Софтуерни решения

NEXT BASKET e уникална по рода си комбинирана онлайн и складова платформа за електронна търговия

Направете ми оферта

System Core

 1. Google Cloud Platform (GCP)
  е сигурна и скалируема облачна сървърна услуга с покритие в цял свят, предоставена директно от партньорите ни от Google
 2. PHP 8.1
  е широко използван програмен език, който е особено подходящ за уеб разработка и на който е написана по-голямата част от платформата NEXT BASKET. След версия 8.0 навлизат допълнителни оптимизации на производителността и сигурността, както и модели на работа, които значително подобряват качеството на кода.
 3. Symfony
  е водещ РНР framework за създаване на уеб сайтове и уеб приложения. Един от най-добрите frameworks за създаване на сигурни и скалируеми корпоративни приложения.
 4. Doctrine Project
  е PHP библиотека, фокусирана основно върху съхранението на база данни и картографирането на обекти (ORM).
 5. Composer
  e мениджър за управление на зависимостите за PHP.
 6. RabbitMQ
  e брокер, ориентиран към разпространение на съобщения в приложение, позволявайки поддържането на асинхронна комуникация между различните услуги, с възможност за проследяване на изпратените съобщения и адаптиране към широк спектър от среди на изпълнение.
 7. Kafka
  е популярна платформа за обработка на потоци от данни в реално време, с огромен капацитет за скалиране, висока производителност, ниска латентност при обработка на голям брой емисии и възможност за свързване с огромен брой външни системи.
 8. Kong API Gateway
  е изцяло облачно базирана агностик платформа за управление на микросървиси. Скалируем API Gateway, отличаващ се със своята висока производителност. Базирана на Nginx, Kong служи за маршрутизиране, разпределяне на натоварването, удостоверяване на входящите заявки и др., като централен слой за оркестриране на различните компоненти при микросървисни приложения.
 9. Docker
  е набор от PaaS продукти, използващи виртуализация на ниво операционна система (контейнеризация) и предоставящи софтуерни пакети, наречени контейнери. От гледна точка на допълнителна сигурност, контейнерите са изолирани един от друг и съдържат определен софтуер, библиотеки и конфигурационни файлове.
 10. Kubernetes (K8S)
  платформа с отворен код, която дава възможност за разполагане, скалиране и поддръжка на приложения, работещи в контейнери.
phone

Database

 1. MySQL
  e най-популярната в уеб система с отворен код за управление на SQL бази данни (основни в нашата платформа) с цел атомизиране, структуриране и цялостно съгласуване на данните.
 2. Redis
  e хранилище за структура от данни в паметта, което значително подобрява производителността на сайта, когато се използва за кеширане на
 3. PostgreSQL
  e мощна обектно-релационна база данни с отворен код с над 30 години активно развитие, което ѝ е спечелило силна репутация за надеждност, стабилност на функциите и производителност.
 4. Elasticsearch
  е дистрибутирана и с отворен код търсеща машина, която позволява съхраняването, търсенето и анализ на огромни обеми данни бързо и почти в реално време и да връщате отговори за милисекунди. Може да постигне бързи отговори при търсене, тъй като вместо да търси директно в текста, търси в индекс. Използва структура, базирана на документи вместо таблици и схеми, и се предлага с обширни REST API за съхранение и търсене на данни.
safe

Frontend

 1. NextJS
  e framework за софтуерна разработка на React (JavaScript) софтуерни приложения, която е с отворен код. Тя позволява базирани на React функционалности на уеб приложения, но има някои практически преимущества, давайки повече възможности в програмирането.
 2. React (ReactJS)
  е библиотека с отворен код за изграждане на потребителски интерфейси чрез конкретни UI компоненти. Чрез нея могат да се програмират, както уебсайтове, така и мобилни софтуерни приложения.
 3. Redux & Toolkit
  е JavaScript библиотека с отворен код за управление и централизиране на състоянието на приложението. Тя улеснява писането на добри Redux приложения и ускорява разработката, като използва най-добри практики, осигурява добро поведение по подразбиране, хваща грешки и позволява писането на по-прост код.
console-copy

Testing & Monitoring

 1. Grafana + Prometheus
  системи, използвани за анализ и наблюдение на услугите в платформата NEXT BASKET.
 2. Blackfire
  е решение за наблюдение на производителността на кода. Помага за подобряване на производителността на уеб приложенията на всяка стъпка от техния жизнен цикъл: от разработка до тестване и пуск в live среда.
 3. Selenium Grid
  е портативна структура за тестване на софтуер при уеб приложения. Той е набор от софтуерни инструменти, всяко с различен подход за поддръжка на автоматизацията на тестове. Всичките заедно предоставят множество функции за тестване на всякакви видове уеб приложения. Позволява сравняването на резултата от теста с актуалното поведение на приложението.
 4. ESLint
  е инструмент за анализ на статичен код за идентифициране на проблемни модели, открити в JavaScript код.
 5. Jest
  е фреймуърк за тестване на JavaScript, предназначена да гарантира коректността на всяка код базиран на JavaScript.
safe

Решения

 1. Headless CMS

  Този тип софтуерна архитектура осигурява на бизнесите скорост на зареждане на страниците под 1 секунда, подобрена SEO оптимизация, автоматична скалируемост при пикови натоварвания, 99,9% гаранция за наличност на услугата и на базата данни, неограничена гъвкавост при интеграция на нови функционалности и услуги и оптимизирани разходи за цялостно управление.

 2. Микросървис технология

  Архитектурата се оформя с много малки модули, наречени микросървиси.
  Те се свързат помежду си и се самоуправляват.
  Предимствата са много, това е най-модерната технология, с която работят всички големи платформи (Amazon, Uber, Netflix и други)

 3. Еластично скалиране на сървърните ресурси

  Тази опция пести много пари за сървъри и хостинг

 4. Автоматично конфигуриране
 5. Лесна интеграция с външни доставчици
 6. Автоматизиран процес на деплоймънт – Continuous deployment
mosaic-parts