2.Намаляване на броя стъпки в процеса

Колкото по-сложен е процесът на поръчка, толкова повече клиенти ще се откажат да завършат поръчката. Затова е ключово да няма излишни стъпки в checkout процеса.

Важно е всяка стъпка да бъде логична, разбираема и ясно визуализирана. Това помага на клиентите да се ориентират и да завършат поръчката си бързо и безпроблемно.

3.Начини за плащане

За клиентите е важно да имат избор сред най-популярните, доказани и сигурни методи за плащане, за да могат лесно, сигурно и интуитивно да платят за твоите продукти или услуги. 

Това може да се постигне с методи на плащане като кредитна или дебитна карта, PayPal, Stripe, Revolut, Google Pay, Apple Pay и други. Затова онлайн магазина е важно да може да предложи и активира тези методи бързо, лесно и безпроблемно. 

4.Начини за доставка

Начините на доставка също могат да бъдат от определящо значение за повишаването на броя завършени поръчки. Най-често срещаните начини на доставка са стандартна, експресна, доставка в същия ден и когато работиш на няколко пазара – международна доставка. 

От голямо значение е да можеш да предложиш доставка с предпочитана куриерска фирма и – когато е релевантно – възможност за самостоятелно получаване в шоурум или физически магазин.

Един от доказаните методи за повишаване на броя завършени поръчки е безплатната доставка, която може да се използва стратегически като част от добре планиран бизнес модел. 

5.Локализация на адрес

Автоматичната локализация на адреса с точност до метър от всяка една точка на света, която Google maps предлага, е още един доказан начин да улесниш клиентите и да повишиш броя завършени поръчки.

Модерните платформи за онлайн търговия предлагат готови интеграции за локализиране на потребителите ти, с които стъпката за въвеждане на адрес за доставка изцяло отпада.

6.Изискуема информация

Често срещана грешка е да се изисква прекалено много натоварваща и излишна информация. 

Този процес може да се опрости по много и различни начини, но най-често това се прави след като се прецизира изискуемата информация до нейния абсолютно необходим минимум. Същвременно може да се активира допълнителна опция за добавяне на информация само когато клиентът прецени, че има желание или нужда от това.

7.Редактиране на предходни стъпки

Възможността за бързо, лесно и интуитивно редактиране на предходни стъпки в checkout процеса също е от голямо значение.

Всеки, който е пазарувал онлайн е попадал на процес, в който, за да се редактира и най-малкото нещо е необходимо да се върнеш стъпки назад. Това обърква и затруднява повечето клиенти и води до голям процент изоставени колички.

Затова е важно редактирането на предходни стъпки да може да се прави лесно и интуитивно, без загуба на вече въведени данни.

8.Изчистена и интуитивна визия

Изчистената и интуитивна визия е в основата на всеки ефективен checkout процес. 

Това е така, защото минималистичната визия помага на окото да се ориентира по-бързо и лесно и създава усещане за плавно и приятно протичащ процес. Това повишава доверието и е основна част от доброто потребителско изживяване. 

9.Проследимост на процеса

Целта от началото до края е процесът на поръчката да бъде ясен и лесно проследим.

Когато клиентът лесно може да проследи процеса, това му носи спокойствие и усещане за удовлетвореност.  

10.Валидиране на формуляри

Валидирането на формуляра за поръчка е ключов момент. Важно е всяко поле да е обозначено лесно и разбираемо и да показва дали клиентът го е попълнил коректно.

В случай, че дадено поле не е попълнено коректно, следва автоматично да се предложи ясен и разбираем пример за това как да се попълни коректно. 

Всяко гадаене дали клиентът е попълнил правилно и всяко чудене, коя стъпка или форма не е попълнил коректно, отдалечава клиента от покупката и бизнеса от печалбата. 

11.Имейл автоматизации

Един от най-важните инструменти и в случаите на изоставени колички и в случаите на завършени поръчки са имейл автоматизациите.

В случай на незавършена поръчка тази автоматизация позволява клиентът да получи напомнящ имейл, че е започнал поръчката, стигнал е до определена стъпка и му остава съвсем малко да завърши процеса.

В случай на завършена поръчка тази автоматизация позволява клиентът плавно да премине към процеса на маркетинг на допълнителни тематични продукти, което значително повишава броя последващи продажби.

12.Скорост и техническо състояние

Скоростта и функционалността на checkout процеса е още един ключов фактор за успешната поръчка.

С днешна дата, никой клиент не иска да чака излишно дълго или да се опитва да се пребори със счупена количка, за да направи своята поръчка. 

Ето защо, процесът трябва да преминава плавно и безпроблемно, преди потребителите ти да се озоват при конкурентите. 

13.Прозрачност и добри търговски практики

Клиентите често са скептични онлайн. Те избират дадена стока и след това искат максимално бързо и лесно да я поръчат. 

Ако на някоя от стъпките цената или условията се променят, освен в редки случаи, в които има добре уточнена и обяснена причина за това, клиентите могат да се почувстват подведени и това да ги отблъсне.

Затова е важно процесът на поръчката да бъде чист и ясен, всяка стъпка да следва логически и да бъде добре обяснена.

Какви инструменти да използваш за оптимизация на Checkout процес

Има много инструменти, които можеш да използваш за оптимизацията на процеса на плащане в твоя електронен магазин. Целта е лесно и безпроблемно клиентско изживяване, което носи повече завършени поръчки.

Най-често срещаните инструменти включват изброените по-долу.

Google Analytics

Предоставя възможност да анализираш поведението на потребителите по време на процеса на плащане, като проследява откази, конверсии, време прекарано на всяка стъпка и страница и други важни метрики.

Hotjar или Crazy Egg

Предоставят инструменти за анализ на поведението на потребителите, наречени топлинни карти (heatmaps) и записи на сесии (session recordings). Инструментите предлагат и други функции, чрез които да разбереш как потребителите управляват checkout процеса.

Инструменти за A/B тестване

Това могат да бъдат външни интеграции или инструменти, които предлага самата Платформа, която ползваш. Те ти позволяват да тестваш различни варианти на страница за плащане, докато постигнеш най-печелившия вариант.

Инструменти за имейл маркетинг

Това са изключително полезни инструменти, които ти позволяват да изпращаш имейли до клиентите, които не са завършили поръчката си и да ги подтикнеш да го направят.

Платформи за отзиви

Отзивите и рейтингите въздействат положително на клиентите, защото повишават доверието и подпомагат процеса на покупка.

Това повишава доверието в бизнеса и бранда и гарантира добро потребителско изживяване на клиентите, което от своя страна повишава шансовете за последващи поръчки. 

Често Задавани Въпроси

Кои са най-добрите практики за оптимизация на checkout процеса?

Най-добрите практики включват бърза поръчка без регистрация, намаляване и опростяване на стъпките в процеса, предоставяне на лесни и сигурни методи за плащане, автоматична локализация на адрес и др.

Защо едни онлайн магазини постигат по-добри конверсии от други?

Това най-често се дължи на качеството на checkout процеса. Когато процесът е лесен, разбираем и интуитивен, това повишава доверието на клиентите и стимулира поръчките. Когато процесът е бавен и сложен, това демотивира и отказва клиентите, като по-скоро ги кара да потърсят същия или подобен продукт на друго място. 

Има ли автоматизирани инструменти за създаване и оптимизиране на checkout процеса?

Да, има различни инструменти, които могат да автоматизират и улеснят checkout процеса в един онлайн магазин. Но най-важно при избора ще бъде да имаш всичко необходимо на едно място и освен инструментите да имаш експерти, на които да разчиташ за помощ, насока или съвет, винаги когато имаш нужда.