Ремаркетинг и ретаргетинг са два термина, които често се използват взаимозаменяемо, но всъщност представляват различни неща. Въпреки това, те споделят много подобна цел – да покажат бранда ти на хора, които вече са проявили интерес към твоя бизнес.

Днес ще разгледаме какво са ретаргетинг и ремаркетинг, разликите между тях и как да ги използваш за да увеличиш печалбите си.

Важно е да се отбележи, че ретаргетингът е форма на ремаркетинг – затова в някои случаи в тази статия ще използваме “ремаркетинг” като общ термин.

Какво представляват ремаркетингът и ретаргетингът

Въпреки че споделят подобна цел (да предизвикат допълнителен интерес към онлайн магазин или услуга), ремаркетингът и ретаргетингът се различават предимно по целевите си аудитории

Нека разгледаме какво представляват двата термина и да посочим характеристиките, които ги отличават.

Какво е ремаркетинг?

Една ремаркетинг реклама е насочена към потребители, които вече са клиенти в твоя бизнес. Те може да са закупили продукти и услуги в сайта ти. В случая, може да се използва ремаркетинг за да се предизвикат повторни продажби. 

Близо 25% от всички продажби в онлайн търговията се извършват от предходни клиенти и затова ремаркетингът е изключително печеливша практика.

Какво е ретаргетинг?

На свой ред, ретаргетингът е насочен към потребители, които са проявили интерес към твоя сайт или бизнес, но не са завършили своята поръчка.

Целевата аудитория тук е съставена от потенциални клиенти със съществуващ интерес или любопитство. Това често са хора, които са натиснали на твоя реклама или са посетили твоя сайт и социални мрежи.

Ретаргетингът е много ефективен метод за придобиване на нови клиенти. Всъщност, средностатистически, ретаргетинг рекламите биват натискани десет пъти по-често в сравнение с нормалните дисплей реклами. 

Избор на рекламни платформи и инструменти

Най-характерният метод за ремаркетинг е изпращането на имейли на потребителите, които са завършили поръчки. Но в повечето случаи, кампании за ретаргетинг и ремаркетинг могат да бъдат подготвяни с едни и същи инструменти:

 • Имейл ремаркетинг – Основно използван за ремаркетинг, този метод е много ефективен, особено ако е подкрепен от сезонни или временни отстъпки или продукти.
 • Google ремаркетинг – Ремаркетинг в Google AdWords е често използван метод, чрез който бизнес бива преоткрит в Google търсачката. Така рекламите се показват на хора, които не само са запознати с теб, а и активно търсят специфичните ти продукти или услуги. Можеш да създаваш ремаркетинг и ретаргетинг реклами и в други търсачки като Bing и Yahoo.
 • Facebook ремаркетинг – Ремаркетингът и ретаргетингът във Facebook са особено популярни в сферата на онлайн търговията. Те се осъществяват чрез създаване на реклами в Instagram, Facebook и Facebook Messenger. Съществуват инструменти за ремаркетинг и в други социални мрежи като LinkedIn и Twitter.
 • Видео или стрийминг платформи – Ремаркетинг в Google включва и рекламирането с платформи за видео съдържание като YouTube.

Сегментиране на аудиторията и определяне на целеви групи

За да показваш правилните реклами на релевантните целеви аудитории, нужно е безупречно сегментиране на групите. Това ще допринесе за ефективното разпределяне на бюджет и персонализираното клиентско преживяване.

На първо място трябва да сегрегираш групите в зависимост от това дали целта ти е ремаркетинг или ретаргетинг. Ако подготвиш ретаргетинг реклама и я покажеш на потребителите, които вече са твои клиенти, то кампанията вероятно ще изглежда неадекватна и необмислена.

Разработване на персонализирани рекламни съобщения

Раздели потребителите си на групи според поведение, интереси и демографски характеристики. Това ти позволява да изграждаш персонализирани реклами, като по този начин увеличаваш шанса да привлечеш вниманието на потребителите.

Групите могат да са разделени и спрямо това колко пъти потребителите са завършвали поръчки при теб или колко пъти са посетили сайта ти в определен период от време.

Щом разделиш ясно различните си целеви групи, ти си в позиция да разработиш персонализирани рекламни материали като снимки, видеа, рекламен текст и оферти. 

Създаване на ефективни рекламни кампании

Някои ретаргетинг или ремаркетинг реклами нямат за цел да доведат до продажба веднага. Такива реклами са създадени да информират потребителя относно даден проблем, да го запознаят с потенциалните решения, като най-накрая представят самите продукти в полизрението му.

Ефективната маркетинг кампания е преднамерена и изисква търпение. Тя също има предвид различни аспекти от цялостниата дигитална стратегия на един бизнес. Например, рекламата трябва да води до ефективна лендинг или продуктова страница – някои маркетолози обвиняват рекламата за неуспеха на кампанията, докато много често истинската причина за неуспеха е самият уеб дизайн.

Първата стъпка на всеки бизнес при изграждането на кампания е да определи целите на рекламите си. Предварително установените метрики и индикатори за успех ще ти помогнат да подготвиш правилната стратегия.

Интегриране на проследяващи технологии на уебсайта

Задължителна стъпка за това да сегментираш отделните целеви групи и да проследяваш ефективността на рекламите си е интегрирането на подходящи проследяващи технологии. Това включва поставянето на пиксели за проследяване и кодове за ремаркетинг, които следят поведението на потребителите.

Най-често използваният пиксел е този на Google – Google Ads Pixel. Препоръчва се и интегрирането на Google Analytics към сайта, както и други интеграции от трети лица, които са подходящи за специфичната индустрия, в която опрерира бизнеса.

Анализ и оптимизация на данните

Редовният анализ на резултатите от рекламите са изключително важни за оптимизацията на кампаниите. Ето и някои от индикаторите, които трябва да следваш:

 • Честота на кликване (CTR) – Този индикатор, още познат като Click-Through Rate, ще те информира спрямо това колко често сайтът ти бива посещаван при показване на рекламата.
 • Конверсии – Колко често посетителите на сайта завършват поръчка.
 • Изоставяне на количката – Колко често и точно кога потенциалните ти клиенти не купуват това, което са добавили в количката. Наличието на тази информация ти позволява след това да правиш ретаргетинг на потребители с недовършени поръчки.
 • Представяне на устройствата – Индикатор за представянето на рекламите въз основа на използваното устройство.
 • Представяне спрямо локацията –  Наред с други демографски данни, това е индикатор за успеха на рекламата в зависимост от географската локация на потребителя.
 • Възвръщаемост – Колко стойност връща кампанията ти за всеки платен лев.

Използвайки тези и други индикатори за успех, бизнесът разполага с емпирични данни, чрез които да оптимизира всеки аспект от потребителския път – дизайна на рекламата, таргетинга или самия сайт.

Тестове и експерименти с различни стратегии

Перфектната печеливша реклама не се създава за един ден. Тя е продукт на постоянни тестове и експерименти.

Провеждай А/Б тестове с различни съобщения, снимки, видеа и сегментации за да установиш най-печелившите комбинации.

Проследяване на ефективността и ROI

Ефективността на маркетинг кампаниите се определят от няколко главни критерии:

 • Представянето на индивидуалните реклами;
 • Представянето на аудиторните сегменти;
 • Представяне спрямо канали и платформи;
 • Изменение на ефективността във времето;

С правилните аналитични инструменти и данни за представяне, които посочихме по-рано, може да се постигне значителен прогрес.

В крайна сметка, обаче, ROI (възвръщаемостта на инвестицията в рекламите) е най-важният индикатор за успех на една маркетинг кампания, особено в дългосрочен план. За целта трябва да си наясно със средствата, изразходени за осъществяването на кампанията, както и генерирания от тях приход.

Използване на допълнителни канали и интеграции

Възможностите за реклами на хора със съществуващ интерес са много – не се ограничавай само до една платформа. Например, Google AdWords ремаркетинг е печеливш, но това не означава, че няма да намериш успех и с другите търсачки.
За да достигнеш максимално широка аудитория и да увеличиш влиянието на бранда си, трябва да си готов да ангажираш потенциални клиенти, които конкуренцията ти игнорира. Това е изключително добър начин да създадеш нови възможности във висококонкурентна среда.

Често Задавани Въпроси

Каква е разликата между ремаркетинг и ретаргетинг?

Ремаркетингът е всяка форма на реклама, насочена към потребители, които вече са закупили продукт или услуга от бизнеса. Ретаргетингът, от друга страна, е насочен към потенциални клиенти, които са показали една или друга форма на интерес.

В кои индустрии се използват най-много ремаркетинг и ретаргетинг?

Ремаркетинг и ретаргетинг се използват предимно в електронната търговия, туризма, финансовия сектор и при онлайн услуги.

Кои са най-често допусканите грешки при ремаркетинга?

Най-често срещаната грешка при ремаркетинга е, че липсва персонализация. След като сегментираш клиентите си и познаваш отделните групи, задължително създай отделно послание, с което да се обърнеш към тях.