• Headless CMS

  Този тип софтуерна архитектура осигурява на бизнесите скорост на зареждане на страниците под 1 секунда, подобрена SEO оптимизация, автоматична скалируемост при пикови натоварвания, 99,9% гаранция за наличност на услугата и на базата данни, неограничена гъвкавост при интеграция на нови функционалности и услуги и оптимизирани разходи за цялостно управление.

 • Микросървис технология

  Архитектурата се оформя с много малки модули, наречени микросървиси.
  Те се свързат помежду си и се самоуправляват.
  Предимствата са много, това е най-модерната технология, с която работят всички големи платформи (Amazon, Uber, Netflix и други)

 • Еластично скалиране на сървърните ресурси

  Тази опция пести много пари за сървъри и хостинг

 • Автоматично конфигуриране

 • Лесна интеграция с външни доставчици

 • Автоматизиран процес на деплоймънт – Continuous deployment

mosaic-parts