Ако твоят бизнес е готов да навлезе в чуждестранни пазари, не бързай да правиш превод на онлайн магазина си, а обърни внимание на правилните практики за локализация на сайт

Днес ще разгледаме какво означава терминът локализация, защо е от първостепенна важност за работата на един онлайн бизнес в чужбина и какви са стъпките за осъществяването на успешната локализация.

Какво представлява локализацията на сайт и защо се налага

С растежа на един онлайн бизнес, разширяването на физическите граници, в които той предлага продуктите си, е естествена следваща стъпка. Това увеличава потенциалните печалби, възможностите за ценни партньорства и разпростирането на влиянието на бранда. 

За да стане това реалност, бизнесът трябва да осъществи качествена и устойчива локализация.

Локализация на сайт е процесът на адаптиране на уебсайт съдържание за чужд пазар. Главната цел при локализацията е превод на уеб сайта (езикова локализация), но от еднаква важност е и адаптацията му към културните и социални навици на целевата аудитория. 

Често бизнеси превеждат сайта си дума по дума, но прескачат нюансите, които са решаващи за успешното интегриране в чужд пазар. Затова, целта на професионалната и качествена локализация е да се постигне оптимално потребителско преживяване, вписващо се с културните различия и разбирания на целевия пазар.

Елементи на локализацията за чужди пазари

По-долу ще откриеш детайли за трите основни типа локализация на уеб сайт за чуждите пазари: езикова, техническа и културна

Езикова локализация

Това представлява задача за превод на цялостното съдържание на уеб сайт на езика на новата целева аудитория.

За целта не се препоръчва използването на онлайн преводач или друг софтуер, тъй като той не може да приложи нюансите на свободната реч, които много често служат като инструмент в маркетинга и брандинг съобщенията на един бизнес. Освен това, стандартите за SEO оптимизация могат да се различават драстично според целевата аудитория.

Затова е важно организацията да се обърне към експерти за превод, за да се уверят, че качествен, ефективен и смислен.

Техническа локализация

Техническата локализация се постига, когато техническите аспекти на уебсайта се съобразят със спецификите на пазара в съответната държава. 

Това включва:

  • Потребителския интерфейс (от англ. UI/UX)
  • Мерни единици (дължина, размер на дрехи)
  • Формат на дата и време
  • Валута и др.

В друга държава, твоята целева аудитория и съответната възрастова група, в която спада, може да е различна. За да отчетеш тези разлики, калибрирай интерфейса спрямо техническите способности на потенциални клиенти, които биха имали по-силни (или по-слаби) умения за навигиране на сайт или приложение.

Културна адаптация и локализация на сайта

Разбирането на културните норми на друга държава може не само да създаде гладък процес в използването на твоя сайт, но и да отключи нов и дори по-успешен ъгъл за представянето и продажбата на продуктите.

Важна част от културната локализация на уебсайт е да се поддържа уважение и разбиране към местните традиции и ценности. Най-безопасно да се избягват теми, които могат да предизвикат несъгласие или обида като религия, политика, както и друго съдържание, което може да засегне негативно културата на целевата аудитория.

За помощ с техническата и културната локализация, най-релевантните експерти могат да бъдат социолози, PR експерти, професионални копирайтъри или местни онлайн предприемачи.

Добри практики за локализация на сайт и онлайн магазин

Да разгледаме и някои ценни практики, които могат да ти помогнат при локализацията на сайт, който се занимава с онлайн търговия.

Познаване на целевия пазар

Първата и може би най-важна стъпка при локализацията на сайта ти е да проучиш в детайл целевия си пазар

Трябва да научиш много повече от това къде се намират клиентите ти. Например – какви са потребителските им навици? Имат ли нужда от твоя продукт? Кой пол и коя възрастова група предпочитат твоя продукт, услуга или решение?

За такава информация можеш да се обърнеш към местни експерти, да проведеш анализ на конкуренцията си или да събереш информация чрез комуникация със самите клиенти. Друг индиректен, но ефективен начин да проучиш натуралното мнение на група от хора е като разгледаш непринудените им мисли и преживявания в социални платформи като Reddit, Quora, Facebook и други. 

В контекста на общностната комуникация, имаш възможност да видиш реалистичните и нецензурирани мнения на конкретна аудитория.

Създаване на многоезична стратегия за онлайн продажби

При локализацията на сайт е важно да се изберат чужди езици, на които ще бъде преведен. Освен с български език и английски език, твоят бизнес може да използва и други решения, за да навлезе на нови пазари в целия свят, където има търсене за конкретния продукт или услуга.

Многоезичната стратегия представлява избора на езици за преводи. Тя зависи от бизнес целите на фирмата, възможността за провеждане на електронна търговия в дадената страна и цялостните пазарни възможности.

От техническа гледна точка, трябва да се създаде специална URL или домейн структура, водеща до релевантните превод и съдържание. В последствие, всички маркетинг кампании трябва да водят до релевантния за таргетираната група вариант на сайта.

Избор на правилните технологии

За да се ускори процесът на локализация на различните страници от сайта, препоръчително е да се избере технология, която позволява по-гладки и организирани масови преводи

Ако сайтът е прекалено голям, може да бъде нает екип от преводачи. В този случай, добрата програма за автоматичен превод може да бъде от значителна полза, спестявайки много време и ресурси.

Някои онлайн платформи за онлайн търговия предлагат локализационни услуги към плановете си, както и системи за автоматична локализация. Консултацията с експерт след автоматична локализация е препоръчително, особено ако в процеса се използва б.

Адекватност на културната ситуация и нормите

За да се уважат културните норми и разбирания на целевата аудитория, трябва да се избягват обидни и неуместни фрази или символи. Проблемът с автоматизираната локализация е, че голяма част от аспектите на текста и стила на сайта могат да се окажат обидни, дори и това да не е било нашето намерение.

На пръв поглед безобидни елементи като цвят, изображения и афоризми могат да се окажат нетактични в резултат на културни различия. Ето защо дори да използвате автоматизации, през готовата версия на сайта трябва да премине местен експерт, който да валидира неговата приемливост. 

Превод и транскреация на сайта

За да се осигури коректен превод, който резонира с чуждестранните потребители, професионалният преводач трябва да разполага с умения, които обхващат не само познание за езика. Компетентността в полето интернет търговията и дълбокото разбиране за културата зад посочения език са приоритет.

Не бива да се пренебрегва и превода на технически документи като Общите условия и Политиката за поверителност. Въпреки че официалният тон остава, преводач или юридически консултант задължително трябва да приложи адекватните съдържателни промени.

Критерии за оценка на успеха на локализацията

Какви са критериите за оценяване на ефективността на локализацията?

На първо място са продажбите. Високият трафик няма голямо значение, ако тези посетители не решат да закупят продукта или услугата, които се предлагат. За да подобриш конверсиите си, разбери къде точно потенциалният клиент напуска уебсайта и редактирай конкретната страница.

Следенето на удовлетворението и коментарите на клиентите в социалните мрежи също може да бъде индикатор за успешна локализация.

Често Задавани Въпроси

Кои са най-често срещаните предизвикателства при локализацията на един сайт?

Някои от най-силните ти бранд изказвания могат да бъдат неадекватни в контекста на определен чужд език. Това изисква смяна на реториката и може да представлява предизвикателство за преводача.

Как да управлявам ефективно многоезичното съдържание на уебсайт?

Структурната организация на уебсайта е от изключително значение за бъдещи редакции и текущата поддръжка. При добавяне на нови продукти или страници, езиковият експерт трябва да може да се ориентира без напрежение.

Струва ли си да наема агенция за локализация на уебсайт?

Това изцяло зависи от настоящите ресурси и нужди на организацията. При по-висок обем и сложност, както и брой езици, агенцията е добра идея, въпреки че някои платформи за онлайн търговия предлагат локализационни услуги.