24-7

Партньорите на NEXT BASKET са винаги на първо място, затова компанията осигурява 24/7 система за поддръжка и помощ, която е на разположение на всички, които използват Платформата. 

Системата предлага няколко възможности за комуникация: посредством чат, имейл и телефон

Когато имат нужда от помощ, Партньорите ни могат да се свържат по всяко време с експертен представител на компанията.

Бърза обратна връзка

Системата “Помощен център” (Help point) на NEXT BASKET включва и система за изпращане на заявки с приоритизация на отговора в зависимост от избрания план и неотложността на проблема. 

Това означава, че клиентите на NEXT BASKET могат да подадат заявка (билет) с описание на проблема и да получат бърза обратна връзка от нашите експерти. 

Приоритетът на отговора се определя от избрания от Партньора план и неотложността на проблема.

Помощ, инструкции и напътствия

В нашия “Помощен център” (Help point) Партньорите ни могат да получат информация и инструкции за отделните функционалности и интеграции на Платформата. 

За нас е приоритет Партньорите ни да се чувстват сигурни и уверени, че ще имат достъп до необходимата им помощ и поддръжка по всяко време.