Бързите темпове на развитие на интернет и е-търговията поставят нови предизвикателства пред търговци и собственици на сайтове от всякакъв тип. Важни аспекти като SEO оптимизация и промени в алгоритмите на търсачките в интернет също подлежат на промени. 

Какво е карта на сайт и защо има ключово значение в SEO

Практики, които смятаме за актуални в даден момент, често само за няколко месеца вече може да са неприложими. В този ред на мисли, тук насочваме вниманието ти върху т.нар. карта на сайта (Sitemap) – важна част от структурата на всеки съвременен уеб сайт, която сякаш е малко позната извън специализираните SEO среди.

Може би си чувал термина карта на уеб сайт? А знаеш ли всъщност какво е карта на сайт? Разбираш ли значението ѝ в детайли и влиянието ѝ върху SEO оптимизацията на твоя сайт? 

Именно върху тези въпроси, свързани с картата на сайта, ще насочим вниманието ти в следващите редове. 

Какво е карта на сайт (Sitemap)?

Най-просто казано, картата на сайта е отделна уеб страница от твоя сайт/е-магазин, в която могат да се съдържат всички страници (URL адреси), от които е изграден. Всяка страница и/или файл, които искаш да бъдат индексирани от търсещите машини като Google, а и други търсачки, следва да са налични в картата на сайта. 

Какво е карта на сайт (Sitemap)

Ако трябва да дефинираме понятието по друг начин, то бихме определили картата на сайта като пътна карта. Тя служи като ориентир за търсачките, като осигурява бърз и лесен достъп до ключовите страници на е-магазина/сайта ти. 

Какви видове карти на сайт има? 

Съществуват няколко различни вида карти на сайта, които се различават според формата на файла, целта му и начина на работа с него

HTML карта – в помощ на потребителите 

HTML картата е насочена по-скоро към потребителите, като им предлага бърз достъп до всички страници на сайта, събрани на едно място. Обикновено този вид карта се позиционира в отделен линк във футър (footer) менюто на сайта.

Макар и да има известно влияние върху SEO резултатността, този вид карта отстъпва на XML-ите, които са много по-добри в това отношение от картата HTML. 

XML sitemap (XML карта на сайта) – в помощ на търсачките

XML картите се обхождат главно от търсещите ботове и в основата си не са предназначени да бъдат видими за посетителите на уеб сайта. XML файлът се позиционира в главната директория на сайта. 

Освен че служи като карта на търсещите машини, този вид карта се използва и за подаване на конкретна информация за сайта ти. Пример за такъв тип информация е колко често се актуализира, кога е обновена последно, колко важна е информацията на страницата спрямо останалите URL адреси и т.н. 

Тази информация помага на търсещите машини за контекстуалното му класиране.

Статични и динамични карти на сайта 

При промени в съдържанието и/или страниците на сайта ти, статичната карта не се променя. Тази редакция следва да се направи ръчно в съответния файл. 

Когато твоята карта е динамична обаче, то всички промени по сайта се актуализират автоматично в интегрирания файл

статични и динамични карти на сайта

Платформата NEXT BASKET например разполага с динамичен  sitemap.xml файл, който спомага за това картата на сайта ти да е винаги актуална. 

Нещо повече – в платформата има и Image XML sitemap протокол, в който могат да бъдат добавени изображения, важни за сайта или е-магазина ти. Това е още едно предимство от SEO перспектива.

Роля на картата в индексация на сайта

Значението на картата на сайта за ефективната му индексация при заявки за търсене е определящо. 

Причината е, че ботовете на търсещите машини (на Google или която и да е друга търсачка) имат лесен достъп до ключовите уеб адреси (страници). По този начин те могат бързо и лесно да ги индексират, когато са включени в картата на сайта. 

роля на картата в индексация на сайта

С две думи, картата може да бъде ключова, когато говорим за успех в SEO. Тук е добре да дадем няколко ключови насоки, касаещи тези ѝ функции: 

  • За да бъдат лесно индексирани, страниците, включени в картата, следва да отговарят на добрите практики в SEO – само по този начин процесът по индексация би бил максимално ефективен; 
  • XML картата на сайта съдържа списък на тези страници от твоя сайт, които трябва да бъдат обходени от ботовете
  • На XML картата е важно да се посочат тези страници, които се считат за по-важни от останалите – така търсачката се фокусира върху URL адреса, указан ѝ като важен.

Как да създам карта на сайта?

Наличието на карта на сайта безспорно е важен момент. Но как да създам карта на сайта е въпрос, който логично идва след всичко научено досега. 

Благодарение на множество електронни инструменти този процес е лесно изпълним от всеки. Още повече че някои платформи за електронна търговия разполагат с вградени такива. 

Ще дадем някои насоки относно създаването на картите, за да бъдат те достатъчно ефективни:

  • При създаването на HTML карта на сайта винаги изхождай от фактора ползваемост – с други думи, връзките ѝ следва да са направени така, че потребителят да се ориентира лесно, респективно да има логика в структурирането ѝ; 
  • С оглед целите на SEO, слагай в XML картата само страници без технически грешки, с уникално съдържание и с бизнес смисъл.

Не на последно място – съдържанието на страниците ти следва да е уникално и интересно, тъй като картата сама по себе си не може да ти гарантира, че сайтът ще се класира при търсене, ако това условие не е спазено. 

Сегментиране и създаване на няколко карти на сайта

Картите на сайта не могат да работят с повече от 50 000 URL адреса на страници. Също така техният обем не може да надвишава 50 MB. Сами по себе си тези цифри са доста големи, но има големи електронни магазини, които могат да надвишат тези обеми. 

В този случай се налага сегментиране на страниците за създаването на повече от една карти на сайта. Чисто технически това може да се направи лесно, като логиката на създаване на всяка една карта на сайта следва описаното по-горе. 

Добра практика е URL-ите в картата да се разделят тематично като се разделят продуктовите страници от страниците на блога и лендинг страниците.

Как да добавим XML Sitemap в Google?

Когато картата на сайта ти е готова и налична в сайта ти, Google следва да научи за нейното съществуване. Най-лесният начин това да се случи е чрез Google Search Console

  • В таблото за управление избери Sitemap в секция Index на страничното меню;
  • Въведи URL адреса, на който се намира картата ти
  • Избери Изпращане

След като преминеш през тази процедура, роботите на Google за търсене вече ще могат да индексират сайта ти, следвайки подадената карта.

как да добавим XML Sitemap в Google

Как да въвеждам промени и да следя за грешки?

Промени в картата могат да бъдат правени по логиката на създаването ѝ. Колкото до това дали има някакви грешки в нея, вариантите са няколко: 

  • Тествай картата си преди да я качиш и да уведомиш Google за нея – за целта са налични множество електронни инструменти, които можеш да откриеш със заявка за търсене като тестване на карта на сайта за грешки
  • Google Search Console също може да те информира за наличие на технически грешки по картата на сайта; 

Винаги можеш да се обърнеш за съдействие към отдела по поддръжка на платформата, върху която е изграден сайта ти – в това отношение, екипът на NEXT BASKET предлага 24/7 техническа поддръжка.

Често Задавани Въпроси

Google Sitemap и карта на сайта (Sitemap) едно и също ли е? 

Не. Google Sitemap е XML файл, предназначен за ботовете на търсещите машини. Картата на сайта (Sitemap) е HTML файл, предназначен за ориентиране на потребителите в съдържанието и структурата на сайта ти.

Kaĸвo e Gооglе ѕіtеmар?

Това е XML файл, в който са налични всички URL адреси на страниците на уебсайта или електронния ти магазина. Може да съдържа още информация за приоритетите на всяка от тях, актуализации и други. Служи за навигиране на ботовете на търсещите машини.

HTML карта на сайта или XML карта на сайта? 

В идеалния случай е най-добре да имаш и двата варианта на карти за сайта ти. С помощта на двата файла ще навигираш успешно както ботовете на търсачките за индексиране на уебсайта, така и посетителите на сайта си.