Електронната търговията е динамична и ефективното управление и следене на складовите процеси и наличности е от съществено значение за успеха на един e-commerce бизнес. 

Затова, интегрирането на програма за складови наличности (модул за складов отчет онлайн) може да е от полза на търговския бизнес като улесни складовото счетоводство и автоматизира цялостните операции, спестявайки ресурси в процеса.

Днес ще разгледаме начините, по които един софтуер за управление на складови наличности може да е от значителна полза за един eCommerce бизнес.

Употреба на програми за складови наличности в електронната търговията

Чрез въвеждането на програма за складови наличности, електронния магазинът може изгради централизирана и обновяваща се база данни. Това дава възможност за следене на наличностите в реално време, ефикасно приемане и обработване на поръчки, издаване на отчети, както и управление на фактури. 

Ефективният складов софтуер подпомага с изглаждането на много трудоемки процеси, които обикновено изискват ръчни усилия. Така не само разполагаш с повече ресурси, но и премахваш риска от човешка грешка, държейки по-точен отчет на броя доставки и продажби. 

Въпреки това, препоръчва се поне ежемесечно провеждане на ръчен отчет.

Връзки между физически магазини, електронни магазини и складове

Интегрирането на складова програма в търговския бизнес централизира отделните канали на един онлайн бизнес. Това включва складовите бази данни на всички отделни търговски обекти, информацията за импорт и експорт на стоки, отчета на всички продажби и друга важна за дългосрочното складово здраве на една eCommerce организация.

Интегриране с физически магазини

Физическите магазини могат да интегрират съществуващата си инфраструктура като се възползват от програма за складова наличност, за да започнат да приемат и поръчки

Те могат да синхронизират складовата си наличност със софтуера, за да го следят по-лесно, като същевременно предложат по-добро преживяване на клиентите, които предпочитат да пазаруват чрез интернет пространството. 

Съответно, всеки физически обект се превръща в точка за издаване на поръчки, без нуждата за изграждане на комплексна нова инфраструктура, която да забави или попречи на съществуващите търговски процеси на бизнеса.

Интегриране с електронни магазини

Вече установените електронен магазини, от своя страна, получават 360-градусово решение за управление на склад, фулфилмънт и отчетност. За целта програмата за складови наличности се интегрира директно с избраната електронна платформа и синхронизира наличностите, поръчките и доставките.

Улеснява се процесът на обработка, автоматизира се управлението на наличности и се централизират всички аналитични данни и показатели, включително и складовите отчети.

Омниканална търговия

Чрез въвеждането на програма за складови наличности във физически или електронен магазин, управлението на стоката се автоматизира и улеснява значително. 

Подобен софтуер унифицира различните търговски канали на един бизнес, осигурявайки удовлетворяващо преживяване на клиентите, независимо от това дали предпочитат да пазаруват физически или през интернет пространството.

Ползи и възможности

Използването на програма за следене на складови наличности идва с множество ползи и възможности за бизнеса. По-долу ще видиш седемте основни сред тях.

1.По-точно и ясно следене на складовите наличности

Благодарение на складовата програма, можеш да следиш наличностите в склада в реално време с прецизност. Съответно, имаш ясна представа за количеството си стока, което ти позволява да бъдеш готов за презареждане в правилния момент.

2.По-малък риск от липса на стока

Изненадваща липса на стока се появява, когато търсенето на даден продукт нарасне непропорционално с наличностите му. Това може да доведе до значителни загуби.

Точното проследяване на на данни за наличностите на склада може да предотврати тези загуби. Складовата програма може да бъде настроена така, че да да получиш предупреждение при достигането на определен брой артикули в склада.

3.Възможност за анализ и оптимизиране на процеси

Една програма за складова наличност предлага достъп до лесна за анализиране информация, свързана със складовите процеси. Тази информация ще ти даде ясна представа за целия път на един продукт – от регистрирането му в склада до доставянето му при клиента.

Това е ключово за отстраняването на проблеми, които имат негативен ефект върху цялостната продуктивност и дори бюджет. Тези проблеми могат да включват загуба/повреда на пратки, неправилно подреждане на артикули, бавна обработка, неоптимална последователност на складови практики и други.

4.Автоматизиране на обработката на поръчки

Софтуерът също предлага функции, които помагат с автоматизирането на поръчковите процеси. Например, складовата програма може да извършва работа с баркод и етикети, автоматично обновяване на наличности и синхронизиране на данни от различни системи. 

Вместо да се налага да броиш стоката си на око, можеш просто да използваш ясно структурираната информация в интерфейса на програмата.

5.По-добро обслужване и комуникация с клиентите

Прозрачната грижа за клиентското удовлетворение е важна част от изграждането на устойчив търговски онлайн бизнес. Освен че ще си сигурен, че най-популярните ти продукти са винаги в наличност, ти ще имаш и ясна представа в коя стъпка на процеса са поръчките на всички клиенти и ще можеш да ги информираш в съответствие. 

Функцията за подаване на точна информация за състоянието на поръчката е от огромно значение за удовлетворението и лоялността на твоите клиенти.

6.По-малко стока с изтекъл срок на годност

Наблюдението на сроковете на годност на стоки и тяхното регулиране е ключово за eCommerce бизнесите. С правилната програма можеш да правиш справки и да сортираш артикулите по престой, както и да отпишеш от склада тези, които не спазват определените стандарти.

Освен това, идентифицирането на стара стока може да ти даде представа за това кои продукти имат нисък брой на продажби, както и да ти помогнат да планираш навреме съответните търговски акции и разпродажби.

7.По-ясно следене на разходи

Следенето на разходи е задължителен аспект от всеки бизнес. Един склад, както всеки друг отдел, трябва да бъде наблюдаван и да дава отчет за продажби, наличие, такси и друга финансова информация, която служи за изграждане на цялостна финансова картина на една фирма.

Това се случва най-лесно с помощта на централизирана система, която събира на едно място данните от всички канали за продажби на твоя бизнес.

Метрики за оценяване на складови процеси и мениджмънт

За да оцениш дали складовите ти процеси и ефективността на дадения софтуер, трябва да установиш правилните показатели за успех

Оборот на склада

Този индикатор измерва броя пъти, в които един артикул е продаден и презареден в наличност в даден период от време.

Разходи за поддръжка на складовите наличности

Това може да включва всички разходи, пряко или непряко свързани с поддръжка и опериране на склад, като разходи за съхранение, пренареждане, хигиена, капиталови разходи, както и риск мениджмънт.

Време за доставка

Това е измерването на целия процес на обработване на поръчка – от момента, в който поръчката е направена, до този, в който продуктите са пристигнали при клиента.

Средна стойност на поръчката

Това е средната печалба, която се генерира при всяка продажба. Изчислението на този индикатор е показател за цялостното представяне на стоката и крайната печалба. Към тази сметка се добавят и складовите разходи, за да се следи за възможности за подобрение.

Време за продажба

Този индикатор измерва колко време отнема средно да се продаде артикул след като е получен в склада. Това е важно, за да знаеш и да използваш информацията за търсенето на определен продукт, както и за ефикасността на техническите складови процеси

Важно е да се имат предвид и спецификите на всеки вид стока. Например, стандартът ще е различен за продукти със и без срок на годност.

Как да използваш програма за складови наличности в платформата NEXT BASKET

NEXT BASKET e първата компания в света, която комбинира софтуер за електронни магазини със собствени складове. Това означава, че използваш безплатна програма за складови наличности, която е вградена за работа директно в твоя електронен магазин.

Освен това, NEXT BASKET предлага своите складове и установени процеси на своите партньори, за да спести усилията и първоначалната инвестиция при създаването на търговски бизнес в интернет пространството.

Някои от ключовите възможности на складовата инфраструктура на NEXT BASKET описваме по-долу.

Интегрирани възможности

Цялата структура на NEXT BASKET платформата е изградена с цел автоматизация, така че търговските процеси да бъдат максимално улеснени и безрискови

Интегрираната програма за складови наличности позволява синхронизирането на магазина ти със складовите наличности, които се обновяват в реално време предвид поръчките и успешните продажби. Всичко това e представено в интуитивен интерфейс.

Планиране и прогноза

Чрез използване на редица вградени аналитични инструменти, NEXT BASKET ти дава възможност да прогнозираш бъдещи нужди от наличност, осигурявайки стока според очакваните тенденции.

Установяване на безупречни процеси

Програмата на NEXT BASKET чертае маршрута на човека, който събира поръчките и складира често поръчвани артикули в няколко локации едновременно. По този начин намалява времето за тяхното събиране и следи за правилното окомплектоване на поръчките, осигурявайки най-ефикасните процеси за качествено обслужване.

Счетоводни инструменти

Складовият софтуер също предоставя счетоводни функции и държи информация от предходни периоди с цел коректно осчетоводяване на твоя бизнес. Това включва установяване на връзка с касови апарати, генериране на касови бонове, отчети и справки свързани с наличност, а също и създаването на електронни таблици с отчети за наличности и представяне.

Често Задавани Въпроси

Как да избера подходяща програма за складови наличности?

Важно е да се имат предвид нуждите на бизнеса, за да могат да бъдат взети те предвид при избора на складова програма за целта. В зависимост от платформата, върху която е изграден магазина, възможно е наличието на интегриран такъв софтуер.

Мога ли да ръководя бизнеса си без софтуер за складови наличности?

В случая на много малкия бизнес, да. Но такъв софтуер е почти задължителен за всеки електронен или физически магазин, който иска да спести ресурси в дългосрочен план и да постигне по-голям мащаб.

Трудни ли са за използване програмите за складови наличности?

Някои от тях имат много интуитивен интерфейс, но изискват ръчно въвеждане на някои данни, поне в началото. Ако обучаваш членове на екипа си, въведението в основните практики не би трябвало да отнеме много време или ресурси.