Използвани технологии

php8
icon
icon
icon
icon
icon
icon
selenium
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
icon
Docker
doctrine

Изграждане на вашия онлайн магазин

 1. PHP 8
  език с отворен код, който е проектиран за уеб програмиране и е широко използван за създаване на сървърни приложения и динамично уеб съдържание.
 2. Symfony 6
  рамка за приложения с отворен код (open source framework)
 3. React
  JavaScript библиотека за изграждане на потребителски интерфейс, с която може да се програмират уебсайтове и мобилни софтуерни приложения, която е с отворен код. Поддържа се от Facebook и общност от разработчици и компании
 4. NextJS
  софтуерна програмна платформа за разработка на React (JavaScript) софтуерни приложения, която е с отворен код. Тя позволява базирани на React функционалности на уеб приложения, но има някои практически преимущества, давайки повече възможности в програмирането.
 5. Ansible
  софтуер с отворен код за обезпечаване, инсталиране, конфигуриране и управление, работещ на принципа инфраструктура като код. Работи на множество Unix-базирани операционни системи, но може да конфигурира и Microsoft Windows. Използва свой собствен декларативен език, чрез който се описва целевата системна конфигурация.
 6. Jenkins
  сървър за автоматизация с open source код. Спомага за автоматизирането на части от софтуерната разработка, свързани с компилирането, тестването и инсталирането, улеснявайки непрекъснатата интеграция и доставка. Поддържа контрол на версиите (например чрез Git) и може да изпълнява проекти, базирани на Apache Ant и Apache Maven, както и произволни шел скриптове
 7. Docker
  набор от PaaS продукти, използващи виртуализация на ниво операционна система (контейнеризация) и предоставящи софтуерни пакети, наречени контейнери. Контейнерите са изолирани един от друг и съдържат определен софтуер, библиотеки и конфигурационни файлове.
 8. Selenium Grid
  портативна структура за тестване на софтуер при уеб приложения. Той е набор от софтуерни инструменти, всяко с различен подход за поддръжка на автоматизацията на тестове. Всичките заедно предоставят множество функции за тестване на всякакви видове уеб приложения. Позволява сравняването на резултата от теста с актуалното поведение на приложението.
 9. Kubernetes (K8S)
  платформа с отворен код, която дава възможност за разполагане, скалиране и поддръжка на приложения, работещи в контейнери.
 10. Terraform
  инфраструктура с отворен код като софтуерен инструмент за код. Потребителите дефинират и предоставят инфраструктура на центъра за данни, използвайки декларативен език за конфигуриране, известен като език за конфигуриране на HashiCorp или по избор JSON.
 11. Doctrine Project е домът на няколко PHP библиотеки, фокусирани основно върху съхранението на база данни и картографирането на обекти. Основните проекти са Object Relational Mapper (ORM) и слоят за абстракция на база данни (DBAL), върху който е изграден.
robot hand

Съхранение на данни

 1. PostgreSQL
  мощна обектно-релационна база данни с open source с над 30 години активно развитие, коeто й е спечелила силна репутация за надеждност, стабилност на функциите и производителност.
 2. Redis
  хранилище за структура от данни в паметта, което значително подобрява производителността на сайта, когато се използва за кеширане на резултати.
 3. MongoDB
  система за обработване на бази данни от документи, разработена от 10gen. MongoDB съхранява структурираната информация в JSON формат с динамични схеми. Това прави интегрирането на информацията в определени приложения доста по-лесно и по-бързо.
safe

Управление

 1. Grafana
  решение за анализ и мониторинг с отворен код за всяка база данни. Таблото за управление обединява данните по начин, който е едновременно ефективен и организиран. Позволява на потребителите да разберат по-добре показателите на своите данни чрез запитвания, информативни визуализации и сигнали.
 2. Prometheus
  система за мониторинг с отворен код с модел на данни с размери, гъвкав език за заявки, ефективна база данни от времеви серии и модерен подход за сигнализиране.
 3. Blackfire
  Решение за наблюдение на производителността на кода.Помага за подобряване на производителността на уеб приложенията на всяка стъпка от техния жизнен цикъл: от разработка до тестване и пуск в live среда.
 4. Kafka
  Open Source платформа за стрийминг на събития, използвана от хиляди компании за масивни клъстъри от данни, анализи, интеграция на данни и mission-critical приложения
console