Безглавите системи за управление на съдържанието (Headless CMS) са удобни и гъвкави, като позволяват изграждането на сложна, мултисайтова архитектура за онлайн магазини.

Какво точно представляват този вид системи, по какво се различават от традиционните алтернативи и какви са предимствата им в електронната търговия – разказваме в редовете по-долу.

Какво представлява традиционната CMS система и как работи?

Ефективност и удобство – това са думите, с които се свързва традиционната CMS (англ. си-ем-ес; Content Management System; бълг. Система за управление на съдържанието). 

Тя представлява платформа за създаване, редактиране и публикуване на съдържание, като “традиционната” част е, че с нея един сайт може да бъде създаден основно с ресурси като шаблони, отговорни за външния вид и функционалността на сайта.

Както всяка друга система, традиционната CMS притежава два края. Това са преден край (англ. front-end; фронт-енд) и заден край (англ. back-end; бек-енд). Предният край е насочен към клиентите – какво те виждат и могат да правят – докато задният е основно за невидими за окото дейности, чрез които се настройва как един сайт ще изглежда и работи.

Архитектуратата на традиционната CMS се състои от два главни компонента: база данни и административен панел:

 • В базата данни се съхранява съдържанието на уебсайта – текстове, изображения, видео и други медийни файлове.
 • Административният панел позволява на потребителите да боравят със съществуващото съдържание, както и да добавят ново, да редактират и да изтриват. Чрез админ панела се добива достъп до управлението на различните функционалности на дадената система; например менажиране на потребители и SEO оптимизация.

Това, което прави изключително удобно и ефективно традиционната CMS, е възможността за сравнително лесното оформяне на дизайна и редактиране на съдържанието, без да се притежават технически умения в разработката на уеб страници

Въвеждането на текст и добавянето на медийни елементи е снижено до няколко прости стъпки, които бързо могат да се научат. Освен това има различни теми и шаблони, идващи с всеки вид CMS, което дава възможност за оформяне на външния вид на уебсайта.

С времето са се натрупали количество модули и плъгини, които позволяват на традиционната CMS да е в крак с технологиите, които непрестанно биват подобрявани за по-качествено създаване на красиви и функционални сайтове. 

Тази разширяемост прави традиционната CMS доста гъвкава и за обикновените потребители, и за онези с развити технически познания. Разработчиците могат да добавят и променят елементи, подобрявайки функционалността на уебсайта, като ръчно въвеждат код, а останалите могат да се възползват от вече споделените в общото пространство функционалности.

Популярността на традиционния модел CMS из света налага нужда от мултиезичност и многосайтова функционалност. Днес най-популярните системи за управление на съдържанието от такъв тип са WordPress, HubSpot, Joomla, Wix, Shopify и др. 

Те са достъпни на десетки езици и предлагат интеграции на различни инструменти, с помощта на които потребителите могат да създадат централизирано управление за по-големи сайтове или за няколко сайта наведнъж, всеки достъпен на различни езици. 

Това е особено удобно за предприятия, които търсят начин да обединят всичките си услуги под един покрив, използвайки един и същи административен панел и база данни.

Какво е Headless CMS и каква е разликата в принципите му?

Headless CMS (англ. хедлес си-ем-ес; бълг. Безглавна система за управление на съдържанието) е система с архитектурна концепция, при която front-end и back-end не са свързани

Благодарение на това се дава повече свобода при разработване на съдържанието за задния край чрез API (англ. Application Programming Interface; ей-пи-ай; бълг. интерфейс за програмиране на приложения) и за предния край чрез всякакви технологии като например JavaScript Framework или Static Site Generators (бълг. създатели на статични сайтове). 

Това прави безглавния тип CMS система, без значение дали е с отворен код (open source) или се предлага като софтуер под наем. За разработчиците обикновено е улеснение да не трябва да се съобразяват с вече съществуваща архитектура, а могат сами да изградят такава от нулата и да я оптимизират.

Наборът от правила, протоколи и инструменти, позволяващ на два или повече софтуера да контактуват помежду си и да си взаимодействат, изгражда скелета на API. Структурираният интерфейс на API е мостът, чрез който се изпращат заявки и получават отговори между различните програми, а това е градивната частица на системната инфраструктура за обмен на данни.

По подобен начин технологиите за генериране и кодиране се вписват гладко при създаване и управление на безглавен CMS, придавайки гъвкавост и ускорявайки разработката

С други думи типът Headless CMS система е зависим от способностите на разработчиците. Тук те имат свободата да избират и използват най-подходящите инструменти за създаване, промяна и добавяне на разширения на сайтове, както и приложения за мобилни устройства и компютри.

Най-големите разлики между двете видове системи се изразяват в разделението на front от back end и наблягането върху подхода Content-First (англ. контент-фърст;  бълг. съдържанието на първо място). Това означава, че се отделя повече внимание за създаването на висококачествено съдържание, без да се налага да е съгласувано с предварително предоставени визия или функционалност.

Друг принцип на Headless CMS, по който се отличава от традиционния CMS, е възможността за глобално разширение и скалируемост. Това означава умножаване на приходите с минимално увеличение на разходите – както на уебсайтовете, така и на приложенията. 

С това става до голяма степен лесна за развиване всякакъв тип компания поради мащабирането на ресурси според нуждите на проекта и спестяването на разходи там, където е достатъчно вливането на по-скромни ресурси.

Безглавният CMS и неговият адаптивен софтуер са причина големите бюджетни предприятия да могат свободно да поддържат многоканални и мултиканални преживявания, в това число уебсайтове, мобилни приложения, чатботове, цифрови табла и др. 

Като резултат от това преживяването за потребителите във всички канали е унифицирано и много по-трудно би могло да създаде объркване, когато се преминава от един канал към друг.

Разделението между фронт-енд и бек-енд облекчава употребата и преизползването в различни контексти и с различни интерфейси на съдържание от цялата база данни на един проект. 

Когато това се отнася за електронната търговия (англ. eCommerce), такъв тип предприемаческа дейност се нарича Headless Commerce.

В кои случаи препоръчва използването на безглавен CMS?

Според целите на търговеца има видове системи за управление на съдържанието, които биха могли да бъдат считани за по-подходящи от други. 

Препоръчваме да използваш списъка по-долу, за да научиш в кои случаи е удачно да заложиш на безглавен CMS.

Екип с различни специализации

При екипи от специалисти в различни сфери като дизайнери, разработчици, маркетингови експерти и пр. всеки може да работи върху своите задачи, използвайки дигиталните инструменти, които са му най-полезни.

Интеграция с външни системи

С помощта на API може да се осъществи връзка с различни платформи за електронна търговия, социални мрежи, платежни опции и други инструменти, подходящи за функционалността на повечето сайтове, особено на онлайн магазините.

Сложна структура на съдържанието с потенциал за растеж

Онлайн магазини с множество продукти, категории, свързани данни и предразположени към растеж, преминават по-гладко през процеса на създаване и поддръжка на оптимизирани видове съдържание, съобразени със специфичните нужди на магазина.

Персонализация и сегментация

Подборът от опции за персонализиране и сегментиране на съдържанието е безкраен, когато е изграден с ясна визия как ще бъде внедрен в онлайн магазина. 

Така можеш да предоставяш релевантно съдържание в зависимост от предпочитанията на отделни клиенти, базирайки го на историята на покупките и поведението им в уебсайта.

Бързина и производителност

Един онлайн магазин има висококачествена структура, когато преживяването на потребителите е плавно и бързо. 

Технологии като JAMstack, CDN и кеширане служат за подобряването скоростта на зареждане на страниците и осигуряването на по-висока производителност дори при голям трафик.

Предимства на Headless CMS

За да избереш най-доброто за твоя бизнес, е важно да разбираш предимствата на системата:

 • Свобода на разработката независимо от замислената имплементация. Можеш да управлявате нивото на персонализация, като го адаптираш към нуждите на бизнеса си.
 • Бързина при добавяне и редакция на съдържание дори когато се изискват множество актуализации в последния момент и се налага да използваш всяка секунда да оптимизираш страницата си.
 • Многоезична поддръжка при локализация, без да трябва да мислиш за свързаността, дизайна или функционалността. Това е силно препоръчително за компании с международно присъствие, опериращи на различни пазари.
 • Възможност за мултисайтова архитектура, обвързваща всички сайтове на едно предприятие откъм съдържание и данни, като същевременно работят изцяло разделно по отношение на външен вид и функции. Това спестява нуждата да създаваш една и съща база данни няколко пъти.
 • Интеграция с голям брой услуги и инструменти, включително електронни пощи, социални медии, аналитични инструменти, маркетингови и други платформи. 

Потенциални рискове и недостатъци

Въпреки удобствата на Headless CMS все пак има някои недостатъци, които бива да бъдат отбелязани, както и потенциалните рискове при ползване на такава система.

Сложност при първоначалните настройки и при свикване с управлението

За хора с малко технически познания Headless CMS може да се окажат трудни за използване. Изисква се вътрешен екип при разработката на фронт-енд и бек-енд свръзката и интеграцията им в онлайн магазина. 

Ако не разполагаш с такъв персонал или с достатъчно ресурси, можеш да наемеш външни специалисти или агенция, занимаваща се с настройката и поддръжката на безглавни CMS.

Високи изисквания за разработчиците

Наличието на разработчици понякога не е достатъчно, ако те не са експерти в това, което правят. Преди процедиране с инвестиция в такива системи се увери че разполагаш с квалифицирана работна ръка. 

Онлайн магазини с по-сложна инфраструктура допълнително усложняват процесите по разработка и поддръжка.

Проблеми със съвместимостта

Не всички системи поддържат безглавната архитектура и поради тази причина съвместимостта им е по-ниска, а това оказва пряко влияние върху функционалността на сайта. 

Направи проучване за съвместимостта на платформите и инструментите, които вече използваш, за да си сигурен, че са съвместими с избраната CMS.

Неефективна употреба на ресурсите

Липсата на оптимизация чрез правилна настройка на Headless CMS може да доведе до увеличаване на използваните ресурси, забавяйки онлайн магазина ти. Избягвай излишно сложната инфраструктура, ако не си сигурен, че ще я използваш.

Ограничена екосистема

Поради новостта си безглавните CMS все още са недоразвити, що става дума за разширения, модули и шаблони. 

В някои случаи това може да се счита за ограничение при персонализацията на сайта, затова предварително провери дали избраната CMS има достатъчно налични ресурси за разработка и поддръжка.

Как да избереш правилния Headless CMS за твоите нужди

Досега изброихме положителните и отрицателните характеристики на безглавата система за управление на съдържанието. 

Уповавайки се на чертите досега, опитай да отговориш на следните въпроси, за да намалиш вариантите, преди да разгледаш всеки от тях подробно:

 • Какъв интерфейс предпочиташ? Външният вид на системата е от значение за някои, макар не за всички. Ние в NEXT BASKET смятаме, че красивият дизайн може да е вдъхновяващ и да помага за креативността. Има опции, които наблягат на изчистен и примамлив дизайн заедно с леснота на ползване и функции като автоматично генериране на API, които улесняват интеграцията на фронт-енд приложенията.
 • Как да се изгражда съдържанието? Всяка Headless CMS е динамична, но има такива, които предлагат повече избори за създаване на съдържанието, правейки началните стъпки при изграждане на система малко по-лесни. За целта могат да се използват модели, компоненти, повторяеми блокове и др.
 • Колко сложна ще е инфраструктурата на онлайн магазина ти? Дори и едва сега да започваш, може би искаш да работиш с голяма библиотека от продукти и услуги, които да ти помогнат да изградиш световноизвестен бизнес. Тогава навярно структурата на магазина ти ще клони към сложна и ще имаш нужда от комплексни модели, които да свързваш с лекота.
 • Колко често ще се налага да правиш промени по сайта си? Ако обслужваш многоезиков сайт или имаш поне два сайта, значи навярно обновяваш сайта си често. Безглавите системи са предназначени именно за бизнеси, работещи на много нива на локализация чрез ефективни инструменти за поддръжка на различни езици и сайтове.

В обобщение – правилното решение за бизнеса винаги зависи от собствените ти нужди и бизнес стратегия. За да го вземеш е необходимо не само да следваш тенденции и новости, но и да се увериш, че те ще работят за теб по начина, по който очакваш.

Често Задавани Въпроси

С какво се характеризира традиционната CMS?

Традиционната система за управление на съдържанието позволява един сайт да бъде изцяло изграден с предоставените административен панел и база данни за съхранение на готови шаблони, допълнително качени медийни файлове и др.

Как да различна Headless CMS от традиционна CMS?

Безглавата система за управление на съдържанието разделя вътрешното управление и външното представяне на съдържанието, като изисква то да бъде изградено самостоятелно. 

 

Така тя дава повече свобода в реализирането на идеите, докато традиционната CMS дава готови шаблони за дизайн и функционалности, но е по-ограничена в персонализацията.

Има ли смисъл да ползвам безглавен CMS?

Да – ако се нуждаеш от гъвкава, скалируема и реактивна система, чрез която да проектираш свободно и обновяваш лесно уебсайта си с помощта на специалисти разработчици, които да го поддържат.

Как да избера Headless CMS за моя онлайн магазин

Първо установи какви са нуждите на твоя електронен commerce бизнес. Бъди наясно дали ще го развиваш локално в страната или международно, на различни езици или само на един, колко често ще правиш значителни промени по визуалната и функционалната страна и т.н. 

Щом знаеш отговорите на тези въпроси, разгледай какво предлага всяка безглавна CMS и ще можеш по-лесно да се ориентираш коя е подходяща за теб.